Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Supply Chain Management

In 2014 kreeg het logistieke netwerk, mede als gevolg van de voortgaande integratie, verder vorm. Niet alleen in fysieke zin, maar ook op het gebied van ICT systemen. Hier zijn stappen gezet om aan het einde van de transitie (medio 2015) als logistiek bedrijf met alle nodige middelen toegerust te zijn om een volgende stap naar vervolmaking van ‘Every Day Low Cost’ (EDLC) te kunnen zetten.

Netwerkintegratie

Nadat in 2013 het aantal regionale Jumbo distributiecentra al is uitgebreid van twee (Veghel en Beilen) naar drie distributiecentra (Woerden) stond 2014 vooral in het teken van het toevoegen van drie multiformat-operaties aan het logistiek netwerk. Als gevolg van het ombouwen van C1000 winkels naar de Jumbo formule groeit het volume dat binnen het logistieke netwerk van Jumbo verwerkt wordt wekelijks. Tegelijkertijd neemt het volume binnen C1000 distributiecentra af.

Voor het opvangen van deze fluctuaties is het multiformat distributiecentrum ontwikkeld. Op een multiformat locatie worden leveringen aan winkels van beide formules (formats) verwerkt. Dit betekent dat systemen hierop ingericht dienen te zijn, mede omdat het uitgangspunt van deze operatie is dat de winkelorganisatie geen aanpassing behoeft. Na uitvoerig testen ging in het voorjaar 2014 het eerste multiformat distributiecentrum, locatie Elst, live. Het slowmove houdbaar volume van Jumbo is verplaatst vanuit het distributiecentrum in Veghel naar Elst.

Vlak voor de zomer van 2014 is het startsein gegeven voor een tweede multiformat distributiecentrum. Het gaat hierbij om de diepvriesoperatie in Raalte, waaruit voorheen alle C1000 winkels werden beleverd. Hieraan is een groot deel van de Jumbo winkels toegevoegd, waardoor de diepvrieshallen in Veghel zijn gesloten. In het najaar van 2014 heeft de organisatie een derde multiformat distributiecentrum geopend. Dit is het regionale distributiecentrum van C1000 in Breda, dat nu ook aan Jumbo winkels in Zuidwest-Nederland levert.

Met het realiseren van de multiformat distributiecentra is de Supply Chain van Jumbo en C1000 verder geïntegreerd. In eerste instantie, doordat het voorraadbeheer van een multiformat locatie is samengevoegd, binnen SAP als overkoepelend systeem. In het najaar van 2014 zijn de supply chain organisaties van Jumbo en C1000 samengevoegd. Daarmee is een geïntegreerde aansturing van de goederenstroom van alle distributiecentra en voor beide formats gerealiseerd.

Eindsituatie

In 2014 heeft Jumbo de netwerkplannen die in 2012 zijn vastgesteld, geëvalueerd. Toen ging het bedrijf nog uit van vijf regionale distributiecentra, twee diepvrieslocaties en twee nationale distributiecentra voor ‘langzaamlopend’ Vers en Houdbaar. Uit de evaluatie blijkt dat Jumbo in staat is om het totale volume aan het einde van de transitie met minder locaties te verwerken. Jumbo heeft daarom besloten dat in 2015 een aantal distributiecentra gaat sluiten. Het gaat om het regionale distributiecentrum in Raalte en de diepvrieslocatie in Drachten. Eerder was vastgesteld dat het ‘langzaamlopend’ distributiecentrum in Veghel (houdbaar) zou sluiten, net als het vershuis (langzaamlopend Vers) in Breda.

De stappen die in 2014 zijn gezet, sluiten aan op dit eindscenario. Hierin is voorzien in vier regionale distributiecentra - Beilen, Breda, Veghel en Woerden - alsmede drie nationale distributiecentra: Elst (slowmove houdbaar), Raalte (diepvries) en Veghel (slowmove vers). Om op lange termijn kostenefficiënt te blijven in de competitieve retailmarkt is het nodig overcapaciteit uit het netwerk te elimineren. Er zijn afspraken binnen het sociaal plan gemaakt, waarbij Jumbo zich maximaal inspant om zoveel mogelijk medewerkers die hun werk verliezen in Raalte of Drachten te herplaatsen op de locaties in Elst en Beilen.

Eindplaat logistiek netwerk na integratie.