Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Voorwoord

Met voldoening presenteert Jumbo Groep Holding (Jumbo) u het jaarverslag 2014. Jumbo heeft in dit jaar haar marktpositie verder verstevigd door haar strategie consequent uit te voeren. Niet alleen zijn bestaande Jumbo winkels versterkt. Ook de ombouw van een groot aantal C1000 supermarkten naar de Jumbo formule speelde hierbij een belangrijke rol. De innovatieve kracht van Jumbo kwam onder meer tot uitdrukking in de uitrol van E-commerce in de tweede helft van het jaar en in de opening van de tweede Foodmarkt in Amsterdam.

Jumbo is tevreden over de behaalde resultaten in het boekjaar 2014 dat op 28 december is afgesloten. Jumbo realiseerde opnieuw een sterke groei en kijkt positief terug op de ontwikkeling van de omzet en de bedrijfsresultaten in 2014. De geconsolideerde consumentenomzet van Jumbo Groep Holding bedroeg € 6.816 miljoen, hetgeen correspondeert met een marktaandeel van circa 20%. Behalve het realiseren van haar commerciële ambities slaagde Jumbo er in 2014 in haar schuldpositie verder af te bouwen. De leverage-ratio daalde in het verslagjaar verder tot 2,06x.

Vooruitblik 2015

De levensmiddelenbranche wordt naar verwachting ook in het komende jaar geconfronteerd met een nog altijd laag consumentenvertrouwen, grote prijsgevoeligheid bij de consument en sterke concurrentie. Na de afronding van de integratie van C1000 in 2015 is Jumbo in staat om optimaal de synergievoordelen te benutten van de samenvoeging van beide bedrijven. Zij kan zich dan weer volledig focussen op de Jumbo formule, waarin klanten centraal staan.

De resultaten over 2014, de voltooiing van de integratie van C1000 en het realiseren van de strategische doelstellingen vormen het fundament waarop Jumbo haar vertrouwen in de toekomst baseert. Jumbo zal zich samen met haar medewerkers en aangesloten ondernemers de komende jaren onverminderd inzetten om haar positie in de levensmiddelenmarkt verder te versterken.

Veghel, 27 februari 2015
Raad van Bestuur