Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017

in € 1.000

Noot

2017

2016

Netto-omzet

 

5.768.557

5.443.156

Kostprijs omzet

17

-4.832.542

-4.581.341

    

Bruto-omzetresultaat

 

936.015

861.815

    

Overige bedrijfsopbrengsten

19

27.240

44.236

    

Verkoopkosten

 

-476.370

-449.628

Algemene beheerkosten

20

-201.768

-205.173

Som der kosten

 

-678.138

-654.801

    

Netto-omzetresultaat

 

285.117

251.250

    

Amortisatie immateriële vaste activa

1

-70.750

-66.737

(Terugname) bijzondere waardevermindering (im)materiële vaste activa

21

-10.257

-6.948

    

Bedrijfsresultaat

 

204.110

177.565

    

Financiële baten

22

3.366

7.279

Financiële lasten

22

-18.718

-42.255

    

Resultaat voor belastingen

 

188.758

142.589

    

Belastingen

23

-32.312

-33.152

    

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

156.446

109.437