Terug

Energie en emissies

Het bewustzijn over klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen is afgelopen jaren sterk gegroeid. Bij Jumbo werken we continue aan het inrichten van onze bedrijfsvoering – op klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze. Onze formule is gebaseerd op het Every Day Low Cost (EDLC) principe, wat ons stimuleert om zuinig met grondstoffen om te gaan.

Onze aanpak

  • Verminderen van ons energieverbruik en emissies

  • Vergroenen van energie die we gebruiken

We willen zo weinig mogelijk energie en materialen gebruiken in onze bedrijfsvoering. Daarom onderzoeken we nauwkeurig hoe we onze gebouwen zodanig kunnen verduurzamen dat we minder energie gebruiken. We kijken daarbij ook naar het benutten van alternatieve, hernieuwbare grondstoffen. Geplande verbouwingen grijpen we aan om de winkels beter te isoleren en waar mogelijk te kiezen voor duurzame, hergebruikte materialen. We gaan voor het hoogste duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen, zoals BREEAM-certificering. Ook voor onze kantoren en distributiecentra geldt het nadrukkelijke streven om efficiënter met energie om te gaan. Daarvoor investeren we in verschillende energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting, koudemiddelen, warmtepompen, zonnepanelen en systemen voor het terugwinnen van warmte. 

Voor onze logistieke processen geldt evenzeer dat we aan het beperken van ons energieverbruik werken. Bijvoorbeeld door slimmer te transporteren, efficiënter te beladen en doordachter routes te plannen. We werken bewust toe naar een emissievrij wagenpark en stimuleren elektrisch rijden onder onze medewerkers en woon-werkverkeer per fiets. 

Onze acties

Duurzamer wagenpark

Slimme routes

Volledig gemechaniseerd DC

Verduurzaming vastgoed

Meer groene stroom