Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

3. Voorzieningen

De voorzieningen bestaan uit een latente belastingverplichting van € 172.291 (2016: € 179.608). De voorziening voor belastingverplichtingen van Jumbo wordt op de vennootschappelijke balans van Jumbo Groep Holding B.V. opgenomen, het hoofd van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (zie noot 11 van de geconsolideerde jaarrekening).