Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

22. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2017

2016

Financiële baten

  

Waardemutatie Interest Rate Swaps

-

3.548

Overige renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

3.366

3.731

 

3.366

7.279

Financiële lasten

  

Rente leningen kredietinstellingen

-3.673

-12.283

Waardemutatie participatieregeling

-7.941

-14.942

Waardemutatie pensioenen

-179

-174

Afschrijving participatiefee banken

-436

-5.434

Overige rentelasten en soortgelijke kosten

-6.489

-9.422

 

-18.718

-42.255

Stand einde boekjaar

-15.352

-34.976