Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2017

in € 1.000

Noot

2017

2016

Resultaat na belastingen

 

156.446

109.437

    

Resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

10

1.478

-1.390

Belastingen over mutaties op toegezegde-pensioenregelingen

11

-369

347

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

13

-162

-

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

11

40

-

  

987

-1.043

Totaalresultaat

 

157.433

108.394

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

157.433

108.394