Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Jumbo heeft in 2014 op een groot aantal ICT gebieden vooruitgang geboekt waarmee verder vorm wordt gegeven aan de ruggengraat van de organisatie. Vanuit vijf speerpunten werd invulling gegeven aan een solide en robuust ICT-netwerk.

Solide ICT-fundament voor de organisatie

Na het volledig vernieuwen en opschalen van de centrale servers in 2013 is in 2014 de centrale opslag vernieuwd. Dit stelt Jumbo in staat om verder te groeien. Om de betrouwbaarheid en veiligheid te versterken, stonden maatregelen op het programma om het datacommunicatienetwerk voor winkels en distributiecentra te vereenvoudigen en beveiligen. Gezien de gevoeligheid en complexiteit van deze operatie vindt de voltooiing hiervan naar verwachting in de eerste helft van 2015 plaats. Bij vereenvoudiging hoort ook het ontdoen van oude toepassingen. Een goed voorbeeld hiervan is het Clean Air-project, waardoor oude WiFi-netwerken in de kantooromgeving zijn gesaneerd. Met als resultaat dat draadloos werken bij Jumbo veel eenvoudiger en veiliger is.

Ook informatiebeveiliging stond in 2014 hoog op de agenda. De werkgroep Informatiebeveiliging was verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende activiteiten. Deze activiteiten beperkten zich niet tot aanpassingen in de ICT-infrastructuur. Het ging ook om een versterking van het bewustzijn van medewerkers van mogelijke risico’s op het internet en in het e-mailverkeer. Ontwikkelingen op het gebied van E-commerce en in de winkels zorgden eveneens voor een verhoogde aandacht voor informatiebeveiliging. In de winkels is steeds meer sprake van ‘computing power’ op de winkelvloer, soms in handen van de consument, zoals bij self-scan. E-commerce brengt het applicatielandschap van Jumbo voor een deel daadwerkelijk in de huiskamer en binnenzak van de consument. In 2014 zijn belangrijke maatregelen genomen om deze ontwikkelingen op een veilige manier te ondersteunen.

Een solide en robuuste ICT-infrastructuur betekent ook dat Jumbo gebruik moet maken van ondersteunende versies van de software die zij gebruikt. Twee omvangrijke projecten - de SAP-upgrade en de Windows 7-upgrade - hebben ervoor gezorgd dat Jumbo volledig up-to-date is. Ook stond een groot aantal kleinere upgrades op het programma. Hardware-upgrades droegen eveneens bij aan een versterking van de ICT-architectuur. In 2014 zijn de selectie en pilotfases uitgevoerd voor de vervanging van de bestaande pc’s en printerminals in de winkels. De uitrol staat in 2015 op de agenda, waardoor Jumbo ook door de inzet van veel energiezuiniger apparatuur invulling kan geven aan haar duurzame ambities.

Ondersteunen integratieproces Jumbo en C1000

In 2014 zijn ruim 100 winkels omgebouwd naar de Jumboformule. Dit betekende ook even zoveel keer de vervanging van C1000 door Jumbo applicaties. Dit was een omvangrijke operatie, zowel in de winkels voor de monteurs als achter de schermen voor de applicatiebeheerders van Jumbo. Een operatie die vlekkeloos verliep en voor geen enkele verstoring heeft gezorgd in het ombouwproces. De groei van het aantal Jumbo winkels zorgde ook voor een aantal belangrijke veranderingen in de bevoorradingsketen van Jumbo en C1000: van de productie van artikelen tot de levering van volle containers aan de winkels. Veel tijd en aandacht is in 2014 besteed om dit systeemtechnisch mogelijk te maken.

Verbeteren en vernieuwen systeemondersteuning

Nadat gedurende bijna twee jaar is gebouwd aan een sterk ICT-fundament zijn in 2014 de eerste bouwstenen gelegd om de bedrijfsprocessen van Jumbo beter te ondersteunen. Een nieuw intranet -JumboNet - zorgt voor een goede communicatie met en tussen medewerkers van Jumbo vestigingen. De introductie van Data Quality Management draagt bij aan een betere data-kwaliteit in (winkel-) systemen. Uitbreiding van de PDA-functionaliteit in de winkels maakt de houdbaarheidscontrole en schapombouwen efficiënter. Geheel nieuwe en zelf ontwikkelde software zorgt voor een goede ondersteuning van winkelverbeterplannen.

Inbedding E-commerce in Jumbo-applicatielandschap

De website, de app en logistieke systemen die speciaal zijn ontwikkeld voor E-commerce zijn geïntegreerd in het ICT-systeem van Jumbo. Hierbij zijn duidelijke keuzes binnen de ICT-architectuur gemaakt. Met onder meer een customer-facing kant met strikte eisen aan flexibiliteit, beschikbaarheid en veiligheid. Componenten die vervolgens zijn opgenomen in een rekencentrum en zijn aangesloten op het SAP- en datawarehouse van Jumbo.

Voortbouwen op het fundament

Om voort te bouwen op het sterke ICT-fundament zijn in 2014 workshops gehouden die in het teken stonden van belangrijke keuzes op het terrein van ICT-architectuur en applicaties. Ook is een implementatieplan opgesteld, dat antwoord geeft op de vraag hoe ICT een Jumbo omgeving kan faciliteren waarin informatie en data steeds belangrijker worden, real-time de standaard is en maximale klantgerichtheid gecombineerd wordt met een optimale backoffice. In 2014 zijn hiervoor concrete ICT-projecten ontwikkeld op het gebied van het assortiment en bestelprocessen.