Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Vooruitblik 2015

Jumbo zal in 2015 haar commerciële strategie verder voeren en haar plaats als tweede formule in de markt verder verstevigen. In 2015 krijgen de E-commerce activiteiten een sterke impuls met de uitvoering van een ambitieus plan voor de uitrol van Pick Up Points.

De transitie van C1000 naar Jumbo - de grootste integratie ooit in de Nederlandse foodretailmarkt - wordt naar verwachting medio 2015 afgerond. De afronding van de integratie van C1000 resulteert in een volledige focus op de Jumbo formule en het maximaal kunnen realiseren van synergievoordelen in alle bedrijfsonderdelen. De modernisering van de ICT-infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol.

Ruimte voor innovatie is een kracht van Jumbo die ook de komende jaren zal bijdragen aan het onderscheidende vermogen van haar formule. Een scherpe focus op de klant, differentiatie in formats en productaanbod bieden mogelijkheden tot maatwerk. Belangrijke pijlers hiervan zijn nieuwe analysemethoden van klantenaankoopgedrag, verdere formatontwikkelingen alsook de uitrol van elementen van Jumbo Foodmarkt naar de reguliere supermarkten.

In een constructieve samenwerking met de aangesloten ondernemers wordt vorm gegeven aan de toekomst op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Jumbo investeert ook in 2015 sterk in opleiding van de medewerkers, de dragers van de Jumbo cultuur - het Jumbo DNA – en biedt haar medewerkers veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ook de verdere intensivering van samenwerking met leveranciers zal bijdragen aan de voortgaande groei en ontwikkeling. Daarbij zal in 2015 een pilot worden gestart met Supplier Finance.

De snelle groei van Jumbo noodzaakt tegelijkertijd tot kostenbeheersing. Een beheersbare kostenstructuur is cruciaal voor de concurrentiekracht op lange termijn. Naast de realisatie van synergievoordelen moeten een grotere efficiency op het gebied van logistiek, winkeloperatie, overhead en inkoop hieraan bijdragen.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal in 2015 naar verwachting wederom leiden tot een fors investeringsniveau, in lijn met 2014. De funding van deze investeringen zal plaats vinden uit bestaande middelen en operationele kasstromen. De personeelsbezetting zal in 2015 naar verwachting licht afnemen als gevolg van de afronding van de transitie en realisatie van synergievoordelen.

De strategische koers die Jumbo heeft ingezet geeft vertrouwen voor de toekomst. Dit vertrouwen wordt versterkt door de inzet en het enthousiasme van alle medewerkers en aangesloten ondernemers. In het jaar 2015 zal Jumbo deze koers met verve voortzetten.

Veghel, 27 februari 2015
Raad van Bestuur