Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Werknemers

In 2017 waren geen werknemers in dienst van Jumbo Groep Holding B.V. (2016: 0).

Winstbestemming en resultaatbestemming

Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 25 van de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 26 van de geconsolideerde jaarrekkening.

Ondertekening van de jaarrekening

Veghel, 27 februari 2018

Namens de Raad van Bestuur,

Was getekend:
G.F.T. van Eerd
Chief Executive Officer

Was getekend:
Drs. A.L. van Veen
Chief Financial Officer

Was getekend:
C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd
Chief Customer Officer

Namens de Raad van Commissarissen,

Was getekend:
C.J.M. van Eerd
President-commissaris

Was getekend:
J.G. Bruijniks

Was getekend:
A. Burgmans

Was getekend:
Drs. W.G. Jiskoot