Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Echt Jumbo: een formule om de klant heen

Jumbo staat sinds haar oprichting bekend om haar unieke formule. De basis van dit succes is dat Jumbo de klant altijd volledig centraal stelt. Deze missie wordt door het bedrijf onverminderd voortgezet. Jumbo heeft de formule en haar organisatie om de klant heen gebouwd. Zij beweegt met de klant mee en speelt in op datgene waar de klant van vandaag om vraagt. In een periode waarin de concurrentiedruk groot blijft, nieuwe spelers het speelveld betreden en transparantie toeneemt, bouwt Jumbo voortdurend aan het versterken en relevant houden van de formule om zo de verwachtingen van klanten te blijven overtreffen. Een optimale klantgerichte uitvoering is daarbij van essentieel belang.

7 Zekerheden blijvend relevant

Bij Jumbo kunnen klanten terecht voor het grootste assortiment tegen de laagste prijs en met de beste service. Met de 7 Zekerheden maakt Jumbo waar wat zij klanten met deze formule belooft. Deze 7 Zekerheden, die in 1996 zijn geïntroduceerd, zijn nog steeds onderscheidend en relevant. Door te blijven luisteren naar de klant past Jumbo de invulling van deze principes aan. Een voorbeeld is de introductie van garanties als de laagste-prijsgarantie op vers, de malsgarantie en versgarantie.

In 2014 heeft zowel een vereenvoudiging als ook een uitbreiding van de garanties van de 7 Zekerheden plaats gevonden. Jumbo heeft de algemene richtlijnen aangepast om meer helderheid te creëren. Ook zijn wijzigingen doorgevoerd in de zekerheid ‘Vers is ook écht vers’, waaronder ook de versgarantie valt. Deze versgarantie heet sinds mei 2014 houdbaarheidsgarantie, zodat deze beter past bij de inhoud van de garantie. Jumbo garandeert dat producten met de houdbaarheidsdatum van vandaag niet in het schap liggen. Alles is nog tenminste tot en met morgen houdbaar. Het aantal uitzonderingen dat in de loop der jaren is ontstaan, is teruggebracht tot één uitzondering: alleen alles wat voor Jumbo één dag verkoopbaar is (zoals vers brood en dagbladen), valt buiten de garantie. Deze houdbaarheidsgarantie is eenvoudiger en duidelijker, voor de klant en de medewerker.

Klantgerichte uitvoering

Het is de ambitie van Jumbo om van klanten fans te maken. Dit is mogelijk dankzij de Jumbo formule, goede winkels en dankzij haar betrokken en enthousiaste medewerkers. Iedereen levert een bijdrage aan het succes van Jumbo. Om optimale klantgerichtheid te realiseren heeft Jumbo, naast het continue opleiden en begeleiden van medewerkers, een aantal interne programma’s ontwikkeld.

Life Beat als aansturingsmodel

Life Beat is een methodiek en managementstijl waarmee winkels worden aangestuurd. De focus ligt hierbij op het voortdurend verbeteren van de winkel. Door elke dag beter te worden, kunnen de verwachtingen van klanten worden overtroffen. Life Beat is in 2014 aangepast, met als belangrijkste kernwoorden resultaatgerichtheid, vereenvoudiging en het delen van successen. De focus van Life Beat ligt meer dan in het verleden op het realiseren van de jaarplannen van de winkels. Om dit te bereiken, is het Winkelverbeterplan getransformeerd tot een integrale online tool waarin hulpmiddelen bij elkaar worden gebracht. Winkels kunnen rechtstreeks vanuit hun KPI-dashboard in drie stappen een concreet plan maken waarmee zij hun prestaties op de winkelvloer kunnen verbeteren. Deze tool geeft inzichten op alle niveaus in de organisatie om grip te houden op de hulpvraag vanuit de winkel en het bereiken van meetbare resultaten. Met de applicatie ontstaat meer inzicht in de status en voortgang van de ambities van winkels en de effectiviteit van acties die worden ingezet. Hiermee is het mogelijk de ondersteuning aan winkels te optimaliseren.

Themadagen

In 2014 heeft Jumbo de eerste editie van de themadagen gelanceerd. Het doel hiervan is om met elkaar aandacht te besteden aan de vertaling van de commerciële strategie naar de winkelvloer.

In het najaar van 2014 kregen AGF (aardappelen, groente en fruit) en vleeswaren veel aandacht. Bij AGF lag de nadruk op de versheid van het product. Het bestelproces is uitgebreid geanalyseerd en de activiteitenplanner op de winkelvloer is onder de loep genomen. Na een pilot waarbij verschillende disciplines betrokken waren, zijn de resultaten gedeeld met winkels en is de strategie landelijk succesvol uitgerold. Bij vleeswaren stond de transitie naar ambachtelijk klap pack op de agenda.

Gouden Jumbo’s

Een extra impuls om winkels en medewerkers te stimuleren om alles uit hun winkel en zichzelf te halen is de winkelwedstrijd met als inzet de Gouden Jumbo’s. Voordat de Gouden Jumbo’s – tien categorieprijzen en drie algemene winnaars - in 2014 zijn uitgereikt, gingen 800 juryleden vanuit de winkels en het hoofdkantoor op pad om alle winkels te beoordelen. De overall winnaar 2014 is Jumbo Van Wincoop uit Bunschoten-Spakenburg. Deze winkel mag de titel Beste Jumbo Supermarkt van Nederland een jaar lang voeren. Op de tweede plaats eindigde Jumbo Goes en op de derde plaats Jumbo Bosmans uit Cuijk.

Organisatiemodel winkels

In 2013 kondigde Jumbo aan het organisatiemodel in de winkels te wijzigen. Jumbo introduceerde een aansturingsmodel van een filiaalmanager met maximaal drie afdelingschefs (Vers, Houdbaar en Kassa). Deze wijziging is mogelijk doordat processen en systemen minder managementtaken in de winkel vereisen. Hierdoor kunnen de vrijgekomen uren worden ingezet om in contact treden met de klant. In 2014 is deze structuurwijziging in de filialen uitgerold.