Terug

DE AFSPRAKEN VAN JUMBO MET BOEREN EN TELERS

IEDEREEN EEN BELEGDE BOTERHAM

Jumbo ging in 2021 uitvoerig de dialoog aan met Nederlandse boeren en telers over de uitdagingen in de landbouwsector. Dat leidde onder meer tot een verruiming van het aanbod afkomstig uit Nederland. COO Cees van Vliet en voorzitter Sjaak van der Tak van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland over oplossingen voor het boerenvraagstuk.

Sjaak: “De trots van de Nederlandse boer moet je niet onderschatten. Het doet boeren en telers pijn als er ongefundeerd maar wat wordt geroepen over gewasbescherming of dierenwelzijn. Je raakt ze dan écht in hun hart. Ze zijn enorm betrokken bij het welzijn van hun dieren en de gezondheid van hun gewassen.”

Cees: “In gesprek met de achterban van LTO hebben we dat maar al te goed gemerkt. Boeren en telers vinden dat de trots op het mooie Nederlandse product vaak ontbreekt. Dat signaal hebben we bij Jumbo opgepakt. Los van traditionele importproducten zoals citrusvruchten, komt nu al ruim driekwart van onze versproducten van Nederlandse bodem. We zijn bezig dit aanbod van een eigen beeldmerk te voorzien: van Dichtbij. En we plaatsen grote borden op het erf van de boeren die aan ons leveren: Ik produceer voor Jumbo. De respons op dit initiatief is geweldig positief. Wij laten graag zien dat we er trots op zijn dat we ons aanbod van deze boeren en telers afnemen.”

De Nederlandse boer en boerin een gezicht geven, dat kan LTO alleen maar toejuichen. Net zoals het initiatief van Jumbo om intensief de dialoog aan te gaan met de sector. In 2021 kreeg dat vorm met de organisatie van vijf tafelsessies waarbij boeren, telers, andere ketenpartners, LTO én Jumbo in een open, ongedwongen sfeer ideeën uitwisselden over het toekomstbestendiger maken van de voedselketen.

Cees van Vliet:

“JUMBO MAAKT MET BOEREN EN TELERS AFSPRAKEN VOOR DE LANGE TERMIJN OVER KWALITEIT, VOLUME EN
PRIJS”

Sjaak: “Het gaat erom dat je het belang van de ander onder ogen durft te zien. Alleen dan kun je waarde creëren voor de hele keten. Jumbo heeft deze stap nu gezet en dat is prijzenswaardig. Het mooie is dat er ook al direct resultaat wordt geboekt. Neem de afspraken over weiderundvlees. Of de volledige overstap op scharrelkip met Beter Leven keurmerk die Jumbo voorbereidt met haar vaste leveranciers. Van dit soort initiatieven moeten we het hebben.”

Cees: “We kunnen alleen werken aan een duurzamere, toekomstbestendige keten als we met onze vaste leveranciers afspraken maken voor de langere termijn. Neem de boer die met ons wil overstappen op kip met 1 ster Beter Leven keurmerk. Die zal uiteindelijk minder kuikens gaan houden. Zo’n omschakeling kan alleen rendabel zijn voor die boer als hij een langlopend afnamecontract heeft. In het verleden wisselden retailers vaak van leveranciers om de laagste prijs te bedingen. Daar geloven wij niet in. We vinden dat iedereen in de keten een goed belegde boterham verdient. Daarom maken we met onze boeren en telers afspraken voor de lange termijn over kwaliteit, volume en prijs. Dat is goed voor deze partners, want het geeft ze extra zekerheid en perspectief. Het is ook goed voor de klant, want die kan rekenen op een constante kwaliteit.”

Sjaak van der Tak:

“HET GAAT EROM DAT JE HET BELANG VAN DE ANDER ONDER OGEN DURFT TE ZIEN”

Sjaak: “Het staat vast dat langere contracten bijdragen aan een beter verdienmodel voor de boer. Voorheen werden contracten voor één of twee jaar afgesloten. Met afspraken voor de langere termijn schep je nieuwe mogelijkheden. Denk alleen maar aan het krijgen van bankfinanciering. Ook moeten we met elkaar de discussie durven aangaan over de prijs die de consument betaalt voor voeding. Ons eten is nu domweg te goedkoop. We moeten naar een realistischere prijsstelling, ook vanwege de strengere milieueisen. Laat Jumbo en de andere marktpartijen maar duidelijk maken wat de consument allemaal krijgt voor de hogere prijs die hij betaalt.”

Cees: “Eerst is het zaak een zo groot mogelijk publiek te bereiken met ons lekkere, gezonde en duurzame aanbod van Nederlandse bodem. Het is ons niet te doen om een niche te creëren voor mensen die een meerprijs geen probleem vinden. Veel interessanter is het om het totale aanbod naar een hoger niveau te tillen en ervoor te zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is.”