Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

1. Financiële vaste activa

De financiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

 

2017

2016

Deelneming

614.487

453.392

Leningen u/g

2.325

5.200

 

616.812

458.592

Deelneming

Dit betreft de deelneming in Jumbo Food Groep B.V. te Veghel (100%) en La Place Food Groep B.V. te Veghel (100%) (conform 2016).

Het verloop van de deelneming is als volgt:

 

2017

2016

Stand begin boekjaar

453.392

322.875

   

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

1.109

-1.390

Resultaat deelnemingen

159.986

131.907

Stand einde boekjaar

614.487

453.392

Leningen u/g

Het verloop van de leningen u/g is als volgt:

 

2017

2016

Stand begin boekjaar

5.200

6.000

   

Nieuwe verstrekkingen

20.575

1.200

Aflossingen

-23.450

-2.000

Stand einde boekjaar

2.325

5.200

De leningen u/g bestaan uit vorderingen op verbonden partijen van €2.325 (2016: € 5.200). Deze vordering is direct opeisbaar en over deze vordering wordt een zakelijke rente berekend.