Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

C1000: op weg naar volledige integratie

Het samengaan van Jumbo en C1000 werd begin 2012 een feit. Het ombouwproces van C1000 winkels naar Jumbo draait op volle toeren. Ook zijn C1000 distributiecentra omgebouwd naar Jumbo of beleveren inmiddels zowel C1000 als Jumbo winkels. Het integratieproces duurt naar verwachting tot medio 2015.  

Organisatie en formule

De focus van C1000 lag in 2014 vooral op consolidatie van de omzet, volledige integratie met Jumbo, kostenverlaging in overeenstemming met de winkeluitstroom en optimale dienstverlening aan C1000 winkels. C1000 is de ‘actiesupermarkt van Nederland’, en behaalde ook in 2014 successen met thema’s als de Euroweken, NL houdt van gratis, partijhandel als ook  loyaliteits- en spaaracties. Met name kunnen genoemd worden ‘Dagje uit’ (sparen voor korting op een dagje uit), de handdoekenactie (sparen voor handdoeken en strandlakens met geringe bijbetaling), de Disney DVD’s actie (sparen voor Disney DVD’s met geringe bijbetaling), de Kinderboekenactie (sparen voor populaire kinderboeken met geringe bijbetaling) en het sparen voor een gratis gourmetschotel rond de feestdagen.

Samenwerking C1000 ondernemers

Het jaar 2014 kenmerkte zich door een intensieve en constructieve samenwerking tussen C1000 en haar ondernemers. De ondernemers zijn tijdens regionale sessies regelmatig geïnformeerd over de resultaten van C1000, de integratie en de strategie om de C1000 formule krachtig in de Nederlandse markt te blijven positioneren. Omzet en marge doelstellingen zijn naar tevredenheid behaald. Met het bestuur van de vereniging van C1000 ondernemers zijn bovendien, naast de reeds eerder gemaakte transitieafspraken, aanvullende regelingen getroffen die voorzien in het comfort geven over zowel omzet als margeontwikkeling voor alle ondernemers. De gemaakte afspraken gelden  tot en met het einde van de transitie in 2015 en konden op zeer brede steun rekenen van de leden van de Vereniging C1000.

Ombouw C1000 winkels naar Jumbo

De integratie van Jumbo en C1000 kwam in 2014 in een stroomversnelling. Ruim honderd winkels zijn van C1000 naar Jumbo omgebouwd. De omzetten van de omgebouwde winkels lieten gemiddeld genomen goede resultaten zien en waren in overeenstemming met de projectplannen. Voor een aantal locaties waar de overgang van C1000 naar Jumbo extra aandacht behoefde zijn specifieke marketingprogramma’s ontwikkeld, in combinatie met op het lokale marktgebied gerichte activiteiten.

Welkom bij Jumbo

Een belangrijke succesfactor bij de winkelconversie is dat de focus niet alleen is gericht op de fysieke ombouw. Er wordt eveneens veel aandacht besteed aan het transitieproces: het bekend en vertrouwd raken met Jumbo. Onderdeel van dit programma is een bezoek aan het hoofdkantoor in Veghel op de zogenaamde Welkom bij Jumbo-dag. Op die dag worden alle medewerkers getraind in de 7 Zekerheden en is een rondleiding op de distributiecentra en het hoofdkantoor een belangrijk onderdeel. In de weken voor en na opening worden ondernemers, kader en medewerkers vertrouwd gemaakt met de Jumbo processen en systemen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een stage bij een Jumbo winkel in de buurt en directe begeleiding op de winkelvloer.

Overdracht winkels aan Coop en Ahold

In 2012 heeft Jumbo bekend gemaakt om een aantal winkels te verkopen aan Coop en Ahold. Deze verkoop is onder meer het gevolg van de voorwaarden die door de NMa aan de overname van C1000 zijn gesteld en de mate waarin de winkels passend zijn bij de bedrijfsvoering en de gekozen strategie. In 2014 zijn 15 winkels overgedragen aan Coop en 15 winkels aan Ahold.

Programma Harmonisatie

Door de overname van C1000 ontstond de behoefte om de arbeidsvoorwaarden collectief te harmoniseren. Hiervoor heeft Jumbo in 2012 het programma Harmonisatie in het leven geroepen.

Dit programma heeft als doel te zorgen voor eenduidigheid, zodat voor medewerkers in dezelfde of vergelijkbare functies dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. In mei 2014 is het geharmoniseerde arbeidsvoorwaardenpakket voor alle filialen geïntroduceerd. De arbeidsvoorwaarden van medewerkers van een C1000 winkel die in dienst komen van Jumbo worden op het moment dat hun winkel is omgebouwd, geharmoniseerd. Ook de pensioenregelingen zijn geharmoniseerd. Sinds 30 december 2013 bouwen C1000 medewerkers niet langer pensioen op bij Pensioenfonds C1000, maar bij Pensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen (GIL) of Pensioenfonds Levensmiddelen..