Terug

Dierenwelzijn

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad.

Onze aanpak

 • Samenwerken met leveranciers, boeren en telers

 • Verduurzamen vanuit de basis

 • Mens, dier en milieu in balans

Bij Jumbo investeren we in goede leefomstandigheden voor dieren waar onze dierlijke producten van afkomstig zijn. Dit begint met een goede basis, waarbij we werken met keurmerken/certificering. We streven ernaar dat al het verse en verwerkte vlees van het Jumbo Huismerk in 2022 voldoet aan een keurmerk/certificering ten aanzien van dierenwelzijn. In 2025 willen we dit gerealiseerd hebben voor alle producten die afkomstig zijn van dieren, zoals eieren en zuivel. En waar kan, gaan we een stap verder.

Om dit te realiseren hebben nu al veel van onze dierlijke producten een keurmerk, zoals het Beter Leven keurmerk voor varkens en eieren. Ook maken we ons hard voor hogere standaarden op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld voor kip (introductie Nieuwe Standaard Kip) en zuivel (introductie 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel). Hiervoor werken we nauw samen met onze leveranciers en boeren. Ook zoeken we naar de optimale balans tussen mens, dier en milieu. En proberen we zoveel mogelijk van onze versproducten uit Nederland te halen: van dichtbij als het kan, van verder weg als het moet. Op dit moment komt ongeveer 82 procent van onze verse vlees- en zuivelproducten (kip, varken rundvlees, vleeswaren, eieren en drinkzuivel) uit Nederland.

We investeren in marktsamenwerkingen, om een gelijk speelveld te creëren. We geloven in verduurzamen vanuit de basis, met als uitgangspunt: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Ons resultaat in 2020 in cijfers

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • In 2020 was het aandeel huismerkproducten met een dierenwelzijnskeurmerk 88 procent binnen alle dierlijke huismerkproducten van de productgroepen (kip, varken, eieren en drinkzuivel). Dit betreft het Beter Leven keurmerk en Nieuwe Standaard Kip. We hebben onszelf als doel gesteld om dit te laten groeien tot 90 procent in 2021.

  • Het aandeel drinkzuivel met keurmerk zoals weidemelk, Planetproof en 1 ster Beter Leven Keurmerk is in 2020 gestegen naar 80 procent.

  • In totaal is 83 procent van het varkensvlees in het schap is voorzien van minimaal het 1 ster Beter Leven keurmerk.

  • In totaal is 99 procent van onze huismerk kip voorzien van een keurmerk: Nieuwe Standaard Kip, 1 of 2 sterren Beter Leven keurmerk of biologisch.

Onze acties

Trots op onze kip keten

Nieuwe Standaard Kip (NSK) is een langzaam groeiend ras, leeft langer en heeft meer leefruimte. Daarnaast krijgt de kip natuurlijk daglicht en heeft daardoor een natuurlijk dag- en nachtritme. De leefomstandigheden van deze kip zijn aanzienlijk beter dan van de zogenoemde basiskip en komt van alle Nederlandse supermarktketens het dichtst bij het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Binnen de keten werkt Jumbo samen met een groep pluimveehouders die jaarrond NSK leveren aan Jumbo (80 procent van de NSK boeren komt uit Nederland). We zijn trots op de inzet van de pluimveehouders die ervoor zorgen dat onze klanten kunnen genieten van een duurzamere en betaalbare kip.

Jumbo blijft samen met de pluimveehouders investeren in betere leefomstandigheden binnen haar NSK keten. Zo hebben alle NSK kuikens sinds 2020 direct toegang tot water en voer nadat ze uitkomen. Naast NSK heeft Jumbo ook kipproducten met 1 ster en 2 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen. Bekijk deze video over NSK van Jumbo.

Introductie van 1 ster Beter Leven zuivel

In 2020 hebben we onze zuivellijn met het 1 ster Beter Leven keurmerk verder uitgebreid met nog eens vijf producten. Het nieuwe keurmerk voor zuivel is ontwikkeld door de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu, in samenwerking met Jumbo en een aantal melkveehouders. Het keurmerk heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu, met eisen voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.

Voor de productie werken we samen met boeren die hun melk exclusief aan Jumbo leveren. Daar zijn we ontzettend trots op. De boeren die aan Jumbo 1 ster Beter Leven zuivel leveren krijgen een vergoeding voor de extra duurzaamheidinspanningen die zij leveren.

Lees meer over duurzamere zuivel bij op Jumbo.com/zuivel en kom meer te weten over het keurmerk via www.beterleven.dierenbescherming.nl

Varkensvlees Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Naast vers varkensvlees voldoen steeds meer andere producten van het Jumbo Huismerk aan de criteria van het 1 ster Beter Leven keurmerk, zoals vleeswaren, verse rook- en knakworsten en diverse snacks, waaronder kroketten, bitterballen, saté, en een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. Delen van het varken waar veel vraag naar is, maar waarvan de beschikbaarheid beperkt is, voldoen nog niet aan het 1 ster Beter Leven keurmerk. Denk bijvoorbeeld aan varkenshaasjes en spareribs. Ook hier werken we aan verruiming van het aanbod mét keurmerk.

Duurzamere en diervriendelijkere eieren

In 2020 was het aandeel huismerkassortiment eieren met een BLK keurmerk 97,8 procent in verband met beschikbaarheidsproblemen door corona van 1 ster Beter Leven eieren.

Met de introductie van Respeggt eieren in 2020 rekenen we af met een groot en onzichtbaar probleem in de pluimveesector, namelijk het doden van pasgeboren haantjes. Hiermee zetten we een stap vooruit in het dierenwelzijn in de eierketen. Dit is mogelijk door de samenwerking met Respeggt, een bedrijf dat over een geavanceerde techniek beschikt om te bepalen of een broedei een haantje of hennetje bevat. Respeggt eieren zijn bij Jumbo te vinden onder zowel vrije uitloop eieren als biologische eieren. Lees meer via: www.jumbo.com/inspiratie/eieren/respeggt

Kalkoen bij Jumbo

De kalkoenen hebben een overdekte uitloop en kunnen eten en drinken wanneer ze willen. Dit bevordert een natuurlijk leefritme.  Bekijk deze video.

Beter ‘wild’

Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren die in het wild zijn geschoten en waarvoor een afschotvergunning is afgegeven. Zo’n vergunning wordt gegeven met als doel de wildstand op peil te houden. Sinds 2020 verkoopt Jumbo niet langer konijn onder het eigen huismerk.