Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Kerngegevens

in € 1.000

2014

2013

2012

2011

2010

Consumentenomzet (*1)

     

Consumentenomzet Jumbo

4.823.175

3.837.197

3.221.860

2.451.166

1.770.135

Consumentenomzet Super de Boer

nvt

nvt

29.450

781.968

1.742.144

Consumentenomzet C1000

1.992.739

3.254.801

3.730.565

nvt

nvt

      

Jaarrekeningomzet (*2)

5.468.531

5.720.565

5.681.723

2.678.797

2.952.950

      

Resultaat

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (*3)

252.544

264.297

282.050

128.240

140.168

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (*4)

229.342

226.300

274.165

103.711

125.080

Bedrijfsresultaat (*5)

82.221

76.353

118.607

29.464

46.979

      

Vermogen

     

Eigen vermogen

199.146

192.883

170.232

122.774

119.061

Netto schuld

520.253

570.600

664.887

237.132

371.544

      

Medewerkers (*6)

     

Aantal medewerkers Jumbo

30.322

25.066

21.989

19.215

18.165

Aantal medewerkers Super de Boer

nvt

nvt

nvt

3.020

4.464

Aantal medewerkers C1000

744

2.551

3.967

nvt

nvt

      

Winkels (*7)

     

Aantal Jumbo winkels

499

391

309

263

174

Aantal Super de Boer winkels

nvt

nvt

nvt

34

189

Aantal C1000 winkels

124

267

385

nvt

nvt

      

Verhoudingsgetallen

     

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

4,6%

4,6%

5,0%

4,8%

4,8%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

1,5%

1,3%

2,1%

1,1%

1,6%

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

2,06

2,16

2,29

1,85

2,65

Gerapporteerde EBITDA/rentelasten(ICR)

7,01

5,5

4,93

4,51

4,39

 

 

Toelichting op kerngegevens

*1

De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief BTW) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en de aangesloten ondernemers.

*2

De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief BTW) die is gerealiseerd door de vennootschap. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en via de distributiecentra aan derden (met name ondernemers). De daling van de jaarrekeningomzet in 2014 ten opzichte van 2013 is veroorzaakt door de verkoop van winkels aan derden, met name Ahold en Coop. In totaal nam het winkelbestand in 2014 af van 658 naar 623 winkels.

*3

Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van Super de Boer respectievelijk C1000. De daling van de genormaliseerde EBITDA in 2014 ten opzichte van 2013 is veroorzaakt door de verkoop van winkels aan derden, met name Ahold en Coop. In totaal nam het winkelbestand in 2014 af van 658 naar 623 winkels.

*4

De stijging van het gerapporteerde bedrijfsresultaat voor afschrijvingen in 2014 ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door gerealiseerde synergievoordelen. Zie verder de toelichting onder 2 en 3.

*5

De stijging van het bedrijfsresultaat in 2014 ten opzichte van 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door het gecombineerde effect van een hogere reported EBITDA en lagere afschrijvingskosten. Zie verder de toelichting onder 2 en 3.

*6

Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo, Super de Boer en C1000. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de per formule aangesloten ondernemers.

*7

Het aantal winkels betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels opgenomen.