Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)

Verfijn op periode

Kerngegevens

in € 1.000

2015

2014

2013

2012

2011

Consumentenomzet (*1)

     

Consumentenomzet Jumbo

6.249.878

4.823.175

3.837.197

3.221.860

2.451.166

Consumentenomzet Super de Boer

nvt

nvt

nvt

29.450

781.968

Consumentenomzet C1000

396.481

1.992.739

3.254.801

3.730.565

nvt

      

Jaarrekeningomzet (*2)

5.320.069

5.468.531

5.720.565

5.681.723

2.678.797

      

Resultaat

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (*3)

275.158

252.544

264.297

282.050

128.240

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (*4)

245.256

229.342

226.300

274.165

103.711

Bedrijfsresultaat (*5)

85.512

82.221

76.353

118.607

29.464

      

Vermogen

     

Eigen vermogen

242.028

199.146

192.883

170.232

122.774

Netto schuld

471.838

520.253

570.600

664.887

237.132

      

Medewerkers (*6)

     

Aantal medewerkers Jumbo

31.766

30.322

25.066

21.989

19.215

Aantal medewerkers Super de Boer

nvt

nvt

nvt

nvt

3.020

Aantal medewerkers C1000

nvt

744

2.551

3.967

nvt

      

Winkels (*7)

     

Aantal Jumbo winkels

580

499

391

309

263

Aantal Super de Boer winkels

nvt

nvt

nvt

nvt

34

Aantal C1000 winkels

nvt

124

267

385

nvt

      

Verhoudingsgetallen

     

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

5,2%

4,6%

4,6%

5,0%

4,8%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

1,6%

1,5%

1,3%

2,1%

1,1%

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

1,71

2,06

2,16

2,29

1,85

Gerapporteerde EBITDA/rentelasten(ICR)

9,57

7,01

5,5

4,93

4,51

Toelichting op kerngegevens

*1 De consumentenomzet betreft de omzet (inclusief BTW) die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en de aangesloten ondernemers.

*2 De jaarrekeningomzet is de omzet (exclusief BTW) die is gerealiseerd door de vennootschap. Dit betreft de totale omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en via de distributiecentra aan derden (met name ondernemers). De daling van de jaarrekeningomzet in 2015 ten opzichte van 2014 is veroorzaakt door de verkoop van winkels aan derden, met name Ahold en Coop. In totaal nam het winkelbestand in 2015 af van 623 naar 580 winkels.

*3 De normalised EBITDA betreft de EBITDA gecorrigeerd voor eenmalige posten in verband met de overname en integratie van Super de Boer respectievelijk C1000. De toename van de normalised EBITDA in 2015 ten opzichte van 2014 is voornamelijk toe te rekenen aan de realisatie van synergievoordelen uit de ombouw van C1000 naar Jumbo.

*4 De stijging van de reported EBITDA in 2015 ten opzichte van 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door gerealiseerde synergievoordelen. Zie ook de toelichting onder 3.

*5 De stijging van de EBIT in 2015 ten opzichte van 2014 wordt voornamelijk veroorzaakt door gerealiseerde synergievoordelen uit de ombouw van C1000 naar Jumbo.

*6 Het aantal medewerkers betreft de stand ultimo boekjaar. Dit betreft de medewerkers die aan het einde van het boekjaar in dienst waren van respectievelijk Jumbo, Super de Boer en C1000. In deze aantallen zijn niet de medewerkers opgenomen die in dienst zijn bij de aangesloten ondernemers.

*7 Het aantal winkels betreft de stand ultimo boekjaar. In de vermelde aantallen zijn zowel de eigen als de franchisewinkels opgenomen.