Terug

Duurzame keten

Bij Jumbo zetten we ons in voor een productaanbod met een zo laag mogelijke impact op natuur en milieu. We werken hiervoor samen met leveranciers, keurmerken en belangenorganisaties.

Onze aanpak

 • Verduurzamen vanuit de basis

 • Samenwerking in de keten

 • Mens, dier en milieu in balans

Om een assortiment met aandacht voor natuur en milieu op de markt te brengen, doen we zaken met leveranciers die op een verantwoordelijke manier grondstoffen inkopen. Keurmerken en certificeringen helpen bij het neerzetten van een goede basis en het afdekken van bepaalde risico's. Te denken valt aan GLOBAL G.A.P voor Europese groenten en fruit, PlanetProof voor Nederlandse groenten en fruit, en MSC en ASC voor verse visproducten. Ook hebben we een ruim aanbod van biologische producten in ons schap.

Waar kan of noodzakelijk zetten we extra stappen bovenop de keurmerken voor verdere verduurzaming. Ook kiezen we voor versproducten zoals aardappelen, groenten en fruit van Nederlandse herkomst, onder het motto: van dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Zo komt bijna 80 procent (zonder exoten zoals bananen, avocado’s en meloenen) van  Nederlandse grond. Voor onze bloemen en planten geldt dit voor 70 procent van ons aanbod. Bij alle activiteiten die we ondernemen, moeten we regelmatig belangen afwegen. Dit stelt ons soms voor dilemma's, bijvoorbeeld wanneer er een spanningsveld is tussen dierenwelzijn en de zorg voor het milieu. We letten ook scherp op stijgende kosten voor leveranciers én consumenten. In het algemeen hanteren we de stelregel: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Bij complexe, internationale voedselketens waar risico’s rondom ontbossing zich voordoen werken we veel samen om verbeteringen te realiseren. Om die reden hebben we ons aangesloten bij verschillende initiatieven en convenanten, zoals Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) en het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.

Alle groenten en fruit in onze schappen hebben een duurzaamheidskeurmerk of -certificering. We streven ernaar dat in 2025 al onze huismerkproducten in de categorie cacao, koffie, thee, vis, palmolie en soja tevens een duurzaamheidskeurmerk hebben.

Ons resultaat in 2020 in cijfers

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • De doelstelling, 100 procent van de Nederlandse aardappelen, groenten en fruit is On the Way to PlanetProof gecertificeerd per 1-1-2020, is behaald.

  • Al onze groenten en fruit uit Europa en tropische groenten en fruit voldoen aan een duurzaamheidscertificering of keurmerk (SIFAV, GLOBAL G.A.P).

  • In 2020 was het aandeel huismerkproducten binnen de categorieën koffie, thee, chocolade, vis, palmolie en soja  met een duurzaamheidskeurmerk 95 procent. We hebben onszelf als doel gesteld om dit te laten groeien tot 96 procent in 2021.

  • 100 procent van ons aanbod bloemen en planten is volgens het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) gecertificeerd. 

Onze acties

Vers van dichtbij

Daarom luidt ons motto: van dichtbij als het kan, van verder weg als het moet. Jumbo is trots op het Nederlandse product, want het is lekker én we houden van eten uit het seizoen. Een groot deel van onze producten komt al van Nederlandse bodem, maar we zien ook ruimte voor verdere uitbreiding van het Nederlands aanbod. Daarom breiden we samen met de leveranciers met wie we al jarenlang samenwerken het aanbod van Nederlandse producten steeds verder uit.

Duurzame Nederlandse AGF - On the Way to PlanetProof

Dit betekent dat deze producten afkomstig zijn van telers die duurzamer werken volgens richtlijnen die aandacht hebben voor schonere lucht, biodiversiteit, waterkwaliteit en leefomgeving voor vogels, bijen en andere insecten. Voor de teelt van deze producten wordt aanzienlijk minder kunstmest gebruikt. De verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit is vastgelegd in een overeenkomst uit 2016 tussen Greenpeace en Jumbo.

Bee Deals

Bee Deals werkt met criteria voor ‘bijvriendelijk telen’, zoals het plaatsen van bijenhotels, het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers, de aanplant van bloeiende bomen en heesters in de windkeringen en een bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De telers die groente en fruit verkopen aan onze leveranciers voldoen aan de gestelde criteria. Inmiddels zijn ongeveer 40 van de Jumbo telers aangesloten bij Bee Deals.

Duurzaam gevangen vis

Alle kweekvis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd - is MSC gecertificeerd, scoort groen op de VISwijzer of is onderdeel van een Fish Improvement Plan.  

Jumbo is de eerste supermarkt met eigen kroepoek voorzien van MSC keurmerk. De Hollandse garnalen zijn afkomstig uit de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. Ook introduceerde Jumbo als eerste supermarkten visconserven onder het eigen huismerk met het MSC-keurmerk.

Steeds duurzamere zuivel

Biologisch

Soja en palmolie

Voor alle huismerkproducten geldt dat de verwerkte palmolie en derivaten daarvan duurzaam gecertificeerd zijn volgens het ‘Segregated’ RoundTable on Sustainable Palm Oil (RSPO) systeem. Eind 2020 voldoet 95 procent van dit aanbod aan de vereisten van de RSPO. We streven naar zoveel mogelijk RoundTable on Responsible Soy (RTRS) gecertificeerde soja. Alle soja komt bij voorkeur uit Europa. Indien de soja uit Latijns-Amerika of Azië komt, kiezen we voor RTRS, Regional Credits of (Area) Mass Balance, of Pro Terra gecertificeerde soja. Van onze producten met soja als ingrediënt voldoet 85 procent hieraan.

We streven naar zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja, een internationale standaard die het schadelijke effect op natuur wil terugbrengen door nauwgezet productiegebieden in kaart te brengen. Ook streven we samen met onze leveranciers naar het gebruik van 100 procent gecertificeerde, duurzame palmolie. Meer informatie over palmolie en soja is te vinden in het hoofdstuk over arbeidsomstandigheden in de keten

Koffie, thee, chocolade

Met deze certificering dekken we bepaalde risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in de keten en natuur en milieu af. Echter is de problematiek in deze ketens complex en omvangrijk. Daarom werken we samen met de keurmerken en leveranciers aan verbeteringen in de leefomstandigheden  voor de medewerkers in de toeleveringsketens. Meer informatie hierover is te vinden via arbeidsomstandigheden in de keten