Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2017

in € 1.000

2017

2016

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

159.986

131.907

Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

-3.540

-22.470

Nettoresultaat

156.446

109.437