Terug

Dierenwelzijn

Op het gebied van dierenwelzijn willen we bij Jumbo een voortrekker in de markt zijn. We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en melkproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad.

Onze aanpak

  • Actief samenwerken in de keten

  • Verduurzamen vanuit de basis

We streven ernaar dat al het verse en verwerkte vlees van het Jumbo Huismerk in 2022 afkomstig is van dieren die een goed leven hebben gehad. Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de dieren die eieren en zuivelproducten leveren. We zoeken steeds naar de optimale balans tussen mens, dier en milieu.

Om dit te behalen hebben al veel van onze dierlijke producten een Beter Leven keurmerk. We maken ons bovendien hard voor Beter Leven-certificering voor productcategorieën waarvoor dit keurmerk nog niet beschikbaar is. Om dit te realiseren, zoeken we actief naar samenwerking in de markt. Zo creëren we een gelijk speelveld en kunnen we in gezamenlijkheid de lat hoger leggen. We geloven in verduurzamen vanuit de basis, met als uitgangspunt: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Onze acties

Respeggt eieren

Daarmee rekenen we af met een groot en onzichtbaar probleem in de pluimveesector, namelijk dat van het doden van pasgeboren haantjes. Hiermee zetten we een stap vooruit in dierenwelzijn binnen de eierketen. Dit is mogelijk door de samenwerking met Respeggt, een bedrijf dat over een geavanceerde techniek beschikt om te bepalen of een broedei een haantje of hennetje bevat.  Lees hierover in het persbericht of raadpleeg de infographic.

Zuivel Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Het nieuwe keurmerk voor zuivel is ontwikkeld door de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu, en heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en het milieu met eisen voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.

Varkensvlees Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Ook voldoen steeds meer producten van het Jumbo Huismerk aan 1 ster Beter Leven, zoals vleeswaren, verse rook- en knakworsten en diverse snacks, waaronder kroketten, bitterballen, saté, en een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. Delen van het varken waar veel vraag naar is, maar de beschikbaarheid beperkt, voldoen nog niet aan het 1 ster Beter Leven keurmerk. Denk bijvoorbeeld aan varkenshaasjes.  Ook hier werken we aan verruiming van het aanbod mét keurmerk.

Eieren Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Daarnaast heeft Jumbo zogeheten zorgeieren in het schap liggen. Dit zijn scharreleieren geraapt door mensen met een verstandelijke beperking. Bij de productie van deze eieren is extra aandacht voor dierwelzijn, energieverbruik, voedselveiligheid en verschillende andere duurzaamheidsaspecten.

Kalkoen Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

De kalkoenen hebben een overdekte uitloop en kunnen eten en drinken wanneer ze willen. Dit bevordert een natuurlijk leef-ritme.  Bekijk deze video.

Nieuwe Standaard Kip

Jumbo heeft met NSK een grote stap gezet in de verduurzaming van het kipaanbod en komt hiermee van alle Nederlandse supermarktketens het dichtst bij het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Met de NSK maakt Jumbo het haar klanten gemakkelijker om de stap naar een duurzamer en tegelijkertijd betaalbaar stuk vlees te zetten. De leefomstandigheden van deze kip zijn aanzienlijk beter dan bij de zogenoemde basiskip. Naast NSK heeft Jumbo ook kipproducten met 1 ster en 2 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen liggen. Bekijk deze video.

Iers Rundvlees

Het gaat om producten zoals riblap, entrecote en biefstuk. Het Iers rundvlees in het Jumbo schap is gecertificeerd volgens de richtlijnen van het Ierse kwaliteitssysteem ‘Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme’ (SBLAS) van Bord Bia, de Ierse Food Board. Ierse runderen staan minimaal 180 dagen per jaar buiten. Jumbo gelooft in de voordelen voor dieren van de kleinschalige veehouderij in Ierland. Wel beseffen we dat vanuit Nederlandse vereisten er nog stappen zijn te zetten op het gebied van dierenwelzijn, zoals op het gebied van castratie, onthoorning en de vloeren van de stallen. Daarom is Jumbo met een aantal Ierse boeren een pilot gestart. We onderzoeken daarin de mogelijkheden om de bedrijfsvoering zodanig aan te passen dat dit ten goede komt aan het dierenwelzijn.

Beter ‘wild’

Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren die in het wild zijn geschoten en waarvoor een afschotvergunning is afgegeven. Zo’n vergunning wordt gegeven met als doel de wildstand op peil te houden. Sinds 2020 verkoopt Jumbo niet langer konijn onder het eigen huismerk.

 Cases

Zuivel met 1 ster Beter Leven keurmerk

Jumbo voorziet met de toevoeging van het 1 ster Beter Leven keurmerk in een steeds ruimer assortiment aan duurzamere zuivelproducten, passend bij de wensen van de klant.

Beter leven voor alle dieren en een rijkere natuur
Door de unieke samenwerking tussen Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur en Milieu worden de zuivelproducten onder 1 ster Beter Leven geproduceerd met aandacht voor álle dieren op en rondom het boerenerf. Bijvoorbeeld:

  • Koevriendelijkere stallen, met meerdere drink- en vreetplaatsen en voldoende plekken om te liggen en lopen.

  • Zowel de koeien als jongvee gaan 120 dagen per jaar, 6 uur per dag de wei in.

  • Meer en betere zorg voor het kalf, met permanent drinkwater en een langer verblijf op de boerderij.

  • Meer bloemrijke weiden, waardoor het rondom het boerenerf beter toeven is voor bijen, vlinders en andere insecten.

  • Een veilige plek voor boerenlandvogels om te broeden en jongen te krijgen, met rust, ruimte en voldoende voedsel.

  • De koeien eten gras dat zoveel mogelijk van de eigen boerderij komt.

  • Mest wordt zoveel mogelijk op het eigen land gebruikt.

  • Uitsluitend gebruik bestrijdingsmiddelen met een lage impact op het milieu.

Meer weten? Kijk op jumbo.com/zuivel

Verkrijgbaarheid 1 ster Beter Leven zuivel
De nieuwe zuivellijn bestaat uit vijf nieuwe zuivelproducten met het 1 ster Beter Leven keurmerk: halfvolle melk (1 liter en 1,5 liter), volle melk, magere yoghurt en volle yoghurt. Producten met het Beter Leven keurmerk zijn verkrijgbaar bij alle Jumbo winkels. Lees meer over de criteria van het Beter Leven keurmerk op www.beterleven.dierenbescherming.nl.

* dagverse huismerk melkproducten

Nieuwe Standaard Kip

NSK is te vinden in het verse kipschap, maar ook in vleeswaren, tapas, salades, pizza’s, etc. Bekijk ook deze video.

Haalbaar en betaalbaar
Bij de ontwikkeling van Nieuwe Standaard Kip is het duurzaamheidsbeleid van Jumbo – zorg voor mens, dier en milieu – altijd het uitgangspunt geweest. Daarbij houdt de supermarktketen nadrukkelijk rekening met de combinatie van haalbaarheid en betaalbaarheid. Haalbaar voor de Nederlandse pluimveehouders en betaalbaar voor de klant.

Nieuwe standaard
Voor NSK zijn speciale criteria vastgesteld die overeenkomen met de duurzaamheidseisen van Jumbo. Naast meer ruimte en daglicht, is er bij NSK gezorgd voor afleidingsmateriaal, zoals strobalen waar de kippen op en rondom kunnen scharrelen. Ook strooit de boer elke dag met graan, waardoor het natuurlijk scharrelgedrag wordt bevorderd. Door deze maatregelen hebben de NSK kippen een beter leven dan de basiskip.

Voeden van kuiken direct na uitkomst
Naast meer ruimte en daglicht, is er bij Nieuwe Standaard Kip gezorgd voor zogenaamd afleidingsmateriaal. Dit is in de vorm van strobalen waar de kippen op en rondom kunnen scharrelen, zodat zij zich minder vervelen. Ook wordt er door de boer elke dag met graan gestrooid, waardoor het natuurlijk scharrelgedrag wordt bevorderd. Ook hierdoor heeft Nieuwe Standaard Kip een beter leven dan de basiskip.

Overstap naar 1 ster Beter Leven keurmerk
Jumbo heeft de ambitie om ook met NSK de overstap te maken naar het 1 ster Beter Leven keurmerk. De criteria voor NSK liggen al tamelijk dicht bij die van 1 ster Beter Leven. Voordat wij volledig kunnen overgaan op 1 ster, is het nodig dat kippen een overdekte uitloop krijgen. Daar moeten boeren veel voor investeren. Ook moeten we bij Jumbo rekening houden met onze concurrentiepositie. We juichen een gelijk speelveld toe, maar constateren dat andere supermarktketens op dit vlak nog niet ver genoeg zijn.