Terug

Dierenwelzijn

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad.

Onze aanpak

  • Samenwerken met leveranciers, boeren en telers

  • Verduurzamen vanuit de basis

  • Mens, dier en milieu in balans

We willen onze klanten helpen en inspireren om lekker, gezond én duurzaam te eten. Dit begint met een goede basis: minder dierlijk en meer plantaardige consumptie. Wij ondersteunen de transitie naar een meer plantaardig voedingspatroon. Op dit moment haalt de gemiddelde Nederlander 60% van zijn eiwitten uit dierlijke bronnen en 40% uit plantaardige bronnen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dit in 2030 andersom moet zijn. Een gevarieerd eetpatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is goed voor zowel de gezondheid, dierenwelzijn als voor het milieu.

Bij Jumbo streven wij ernaar dat dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad. We investeren in goede leefomstandigheden voor dieren waar onze dierlijke producten van afkomstig zijn. Dit begint met een goede basis, waarbij we werken met keurmerken/certificering. We streven ernaar dat al het verse en verwerkte vlees van het Jumbo Huismerk in 2022 voldoet aan een keurmerk/certificering ten aanzien van dierenwelzijn. In 2025 willen we dit gerealiseerd hebben voor alle producten die afkomstig zijn van dieren, zoals eieren en zuivel. En waar kan, gaan we een stap verder.

Om dit te realiseren hebben nu al veel van onze dierlijke producten een keurmerk, zoals het Beter Leven keurmerk voor varkens en eieren. Ook maken we ons hard voor hogere standaarden op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld voor kip (introductie Nieuwe Standaard Kip) en zuivel (introductie 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel). Hiervoor werken we nauw samen met onze leveranciers en boeren. Ook zoeken we naar de optimale balans tussen mens, dier en milieu. En proberen we zoveel mogelijk van onze versproducten uit Nederland te halen: van dichtbij als het kan, van verder weg als het moet. Op dit moment komt ongeveer 82 procent van onze verse vlees- en zuivelproducten (kip, varken rundvlees, vleeswaren, eieren en drinkzuivel) uit Nederland.

We investeren in marktsamenwerkingen, om een gelijk speelveld te creëren. We geloven in verduurzamen vanuit de basis, met als uitgangspunt: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Onze doelstellingen & resultaten

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • In 2020 was het aandeel huismerkproducten met een dierenwelzijnskeurmerk 88 procent binnen alle dierlijke huismerkproducten van de productgroepen (kip, varken, eieren en drinkzuivel). Dit betreft het Beter Leven keurmerk en Nieuwe Standaard Kip. We hebben onszelf als doel gesteld om dit te laten groeien tot 90 procent in 2021.

  • Het aandeel drinkzuivel met keurmerk zoals weidemelk, Planetproof en 1 ster Beter Leven Keurmerk is in 2020 gestegen naar 80 procent.

  • In totaal is 83 procent van het aanbod varkensvlees producten in het schap voorzien van minimaal het 1 ster Beter Leven keurmerk.

  • In totaal is 99 procent van onze huismerk kip voorzien van een keurmerk: Nieuwe Standaard Kip, 1 of 2 sterren Beter Leven keurmerk of biologisch. Sinds 2021 hebben alle voorgesneden kipvleeswaren van het Jumbo huismerk minimaal 1 ster Beter Leven. Jumbo stapt in 2023 volledig over naar scharrelkip met het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

  • Ons aanbod vervangers van dierlijke producten hebben we de afgelopen jaren uitgebreid, en we zetten de komende jaren in op een verdere groei. Binnen de categorieën houdbare zuivel, verse zuivel, vers vlees & vis, kaas en vleeswaren was in 2020 de omzet van plantaardige alternatieven 4%. In 2025 willen we binnen deze categorieën de omzet verhogen naar 10%.

Onze acties

Trots op onze kip keten

Jumbo heeft in 2014 met NSK een grote stap gezet in de verduurzaming van het kipaanbod.

Nieuwe Standaard Kip (NSK) is een langzaam groeiend ras, leeft langer en heeft meer leefruimte. Daarnaast krijgt de kip natuurlijk daglicht en heeft daardoor een natuurlijk dag- en nachtritme. De leefomstandigheden van deze kip zijn aanzienlijk beter dan van de zogenoemde basiskip en komt van alle Nederlandse supermarktketens het dichtst bij het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.

Binnen de keten werkt Jumbo samen met een groep pluimveehouders die jaarrond NSK leveren aan Jumbo (80 procent van de NSK boeren komt uit Nederland). We zijn trots op de inzet van de pluimveehouders die ervoor zorgen dat onze klanten kunnen genieten van een duurzamere en betaalbare kip. En door de jaren heen zijn de leefomstandigheden voor NSK-kippen verder verbeterd.

Zo hebben alle NSK kuikens sinds 2020 direct toegang tot water en voer nadat ze uitkomen. Naast NSK heeft Jumbo ook kipproducten met 1 ster en 2 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen. Bekijk deze video over NSK van Jumbo.

Jumbo grijpt haar voorsprong met diervriendelijkere Nieuwe Standaard Kip (NSK) aan om in 2023 volledig over te stappen op scharrelkip met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Samen met de pluimveehouders die NSK met succes op de kaart hebben gezet, wil Jumbo deze volgende stap zetten.

Lees meer Inklappen

Introductie van 1 ster Beter Leven zuivel

Als eerste supermarktketen hebben we in 2019 vijf artikelen in de categorie dagverse melk en yoghurt van het Jumbo Huismerk geïntroduceerd mét het 1 ster Beter Leven keurmerk.

In 2020 hebben we onze zuivellijn met het 1 ster Beter Leven keurmerk verder uitgebreid met nog eens vijf producten. Het nieuwe keurmerk voor zuivel is ontwikkeld door de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu, in samenwerking met Jumbo en een aantal melkveehouders. Het keurmerk heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en milieu, met eisen voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.

Voor de productie werken we samen met boeren die hun melk exclusief aan Jumbo leveren. Daar zijn we ontzettend trots op. De boeren die aan Jumbo 1 ster Beter Leven zuivel leveren krijgen een vergoeding voor de extra duurzaamheidinspanningen die zij leveren.

Lees meer over duurzamere zuivel bij op Jumbo.com/zuivel en kom meer te weten over het keurmerk via www.beterleven.dierenbescherming.nl

Lees meer Inklappen

Varkensvlees Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

83 procent van het varkensvlees voldoet aan het 1 ster Beter Leven keurmerk.

Naast vers varkensvlees voldoen steeds meer andere producten van het Jumbo Huismerk aan de criteria van het 1 ster Beter Leven keurmerk, zoals vleeswaren, verse rook- en knakworsten en diverse snacks, waaronder kroketten, bitterballen, saté, en een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. Delen van het varken waar veel vraag naar is, maar waarvan de beschikbaarheid beperkt is, voldoen nog niet aan het 1 ster Beter Leven keurmerk. Denk bijvoorbeeld aan varkenshaasjes en spareribs. Ook hier werken we aan verruiming van het aanbod mét keurmerk.

Lees meer Inklappen

Duurzamere en diervriendelijkere eieren

Sinds 2018 verkopen we als eerste supermarkt alle huismerk eieren onder minimaal het 1 ster Beter Leven keurmerk. Ook zijn we in 2020 gestart met de verkoop van Respeggt eieren: hiermee komt een einde aan het onnodig doden van eendagshaantjes.

In 2020 was het aandeel huismerkassortiment eieren met een BLK keurmerk 97,8 procent in verband met beschikbaarheidsproblemen door corona van 1 ster Beter Leven eieren.

Met de introductie van Respeggt eieren in 2020 rekenen we af met een groot en onzichtbaar probleem in de pluimveesector, namelijk het doden van pasgeboren haantjes. Hiermee zetten we een stap vooruit in het dierenwelzijn in de eierketen. Dit is mogelijk door de samenwerking met Respeggt, een bedrijf dat over een geavanceerde techniek beschikt om te bepalen of een broedei een haantje of hennetje bevat. Respeggt eieren zijn bij Jumbo te vinden onder zowel vrije uitloop eieren als biologische eieren. Lees meer via: www.jumbo.com/inspiratie/eieren/respeggt

Lees meer Inklappen

Kalkoen bij Jumbo

Sinds 2017 verkoopt Jumbo als eerste Nederlandse supermarktketen kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk.

De kalkoenen hebben een overdekte uitloop en kunnen eten en drinken wanneer ze willen. Dit bevordert een natuurlijk leefritme.  Bekijk deze video.

Lees meer Inklappen

Beter ‘wild’

Bij Jumbo verkopen we de ‘Nature and Respect’ eend: een robuust ras dat over meer ruimte en vrije uitloop beschikt.

Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren die in het wild zijn geschoten en waarvoor een afschotvergunning is afgegeven. Zo’n vergunning wordt gegeven met als doel de wildstand op peil te houden. Sinds 2020 verkoopt Jumbo niet langer konijn onder het eigen huismerk.

Lees meer Inklappen

Plantaardig

Een gevarieerd eetpatroon met meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten is goed voor zowel de gezondheid, dierenwelzijn als voor het milieu. Bij Jumbo dragen we op de volgende manieren bij aan de transitie naar meer plantaardig.

Jumbo heeft een uitgebreid assortiment vleesvervangers en plantaardige producten, bestaande uit meer dan 250 verschillende producten. Zo hebben we onder de vlag van het Jumbo Huismerk een uitgebreide lijn met vegetarische producten, ‘Lekker Veggie’ genaamd. Het productaanbod is de laatste jaren sterk uitgebreid met nieuwe innovaties. De Lekker Veggie lijn telt inmiddels meer dan 40 verschillende producten. In dit voorjaar heeft Jumbo ook een plantaardige lijn verse producten geïntroduceerd in het zuivelschap met tien verschillende producten voor uiteenlopende eetmomenten, van ontbijt tot toetje. Jumbo beantwoordt hiermee de toenemende behoefte van klanten aan plantaardige alternatieven voor dierlijke producten zoals melk.

Het hele jaar door jaar door inspireren we onze klanten met lekkere recepturen en producten met vleesvervangers, peulvruchten, noten en groente en fruit.

Elk jaar nemen we deel aan de Week zonder Vlees.

Lees meer Inklappen

Verbeteren vissenwelzijn

Bij Jumbo vinden we het van groot belang dat dieren een goed leven hebben gehad, dit geldt vanzelfsprekend ook voor vissen. Vissenwelzijn is dan ook een belangrijk onderdeel binnen ons beleid voor het verder verduurzamen van ons visassortiment.

Onze vis, schelp- en schaaldieren is afkomstig uit een traceerbare keten en wordt op duurzame wijze gevangen of gekweekt. Alle kweekvis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd - is MSC gecertificeerd, scoort groen op de VISwijzer of is onderdeel van een Fish Improvement Plan. Door met bestaande certificeringen en keurmerken te werken, zoals met MSC en ASC in het geval van vis, vindt borging op een onafhankelijke manier plaats.

Er is de laatste jaren wereldwijd steeds meer aandacht gekomen voor vissenwelzijn. We zijn blij om te zien dat het welzijn van vissen de aandacht begint te krijgen die het verdient. Jumbo voert actief de dialoog met zowel MSC als ASC om ervoor te zorgen dat beide keurmerken dit ook daadwerkelijk meenemen in hun standaarden. Op deze manier kan het welzijn van vissen worden gewaarborgd. Wij zijn dan ook positief over het feit dat beide standaarden dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan en hier stappen op zetten.

ASC heeft onderzoek laten uitvoeren en een technische werkgroep opgericht met dierenwelzijnsgroepen en wetenschappers om per vissoort criteria voor vissenwelzijn te formuleren. Naast bestaande criteria zoals waterkwaliteit en visgezondheid, vinden wij het van belang om voor dichtheid (niet te veel of te weinig dieren), vervoer en slachtmethode criteria op te stellen waarbij het vissenwelzijn meer aandacht krijgt. We realiseren ons dat hier tijd voor nodig is, omdat in sommige gevallen meer wetenschappelijk onderzoek nodig is om tot goede meetbare criteria te komen. Ook bij MSC staat vissenwelzijn op de agenda. Bij wilde vis speelt vissenwelzijn vooral bij het vangstproces en het verdoven en doden van vissen. Hier is relatief nog weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn veel verschillende vissoorten die onder zeer uiteenlopende omstandigheden en met zeer verschillende methoden worden gevangen. We blijven MSC in gesprekken aanmoedigen om samen te werken met NGO’s en wetenschappers om met behulp van gedegen onderzoek toe te werken naar meetbare en controleerbare criteria voor vissenwelzijn bij wildgevangen vis.

In onze MVO voorwaarden nemen wij op dat we met onze visleveranciers op frequente basis gesprekken zullen voeren ten aanzien van additionele eisen voor vissenwelzijn.

Lees meer Inklappen