Terug

JUMBO EN DE RAAD VAN KINDEREN

LEREN VAN KINDEREN

Als eerste Nederlandse supermarktbedrijf ging Jumbo in 2011 aan de slag met een eigen Raad van Kinderen. CEO Frits van Eerd en basisschoolleraar Frank Holthuijzen over de generaties van de toekomst en hun onbevangen blik op de ‘zaken van grote mensen’.

Frits: “Volwassenen denken vaak alles wel te weten. Dat is funest voor een organisatie die zich wil laten leiden door de wensen en behoeften van de klant, vandaag én morgen. Kinderen houden ons scherp; in hun onbevangenheid slaan ze vaak de spijker op de kop. Dat levert nieuwe inzichten op, oplossingen voor problemen waar we zelf niet uitkomen. Bij veel kinderen merk je heel duidelijk een ‘Kan niet? Kan wel!’ mentaliteit. Dat past helemaal bij Jumbo.”

Jumbo werkt al tien jaar met een eigen Raad van Kinderen. Dit initiatief van de Missing Chapter Foundation, opgericht door prinses Laurentien van Oranje, maakt zich hard voor een zogeheten kind-inclusieve samenleving. Hierin krijgen de generaties van de toekomst een stem in de beslissingen die nu worden genomen voor later. De leerlingen van Meester Frank uit groep 8 van basisschool ’t Ven in Veghel vormen de Raad van Kinderen van Jumbo.

Frank: “Kinderen onderzoek laten doen naar een concreet probleem bij een bedrijf levert ook voor het onderwijs veel op. Het wekt hun nieuwsgierigheid op en het brengt ze onmisbare vaardigheden bij: samenwerken, naar elkaar luisteren, doorvragen, verslag doen, presentaties geven. De ervaringen die we opdoen met de Raad van Kinderen heeft onze visie op onderwijs veranderd. Thematisch werken maakt nu veel meer onderdeel uit van het leerprogramma.”

Frank Holthuijzen:

“HET IS ERG LEERZAAM VOOR DE KINDEREN OM TE ZIEN HOE HUN PLANNEN TOT LEVEN KOMEN”

Frits: “We zien dit niet als iets vrijblijvends. De Raad staat wat mij betreft op eenzelfde plan als de Ondernemingsraad of de Raad van Commissarissen. Een paar keer per jaar praten de kinderen volwaardig mee over belangrijke thema’s. Op basis van hun eigen onderzoek dragen ze ideeën aan die we ook daadwerkelijk in praktijk brengen.”

Frank: “Vaak zijn het heel logische voorstellen, zoals het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de distributiecentra. Nu is dat heel gewoon, maar zeven jaar geleden toen de kinderen met dit voorstel kwamen, was het tamelijk vernieuwend. Of het scheiden van doorzichtig en gekeurd plastic afval om het beter te kunnen recyclen. De kinderen kwamen met het simpele voorstel om voortaan met twee afvalbakken te werken. Dat zie je nu terug in het magazijn van de winkels.”

Frits: “In ons jubileumjaar hadden we de Nieuwe Blikken Challenge, een wedstrijd voor onze medewerkers om vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Natuurlijk heb ik ook de Raad van Kinderen hiervoor uitgenodigd. Hun voorstel was zo innovatief en goed uitvoerbaar, dat het tijdens de finale op de tweede plaats eindigde. Het idee zijn we nu aan het uitwerken.”

Frits van Eerd:

“KINDEREN HOUDEN ONS SCHERP; IN HUN ONBEVANGENHEID SLAAN ZE VAAK DE SPIJKER OP DE KOP”

Frank: “De scholieren hadden onderzoek gedaan naar hoe je de Jumbo app zodanig kunt uitbreiden, dat het boodschappen doen leuker, effectiever en veiliger wordt. Ze kwamen met digitale, interactieve looproutes door de winkel, op basis van je boodschappenlijstje. Bij het schap krijg je lekkere en gezonde recepten te zien en word je verwezen naar de plek waar de ingrediënten liggen. De app bepaalt de gunstigste route in de winkel en houdt zelfs rekening met drukte en afstand tot andere klanten, zodat het in coronatijd ook allemaal veilig kan. Én milieubewuster, want het maakt de handscanner overbodig.”

Frits: “Natuurlijk kijkt deze generatie vooral naar digitale oplossingen. Maar ze zijn ook erg bezig met klimaatverandering, bewust eten en gezondheid. Ik ben diep onder de indruk van hoe ze in nog geen twee minuten een presentatie geven over een plan dat écht hout snijdt. Laatst nog, toen ze met een plan kwamen voor een supermarkt in verdiepingen. Met beneden groente en fruit en andere gezonde producten, allemaal heel toegankelijk. En pas op de bovenste verdieping het snoep, de snacks en de frisdrank. Daar moet je drie trappen voor op, dus écht hard werken om bij de minder verantwoorde voeding te komen.”

Frank: “Natuurlijk kunnen niet alle ideeën van de Raad direct worden uitgevoerd. Maar vaak ook wel. Het is erg leerzaam voor de kinderen om te zien hoe hun plannen tot leven komen. En dat er serieus wordt omgegaan met hun wensen en ideeën. Ze krijgen de kans om een bedrijf goed te leren kennen. Ze maken vlogs en video’s en geven presentaties voor vaak wel vijftig managers. Daar steken ze een boel van op.”