Terug

Duurzame keten

Producten uit het Jumbo aanbod zijn in toenemende mate afkomstig uit voedselketens die de impact op het milieu beperken. We nemen onze verantwoordelijkheid door bij voorkeur samen te werken met leveranciers die voldoen aan een duurzaamheidskenmerk van een onafhankelijke instantie.

Onze aanpak

  • Verduurzamen vanuit de basis

  • Samenwerking in de keten

  • Belangen afwegen

We geloven in de werking van duurzaamheidskeurmerken, zoals het keurmerk Biologisch, PlanetProof op aardappelen, groente en fruit van Nederlandse bodem, en MSC en ASC voor verse visproducten. Duurzaamheidskeurmerken zijn ook een goed middel om het bewustzijn bij de klant te vergroten. Steeds meer consumenten zijn bekend met de verschillende keurmerken. Ook  spannen we ons in om op bepaalde terreinen een nieuwe standaard neer te zetten, bijvoorbeeld met onze Nieuwe Standaard Kip en 1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel. Door zo’n voortrekkersrol in te nemen, werken we er bewust aan de standaard voor de hele sector te verhogen. Samen met certificeringsinstanties kijken we hoe we de eisen voor  bepaalde keurmerken kunnen opschroeven. 

Bij complexe, internationale voedselketens juichen we samenwerking toe. Om die reden hebben we ons aangesloten bij verschillende initiatieven en convenanten, zoals Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) en het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.

Bij alle activiteiten die we ondernemen, moeten we regelmatig belangen afwegen. Soms stelt ons dit voor serieuze dilemma’s, bijvoorbeeld wanneer dierenwelzijn en zorg voor het milieu met elkaar in conflict zijn. We letten ook scherp op stijgende kosten voor leveranciers én consumenten. In het algemeen hanteren we de stelregel: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Onze acties

PlanetProof

Dit betekent dat deze producten afkomstig zijn van telers die duurzamer werken volgens richtlijnen die aandacht hebben voor schonere lucht, biodiversiteit, waterkwaliteit en leefomgeving voor vogels, bijen en andere insecten. Voor de teelt van deze producten worden aanzienlijk minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Van het aanbod Nederlandse aardappelen is nu 75% gecertificeerd. Het streven is dit in de loop van 2020 op te voeren naar 100%. De verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit is het gevolg van afspraken die in 2016 zijn gemaakt tussen Greenpeace en Jumbo.

Bee Deals

Bee Deals werkt met criteria voor ‘bijvriendelijk telen’. Hierbij valt te denken aan het zaaien van bloemenmengsels, de aanplant van bloeiende nomen en heesters en een bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De telers die groente en fruit verkopen aan onze leveranciers voldoen aan de gestelde criteria.

Duurzaam gevangen vis

Zuivel met een keurmerk

Biologisch

Soja en palmolie

We streven naar zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja, een internationale standaard die het schadelijke effect op natuur wil terugbrengen door nauwgezet productiegebieden in kaart te brengen. Ook streven we samen met onze leveranciers naar het gebruik van 100% gecertificeerde, duurzame palmolie.