MVO-beleid

Visie op MVO

Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staan we midden in de samenleving. We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen voor deze en volgende generaties. We geloven dat we de wereld alleen samen écht kunnen verbeteren. Beginnend door elke dag het beste uit ons zelf halen.

Geleid door onze duurzame principes doen we dat stap voor stap samen met al onze medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en ketenpartners.

 

We voelen ons betrokken bij de samenleving en zetten ons daar voor in

Als familiebedrijf zorgen wij voor onze naasten. Onze winkels en vestigingen staan midden in de samenleving. Wij willen dan ook een rol vervullen in die samenleving, waar wij zelf ook onderdeel van zijn.

We zijn eerlijk en open over wat we doen en vinden


We vinden het belangrijk eerlijk en helder te zijn over ons MVO beleid en de stappen die wij zetten om steeds duurzamer te worden. Ook onze mening, overwegingen en dilemma’s daarbij delen wij met de betrokkenen.

We brengen het beste in mensen naar boven


‘Elke dag beter’ is ons motto. Groei en ontwikkeling geeft energie en brengt ons als individu en als samenleving verder. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling van onze medewerkers, ondernemers en relaties.

We behandelen mensen en dieren met respect

Het welzijn van mens en dier gaat ons aan het hart. Daar hebben we aandacht voor en daar investeren wij in. Naast leefomstandigheden spelen ook werkomstandigheden en betrouwbaar partnerschap een belangrijke rol. De combinatie daarvan en soms ook balans vraagt om een continue afweging.

We zitten er in voor de lange termijn

Als familiebedrijf kijken we niet alleen naar het succes van nu en morgen. We denken na over het belang van de generaties na ons. We kiezen ook eerder voor de beste dan voor de snelste oplossing.

We zijn zuinig op onze natuurlijke rijkdommen, het milieu, en ieders gezondheid

Wij willen zuinig zijn, op elkaar en op de wereld om ons heen. In alles wat wij doen wegen we af of het anders kan; efficiënter, minder belastend en gezonder.

MVO Thema's

Onze duurzame principes hebben we doorvertaald naar 6 actuele thema’s die belangrijk zijn voor onze klanten en medewerkers.
We willen daarin samen met onze ketenpartners het verschil maken.

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

Verduurzaming grondstoffen, productie en inkoop

De producten die Jumbo in de schappen liggen, zijn geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu en worden ingekocht voor een goede prijs.

Bekijk dit thema
Gezonder eten en leven

Gezonder eten en leven

Ons assortiment wordt steeds gezonder, we stimuleren en helpen onze klanten en medewerkers gezonder te eten en leven.

Bekijk dit thema
Efficiënt energie- en materiaalgebruik

Efficiënt energie- en materiaalgebruik

In alles wat we doen, gebruiken we zo min mogelijk energie of materiaal. Tijdens en na gebruik van onze producten is de impact op het milieu geminimaliseerd.

Bekijk dit thema
Voedselverspilling verminderen

Voedselverspilling verminderen

We gooien geen eetbaar voedsel weg en stimuleren onze leveranciers in de keten en klanten thuis dat ook niet te doen.

Bekijk dit thema
Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap

We bieden onze medewerkers een uitdagende, prettige en gezonde werkomgeving.

Bekijk dit thema
Lokaal betrokken ondernemen

Lokaal betrokken ondernemen

We zijn lokaal betrokken en dragen bij aan een fijne buurt. Onze winkels staan midden in de samenleving en onze ondernemers tussen onze klanten.

Bekijk dit thema