Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Investeringen

De investeringen in 2014 kunnen als volgt worden samengevat:

in € 1.000

2014

2013

Immateriële vaste activa

  

Goodwill

-

1.780

Vestigingspunten

26.218

25.047

(Zelfontwikkelde) software

35.064

15.413

Overig

12.794

18.369

   

Materiële vaste activa

89.375

74.096

   
 

163.451

134.705

Immateriële vaste activa

De investeringen in vestigingspunten hebben betrekking op de verkrijging van nieuwe individuele winkellocaties. Deze punten zijn afzonderlijk verkregen van (project)-ontwikkelaars, andere supermarktbedrijven of ondernemers. Deze overnames kunnen als activa-passiva transacties worden gekwalificeerd. Overgenomen zijn de locatie (met huurcontract) en eventuele materiële vaste activa en medewerkers.

De investeringen in (zelfontwikkelde) software hebben met name betrekking op E-commerce. Jumbo heeft in 2014 de ontwikkeling van het online platform en de website voor de E-commerce activiteiten afgerond. Via de Jumbo App of de webwinkel kunnen klanten sinds eind november online boodschappen doen.

Daarnaast hebben reguliere investeringen in ICT software plaats gevonden en is geïnvesteerd in een analysesysteem, waarmee meer inzicht kan worden verkregen in het koopgedrag van consumenten.

De overige immateriële vaste activa bestaan uit sleutelgelden die zijn betaald als vooruitbetaling op toekomstig te verkrijgen nieuwe vestigingspunten, alsmede bindingspremies en desinvesteringsbijdragen aan ondernemers.

Materiële vaste activa

De investeringen in materiële vaste activa houden met name verband met de ombouw van voormalige C1000 winkels naar de Jumbo formule, alsmede met de opening van nieuwe winkels en de verbouw van enkele bestaande Jumbo winkels. Grote investeringen betroffen met name de inrichting van de Foodmarkt in Amsterdam, alsmede de verbouwing van enkele vestigingen tot Jumbo Large winkels. Daarnaast hebben reguliere vervangingsinvesteringen plaats gevonden in bestaande filialen. De overige investeringen zijn verricht in de distributiecentra en het hoofdkantoor. Deze investeringen hebben onder andere betrekking op hardware, ICT-infrastructuur en transport. Daarnaast is geïnvesteerd in Pick Up Points ten behoeve van E-commerce en de inrichting van het E-fulfilmentcenter in Den Bosch.