Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

In dialoog met onze stakeholders

Jumbo staat midden in de samenleving. Vanuit die positie is het van groot belang om goede relaties te onderhouden met alle stakeholders. Jumbo kan veel leren door goed te luisteren naar wat er speelt in haar omgeving. Gedeelde inzichten en kennis stellen Jumbo in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

In 2017 heeft Jumbo zich ingespannen om de betrokkenheid van stakeholders verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Jumbo is ervan overtuigd dat samenwerken een sleutel tot succesvol ondernemen is. Daarom besteedt het bedrijf veel tijd aan gesprekken met klanten, medewerkers, leveranciers, maatschappelijke organisaties en overige stakeholders. Jumbo heeft een zogeheten materialiteitsanalyse uitgevoerd op verschillende maatschappelijke thema’s. Deze analyse heeft een uitvoerig overzicht opgeleverd van onderwerpen die belangrijk zijn voor Jumbo.

In contact met klanten

Jumbo is óm de klant heen gebouwd. Het onderhouden van nauwe contacten met de klant is essentieel om te kunnen meebewegen met veranderende wensen en behoeften. Klantcontacten vinden niet alleen plaats in de winkels of via de klantenservice. Ook houdt Jumbo verschillende onderzoeken, zoals het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek. Zo blijft Jumbo op de hoogte van wat er speelt bij de klanten. Sociale media zijn een steeds belangrijker middel om contacten met klanten op te bouwen en te onderhouden. Daarom blijft Jumbo investeren in gesprekken met klanten via deze netwerken.

Ondernemersorganisatie

Jumbo is de grootste franchiseformule van Nederland in de sector foodretail. De onderneming werkt intensief samen met haar zelfstandig ondernemers en voert regelmatig overleg met de Ondernemersvereniging Jumbo. Bij dit orgaan zijn alle zelfstandige Jumbo ondernemers aangesloten.

De overgrote meerderheid van de zelfstandig ondernemers van Jumbo gaf in 2017 tijdens een Algemene Ledenvergadering goedkeuring aan een nieuw, vijfjarig franchise conditiestelsel. In dit nieuwe conditiestelsel zijn financiële afspraken vastgelegd tussen Jumbo en haar franchisenemers. Het conditiestelsel maakt optimaal gebruik van de collectieve kracht én houdt rekening met de specifieke marktgebieden en diversiteit van de winkels. Dit samenspel tussen heldere, gemeenschappelijke afspraken en ondernemingsruimte vormt een solide basis voor verdere groei en versterking van de Jumbo formule in een omnichannel-omgeving.

Medewerkers maken Jumbo

De medewerkers van Jumbo zijn onmisbaar voor het excellent uitvoeren van de formule. Om die reden hecht Jumbo erg veel waarde aan hun mening. In 2016 vond een groot onderzoek plaats naar de tevredenheid op het werk onder alle medewerkers in de winkels, de distributiecentra en op het hoofdkantoor. Het onderzoek leidde tot verschillende verbeterpunten, die begin 2017 samen met de overige resultaten werden gepresenteerd. Deze verbeterpunten hadden betrekking op ethiek en integriteit, waardering van hulpkrachten, werkdruk, veiligheid en service vanuit het hoofdkantoor. Naast het oppakken van deze verbeterpunten ging Jumbo in 2017 verder met de projecten ‘Werken in de winkel’ en ‘Samen op de DC-vloer’. Deze projecten hebben als doel de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten over het effect dat organisatorische beslissingen kunnen hebben op het dagelijkse werk.

Samenwerking met leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap voor de langere termijn. Hoewel Jumbo niet rechtstreeks zaken doet met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, is zij zich bewust van haar rol in de keten en neemt zij ook op dit vlak haar verantwoordelijkheid.

Sinds 2015 biedt Jumbo haar leveranciers een zogeheten Supplier Finance kredietfaciliteit. Deze faciliteit is bedoeld om hen eerder te laten beschikken over de liquiditeit die zit opgesloten in openstaande vorderingen. In 2017 is Jumbo doorgegaan met het aanbieden van deze faciliteit. Datzelfde geldt voor de deelname aan het niet-commerciële initiatief Betaalme.nu, opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beide initiatieven hebben een positief effect op het werkkapitaal van leveranciers. Doordat zij minder beroep hoeven te doen op externe financiering, worden hun financiële lasten beperkt en ontstaat er ruimte voor verdere groei.

Contact met de omgeving

Lokaal betrokken ondernemen betekent voor Jumbo in contact staan en rekening houden met de nabije omgeving. Jumbo wil een goede buur zijn. Elke filiaalmanager, elke zelfstandig ondernemer en elke medewerker in alle geledingen van de organisatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Maatschappelijke organisaties

Verschillende onderwerpen stonden in 2017 nadrukkelijk in de maatschappelijke schijnwerpers. Voor Jumbo belangrijke thema’s waren bijvoorbeeld dierenwelzijn, verduurzaming van de productieketens, ketentransparantie en traceerbaarheid, arbeidsomstandigheden en lonen in productieketens, voedselvertrouwen, herkomst en etikettering van ingrediënten, claims, gezonde productsamenstelling en de veiligheid en verduurzaming van verpakkingsmaterialen.

Deze thema’s hadden hun weerslag in de prioriteiten die Jumbo gaf aan de interactie met haar stakeholders. Jumbo onderhoudt regelmatig contact met organisaties zoals Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, Oxfam Novib, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal Protection, Natuur en Milieu, MSC, ASC, ZLTO, Eyes on Animals en de Consumentenbond. Deze contacten richten zich op het afstemmen van ambities voor de langere termijn.

Overheid en politiek

Jumbo heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het streven is deze partijen zo goed mogelijk te informeren over de bedrijfsvoering en de keuzes die daarin worden gemaakt. Zo voerde Jumbo in 2017 overleg met verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast had Jumbo regelmatig contact met de provincie Noord-Brabant en verschillende gemeentes. Tien Jumbo supermarkten in verschillende plaatsen spraken ook met lokale autoriteiten in het kader van hun Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak.