Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

24. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Stichting Jumbo Groep

De bestuurders van Stichting Jumbo Groep zijn lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V.

F.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van F.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met F.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

C.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met C.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

Listelba B.V.

De bestuurder van Listelba B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Listelba B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

M.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

Van Eerd Beheer B.V.

De bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Van Eerd Beheer B.V. voor een totaalbedrag van € 12.415 (2016: € 10.595) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Jumbo Onroerend Goed B.V.

Jumbo Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 3.884 (2016: € 3.843) bestaan met name uit de huur van onroerend goed. Op 9 augustus 2017 heeft Jumbo Onroerend Goed B.V. La Place Food Vastgoed B.V. verworven van La Place Food Groep B.V.

Van Eerd Onroerend Goed B.V.

Van Eerd Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 3.801 (2016: € 3.758) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo

De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling die ten doel heeft het stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Beloningen bestuurders en commissarissen

De beloningen in 2017 verstrekt aan bestuurders voor een bedrag van € 4.824 (2016: € 6.028) bestaan uit:

 

2017

2016

Periodieke betaalde beloningen

-

616

Managementvergoedingen

4.824

5.412

 

4.824

6.028

Aan de commissarissen zijn in 2017 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 360 (2016: € 330). Aan de commissarissen zijn geen leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt.