Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

23. Belastingen

 

2017

2016

Acute belastinglast

-39.958

-38.739

Uitgestelde belastinglast

7.646

5.587

Belastingen

-32.312

-33.152

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

  

2017

 

2016

Resultaat vóór belastingen

  

188.758

  

142.589

       

Nominaal belastingtarief

 

-25,0%

-47.179

 

-25,0%

-35.637

Resultaat deelnemingen onder deelnemingsvrijstelling

 

1,8%

3.411

 

0,6%

903

Overige correcties

 

5,9%

11.218

 

1,5%

2.126

Aanpassingen van voorgaande jaren

 

0,1%

238

 

-0,4%

-544

Effectieve belastingdruk / Belastingen

 

-17,2%

-32.312

 

-23,3%

-33.152

De overige correcties betreffen voornamelijk de innovatiebox.