Terug

Duurzame keten

Bij Jumbo zetten we ons in voor een productaanbod met een zo laag mogelijke impact op natuur en milieu. We werken hiervoor samen met leveranciers, keurmerken en belangenorganisaties.

Onze aanpak

 • Verduurzamen vanuit de basis

 • Samenwerking in de keten

 • Mens, dier en milieu in balans

Om een assortiment met aandacht voor natuur en milieu op de markt te brengen, doen we zaken met leveranciers die op een verantwoordelijke manier grondstoffen inkopen. Keurmerken en certificeringen helpen bij het neerzetten van een goede basis en het afdekken van bepaalde risico's. Te denken valt aan GLOBAL G.A.P voor Europese groenten en fruit, PlanetProof voor Nederlandse groenten en fruit, en MSC en ASC voor verse visproducten. Ook hebben we een ruim aanbod van biologische producten in ons schap.

Waar kan of noodzakelijk zetten we extra stappen bovenop de keurmerken voor verdere verduurzaming. Ook kiezen we voor versproducten zoals aardappelen, groenten en fruit van Nederlandse herkomst, onder het motto: van dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Zo komt bijna 80 procent (zonder exoten zoals bananen, avocado’s en meloenen) van  Nederlandse grond. Voor onze bloemen en planten geldt dit voor 70 procent van ons aanbod. Bij alle activiteiten die we ondernemen, moeten we regelmatig belangen afwegen. Dit stelt ons soms voor dilemma's, bijvoorbeeld wanneer er een spanningsveld is tussen dierenwelzijn en de zorg voor het milieu. We letten ook scherp op stijgende kosten voor leveranciers én consumenten. In het algemeen hanteren we de stelregel: haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant.

Bij complexe, internationale voedselketens waar risico’s rondom ontbossing zich voordoen werken we veel samen om verbeteringen te realiseren. Om die reden hebben we ons aangesloten bij verschillende initiatieven en convenanten, zoals Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) en het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.

Alle groenten en fruit in onze schappen hebben een duurzaamheidskeurmerk of -certificering. We streven ernaar dat in 2025 al onze huismerkproducten in de categorie cacao, koffie, thee, vis, palmolie en soja tevens een duurzaamheidskeurmerk hebben.

Onze doelstellingen & resultaten

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

 • De doelstelling, 100 procent van de Nederlandse aardappelen, groenten en fruit is On the Way to PlanetProof gecertificeerd per 1-1-2020, is behaald.

 • Al onze groenten en fruit uit Europa en tropische groenten en fruit voldoen aan een duurzaamheidscertificering of keurmerk (SIFAV, GLOBAL G.A.P).

 • In 2020 was het aandeel huismerkproducten binnen de categorieën koffie, thee, chocolade, vis, palmolie en soja  met een duurzaamheidskeurmerk 95 procent. We hebben onszelf als doel gesteld om dit te laten groeien tot 96 procent in 2021.

 • 100 procent van ons aanbod bloemen en planten is volgens het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) gecertificeerd. 

Onze acties

Ontbossing en conversie

Jumbo maakt zich sterk voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. We willen bijdragen aan het tegengaan van ontbossing en overbevissing in gebieden waar veel van onze grondstoffen vandaan komen, met name in gebieden met een belangrijke natuurrijkdom.

Het vernietigen en transformeren (de conversie) van bossen om grondstoffen te verbouwen is onaanvaardbaar. Wij willen alleen grondstoffen verwerken die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Dat betekent geen ontbossing en geen conversie. Daarom stellen wij eisen aan onze huismerkleveranciers. Voor verschillende producten en ingrediënten vragen wij om betrouwbare certificeringen, zoals FSC, PEFC, ASC, MSCRTRSRSPO en Rainforest Alliance. Veel van deze certificeringen hanteren al criteria voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen en het tegengaan van ontbossing en conversie.

Ook hebben alle huismerkleveranciers de Jumbo Code of Conduct ondertekend. Daarmee verklaren zij de gedragsregels van Jumbo na te leven op het gebied van mensenrechten en milieu.

We realiseren ons dat vooral soja, palmolie en cacao in verband worden gebracht met ontbossing en conversie. Hieronder geven wij inzicht in wat Jumbo onderneemt met het oog op deze drie ingrediënten?

Soja
Soja zit als ingrediënt in veel verschillende huismerkproducten. Daardoor varieert ook de herkomst . Voor producten van het Jumbo Huismerk komt de soja vooral uit Europese landen en uit Noord-Amerika. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • Jumbo is lid van de Round Table on Sustainable Soy (RTRS) en rapporteert jaarlijks over de vorderingen ten aanzien van het gebruik van duurzame soja in Jumbo huismerkproducten.

 • Via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zijn wij ondertekenaar van het Cerrado Manifest.

 • Jumbo vereist dat de in huismerkproducten verwerkte soja bij voorkeur uit Europa en Noord-Amerika komt en voorzien is van de zogeheten Good Agricultural Practice certificering.

 • Voor andere herkomst geldt dat de soja gecertificeerd moet zijn volgens RTRS, Regional Credits of (Area) Mass Balance of Pro Terra.

 • Van onze producten met soja als ingrediënt voldoet 85% hieraan. Voor de resterende 15% zijn we in actie om ervoor te zorgen dat eind 2021 alle gebruikte soja voldoet aan deze vereisten.

 • Jumbo vereist dat soja gebruikt als voer in de keten voor rood vlees, kip, eieren en zuivel ook volgens RTRS, Regional Credits of (Area) Mass Balance of Pro Terra gecertificeerd is. Leveranciers moeten dit kunnen aantonen.

 • Op dit moment inventariseren we in welke mate leveranciers hieraan voldoen.

 • We stellen ons te doel om voor 2025 alle soja die in ons huismerk en als veevoer wordt gebruikt niet in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie.

 • Wij zijn hierover in gesprek met onze leveranciers en de overige schakels in onze toeleveringsketens om tot een implementatieplan te komen.

Palmolie
Ook palmolie zit als ingrediënt in veel verschillende producten en is daardoor afkomstig uit veel verschillende landen. Voor producten van het Jumbo Huismerk gaat het vooral om Papoea-Nieuw-Guinea, Maleisië en Indonesië. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • Jumbo is lid van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO).

 • We hanteren de zogeheten ‘cut off date’ zoals gesteld in RSPO: Ontbossing en ontginning van land die sinds november 2005 heeft plaatsgevonden, heeft geen schade toegebracht aan primair bos of een gebied dat nodig is om bos met zogeheten HCV-status (High Conservation Value) te beschermen of verbeteren.  

 • Ontginning van land sinds 15 november 2018 heeft geen schade toegebracht aan bossen met HCV- of HCS-status (High Carbon Stock).

 • Jumbo vereist sinds 2018 dat 100% van de palmolie in haar huismerkproducten gecertificeerd is volgens het ‘Segregated’ RSPO systeem en daarmee ook geen palmolie die in relatie gebracht kan worden met ontbossing en conversie.

  • Eind 2020 voldoet 95% aan de vereisten van de RSPO.

  • Voor de resterende 5% zijn we in actie om ervoor te zorgen dat eind 2021 alle palmolie voldoet aan de vereisten van ‘Segregated’ RSPO.

Cacao
Onze cacao komt voornamelijk uit Ghana en Ivoorkust. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan, nemen we de volgende maatregelen:

 • Alle cacao is Rainforest (UTZ) of Fairtrade gecertificeerd.

 • In 2020 hebben we het DISCO convenant ondertekend. De doelstellingen van dat convenant betreffen het realiseren van een leefbaar inkomen voor boeren, het uitsluiten van ontbossing en het inzetten van effectieve maatregelen tegen kinderarbeid.

 • In 2025 is alle ontbossing en bosdegradatie door cacao gestopt in de regio's waaruit Jumbo (in)direct haar cacao als grondstof betrekt.

 • Wij hebben de doelstellingen vertaald naar onze inkoopvoorwaarden en zijn samen met onze leveranciers in gesprek om invulling te geven aan het realiseren van deze ambities. Hierbij worden lokale en andere stakeholders betrokken.

 • Vanuit het DISCO verband wordt aansluiting gezocht bij andere initiatieven in de cacaoketen, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. 

Ondertekening ‘Open letter on the protection of the Amazon’
Jumbo heeft net als andere wereldwijd opererende fabrikanten en retailers bij de Braziliaanse overheid erop aangedrongen om de bescherming van het Amazonegebied niet te ondermijnen. Samen is medio juli 2021 een nieuwe open brief ondertekend, gericht aan het Nationaal Congres van Brazilië. Daarin worden afgevaardigden en senatoren opgeroepen om tegen een nieuwe wet te stemmen die tot verdere vernietiging van het regenwoud in het Amazonegebied zou kunnen leiden.

Jumbo ondersteunt verklaring EU-wetgeving om wereldwijde ontbossing aan te pakken
Jumbo heeft een verklaring ondertekend waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een wet in het leven te roepen ter bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen. Dit doen wij samen met nog ruim 40 andere Europese bedrijven, waaronder retailers, fabrikanten en financiële instellingen. Het is noodzakelijk dat er EU-wetgeving ten aanzien van ontbossing komt, opdat uitsluitend duurzamere grondstoffen en producten op de Europese markt komen. Wetgeving kan ook zorgen voor meer transparantie en traceerbaarheid van grondstoffen in de keten. Zo kan er gerichter worden gewerkt aan een ontbossingsvrije en duurzamere keten.

Cerrado Manifesto
In 2017 heeft het CBL namens alle Nederlandse supermarkten, waaronder Jumbo, het Cerrado Manifesto ondertekend. Dit is een reactie op een oproep van ngo’s om in actie te komen tegen ontbossing en om het verlies van vegetatie in het Braziliaanse Cerrado-gebied te stoppen.

Lees meer Inklappen

Vers van dichtbij

Onze verse producten halen we het liefst van dichtbij. De Nederlandse versproducten bij Jumbo zijn van hoge kwaliteit, worden geproduceerd volgens duurzaamheidstandaarden én zijn gewoon hartstikke lekker.

Daarom luidt ons motto: van dichtbij als het kan, van verder weg als het moet. Jumbo is trots op het Nederlandse product, want het is lekker én we houden van eten uit het seizoen. Een groot deel van onze producten komt al van Nederlandse bodem, maar we zien ook ruimte voor verdere uitbreiding van het Nederlands aanbod. Daarom breiden we samen met de leveranciers met wie we al jarenlang samenwerken het aanbod van Nederlandse producten steeds verder uit.

Lees meer Inklappen

Duurzame Nederlandse AGF - On the Way to PlanetProof

Sinds 1-1-2020 zijn alle Nederlandse aardappelen, groente en fruit bij Jumbo voorzien van het On the Way to PlanetProof keurmerk.

Dit betekent dat deze producten afkomstig zijn van telers die duurzamer werken volgens richtlijnen die aandacht hebben voor schonere lucht, biodiversiteit, waterkwaliteit en leefomgeving voor vogels, bijen en andere insecten. Voor de teelt van deze producten wordt aanzienlijk minder kunstmest gebruikt. De verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit is vastgelegd in een overeenkomst uit 2016 tussen Greenpeace en Jumbo.

Lees meer Inklappen

Bee Deals

Sinds 2015 onderschrijven we de uitgangspunten van Bee Deals. We hebben hierover afspraken gemaakt met leveranciers The Greenery en Jansen Dongen.

Bee Deals werkt met criteria voor ‘bijvriendelijk telen’, zoals het plaatsen van bijenhotels, het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers, de aanplant van bloeiende bomen en heesters in de windkeringen en een bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De telers die groente en fruit verkopen aan onze leveranciers voldoen aan de gestelde criteria. Inmiddels zijn ongeveer 40 van de Jumbo telers aangesloten bij Bee Deals.

Lees meer Inklappen

Duurzaam gevangen vis

100 procent van onze vis, schelp- en schaaldieren is afkomstig uit een traceerbare keten en op duurzame wijze gevangen of gekweekt.

Alle kweekvis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd - is MSC gecertificeerd, scoort groen op de VISwijzer of is onderdeel van een Fish Improvement Plan.  

Jumbo is de eerste supermarkt met eigen kroepoek voorzien van MSC keurmerk. De Hollandse garnalen zijn afkomstig uit de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. Ook introduceerde Jumbo als eerste supermarkten visconserven onder het eigen huismerk met het MSC-keurmerk.

Lees meer Inklappen

Steeds duurzamere zuivel

Als eerste supermarktketen van het land hebben we in 2019 het 1 ster Beter Leven keurmerk geïntroduceerd voor zuivelproducten.

Dit keurmerk hanteert niet alleen strikte criteria voor natuur en milieu, maar ook voor dierenwelzijn. Zuivel van het Jumbo Huismerk is nu eveneens beschikbaar met PlanetProof certificering en het Weidemelk keurmerk. Lees meer over zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk bij Jumbo.

Lees meer Inklappen

Biologisch

Het aantal biologische huismerkproducten is in 2020 gegroeid tot 430 stuks (2019: 350). Het aanbod is verder uitgebreid met onder meer diverse soorten pasta en peulvruchten.

Soja en palmolie

We zijn aanhoudend in gesprek met onze internationale leveranciers om het bewustzijn over duurzame soja en palmolie te vergroten.

Voor alle huismerkproducten geldt dat de verwerkte palmolie en derivaten daarvan duurzaam gecertificeerd zijn volgens het ‘Segregated’ RoundTable on Sustainable Palm Oil (RSPO) systeem. Eind 2020 voldoet 95 procent van dit aanbod aan de vereisten van de RSPO. We streven naar zoveel mogelijk RoundTable on Responsible Soy (RTRS) gecertificeerde soja. Alle soja komt bij voorkeur uit Europa. Indien de soja uit Latijns-Amerika of Azië komt, kiezen we voor RTRS, Regional Credits of (Area) Mass Balance, of Pro Terra gecertificeerde soja. Van onze producten met soja als ingrediënt voldoet 85 procent hieraan.

We streven naar zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja, een internationale standaard die het schadelijke effect op natuur wil terugbrengen door nauwgezet productiegebieden in kaart te brengen. Ook streven we samen met onze leveranciers naar het gebruik van 100 procent gecertificeerde, duurzame palmolie. Meer informatie over palmolie en soja is te vinden in het hoofdstuk over arbeidsomstandigheden in de keten

Lees meer Inklappen

Koffie, thee, chocolade

Alle cacao, koffie en thee die verwerkt wordt in onze producten is Fairtrade of UTZ/ Rainforest Alliance gecertificeerd.

Met deze certificering dekken we bepaalde risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in de keten en natuur en milieu af. Echter is de problematiek in deze ketens complex en omvangrijk. Daarom werken we samen met de keurmerken en leveranciers aan verbeteringen in de leefomstandigheden  voor de medewerkers in de toeleveringsketens. Meer informatie hierover is te vinden via arbeidsomstandigheden in de keten

Lees meer Inklappen