Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp

Verfijn op periode

Operationeel

De hierboven genoemde strategische risicogebieden vertalen zich in ondersteunende operationele risicogebieden:

  • Hygiëne en voedselveiligheid

  • Derving en voedselverspilling

  • Every Day Low Cost (EDLC)

  • Veiligheid klanten en personeel

  • Fraude en loss prevention

  • Informatiebeveiliging

Hygiëne en voedselveiligheid

Het waarborgen van hygiëne en voedselveiligheid is voor het behoud van de goede reputatie van Jumbo cruciaal. De afdeling Kwaliteit is verantwoordelijk voor het testen, beoordelen en controleren van private label producten. Als sprake is van afwijkingen, onderneemt Jumbo direct actie. Dit gebeurt in nauw overleg met leveranciers en betrokken instanties en altijd met het doel de voedselveiligheid te waarborgen. Ook op het gebied van hygiëne gelden strenge eisen, in het bijzonder voor het schoonmaken van winkels, restaurants en distributiecentra. Jumbo verricht interne controles op de naleving van hygiënestandaarden in aanvulling op controles die externe toezichthouders uitvoeren.

Derving en voedselverspilling

Het verschijnsel out-of-stock is van grote invloed op de klanttevredenheid en daarom voor Jumbo met haar strategische focus op de klant een belangrijk aandachtsgebied. Om het risico van omzetderving en een mogelijk verlies van klanten te beperken, is de gehele keten - van leverancier tot winkel - gericht op het optimaliseren van de goederenstroom. Het voorkomen van derving is naast het financiële aspect ook uit oogpunt van voedselverspilling een belangrijke drijfveer voor Jumbo. Door investeringen in systemen voor optimale besteladviezen en verkoopanalyses streeft Jumbo ernaar out-of-stock en derving zoveel mogelijk te voorkomen. Daar waar toch derving ontstaat, zet Jumbo maximaal in op het voorkomen van voedselverspilling door onder meer afspraken met (lokale) voedselbanken.

Every Day Low Cost (EDLC)

De Every Day Low Price (EDLP) belofte in de Jumbo formule vraagt om een onvoorwaardelijke focus op kosten, volgens het adagium Every Day Low Cost (EDLC). Een essentieel onderdeel van deze aanpak is de juiste sturing op kosten in combinatie met een kwalitatief hoogstaande bezetting van de organisatie. Verder gaat de aandacht uit naar de logistieke kosten en overheadkosten. Ook op deze terreinen streeft Jumbo de komende jaren naar een verdere optimalisering. Dit geldt als randvoorwaarde voor het versterken van de EDLP belofte.

Veiligheid klanten en personeel

Traditioneel zijn winkelovervallen vooral gericht op het kassagebied en de pinautomaten in de winkels. Helaas nam het aantal overvallen op Jumbo winkels in 2017 weer toe. Mede daarom wordt de aanwezigheid van de huidige geldautomaten onderzocht. Naast het financiële risico is de immateriële impact van deze gebeurtenissen op medewerkers en klanten groot. Jumbo hanteert als uitgangspunt dat klanten en personeel in een veilige omgeving moeten kunnen winkelen en werken. Investeringen in zichtbare en onzichtbare beveiliging van winkels, restaurants, distributiecentra en hoofdkantoor maken dit mede mogelijk. Ook besteedt Jumbo aandacht aan preventie, bijvoorbeeld door het verzorgen van trainingen voor veiligheidscoaches en het jaarlijks organiseren van een congres voor de winkeloperatie in het kader van de landelijke Week van de Veiligheid. Met betrekking tot Jumbo.com is een gedragscode opgesteld ter bescherming van de veiligheid van de klanten en bezorgers van Jumbo.

Fraude en loss prevention

De producten in winkels en distributiecentra zijn bestemd voor consumptie, maar ook gevoelig voor diefstal. Daarom besteedt Jumbo veel aandacht aan het intern beheersbaar houden van de goederenstroom. Dit geldt vanaf de ontvangst in het distributiecentrum tot de verkoop in de winkel. Afwijkingen in de goederenbewegingen worden periodiek beoordeeld, met zo nodig nader onderzoek als gevolg. Als preventieve maatregel worden sollicitanten voordat ze worden aangenomen getoetst bij het landelijke Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel. Cameratoezicht en toegangsbeveiliging worden ingezet om diefstal te voorkomen. Door de groei van Jumbo wordt ook de stroom emballage steeds groter. De interne beheersing hiervan blijft een aandachtsgebied. In de winkels wordt – ondanks de mogelijkheden voor elektronisch betalen – nog steeds veel contant afgerekend. Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, stelt Jumbo strenge eisen aan kasprocedures en vinden dagelijks analyses plaats van de kassatransacties. Zo worden verdachte transacties in kassasystemen gedetecteerd en wordt fraude adequaat aangepakt. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar het verder terugdringen van contant geld door onder meer het stimuleren en faciliteren van cashless betalen.

Informatiebeveiliging

Het beveiligen van informatiestromen, met name van persoonsgegevens, heeft de volle aandacht van Jumbo. Het verstandig omgaan met data van klanten, medewerkers en leveranciers vraagt immers om een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. Het verlies van klantdata zal schadelijk zijn voor de reputatie van Jumbo. Daarnaast wekt de sterke groei van Jumbo, ook in het online winkelkanaal, de ‘interesse’ op van partijen die verkeerde intenties hebben. Om mogelijke kwetsbaarheid van haar informatiesystemen tegen te gaan, investeert Jumbo in beveiliging op het gebied van ICT (techniek), processen (preventie, detectie en beheersing) en bewustwording. Jumbo heeft een Cyber Security verzekering afgesloten, zodat ze ook verzekerd is voor grote bedrijfsschade wanneer de oorzaak IT-gerelateerd is.