Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

26. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum van 31 december 2017 hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2017 behoeven.