Terug

Energie en emissies

Het bewustzijn over klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen is afgelopen jaren sterk gegroeid. Bij Jumbo werken we continu aan het inrichten van onze bedrijfsvoering op klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze. Onze formule is gebaseerd op het Every Day Low Cost (EDLC) principe, wat ons stimuleert om zuinig met grondstoffen om te gaan.

Onze aanpak

  • Verminderen van ons energieverbruik en emissies

  • Verduurzamen van ons vastgoed

  • Vergroenen van energie

We willen zo weinig mogelijk energie en materialen gebruiken in onze bedrijfsvoering. Daarom investeren we in onze gebouwen zodanig dat we minder energie gebruiken. We kijken daarbij ook naar het benutten van alternatieve, hernieuwbare grondstoffen. Geplande verbouwingen grijpen we aan om de winkels beter te isoleren en waar mogelijk te kiezen voor duurzame, hergebruikte materialen. We gaan voor het hoogste duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen, zoals BREEAM-certificering. Ook voor onze kantoren en distributiecentra geldt het nadrukkelijke streven om efficiënter met energie om te gaan. Onze doelstelling voor 2030: de bedrijfsvoering supermarkten en distributiecentra CO2 neutraal.

Voor onze logistieke processen geldt evenzeer dat we aan het beperken van ons energieverbruik werken. Bijvoorbeeld door slimmer te transporteren, efficiënter te beladen en doordachter routes te plannen. We werken bewust toe naar een emissievrij wagenpark en stimuleren elektrisch rijden onder onze medewerkers en woon-werkverkeer per fiets.

Onze doelstellingen & resultaten

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • Het energieverbruik (MJ / M2 VVO) was in 2020 (2.047) hoger dan in 2019 (2.038) wat grotendeels kan worden toegerekend aan een toename van elektriciteitsverbruik door ruimere openingstijden in de winkels. Het gasverbruik was 4 procent lager in 2020, doordat 2020 gemiddeld een warmer jaar was dan 2019.

  • De totale CO2 uitstoot van Jumbo is toegenomen naar 253,6 ton CO2 (2019: 241,9). De CO2 uitstoot ontstaat door het gebruik van elektriciteit, gas, koelmiddelen voor koelingen en transportbewegingen. De stijging in CO2 uitstoot komt met name door een toename van het gebruik in koudemiddelen, omdat we in 2020 meer koelingen moesten bijvullen met koudemiddelen. Deze koudemiddelen stoten verhoudingsgewijs veel CO2 uit.

  • De relatieve CO2 uitstoot per m2 verkoopvloeroppervlak (VVO, winkels). Deze is in 2020 gedaald naar 301,5 kg CO2/m2 VVO (2019: 321,1).

  • De resultaten voor de Energie Efficiency Index (EEI) 2020 worden in de zomer van 2021 gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse CBL-rapportage.

Onze acties

Duurzamer wagenpark

Ons wagenpark bestaat voor een steeds groter deel uit elektrisch aangedreven voertuigen of voertuigen met energiezuinige motoren.

Voor het thuisbezorgen van boodschappen hebben we elektrische bezorgauto’s geïntroduceerd. Ook kijken we naar een efficiëntere beladingsgraad. In 2020 is onze CO2 uitstoot van transportmiddelen gedaald met 8 procent door hogere beladingsgraad en rijden van kortere afstanden. Ook zijn 15 bezorgbussen vervangen voor duurzamere varianten (Euro 6). Sinds 2020 werkt ook de koeling in de elektrische vrachtwagen op elektriciteit, waardoor de vrachtwagen nu volledig elektrisch is. Het aantal lange zware voertuigen (LZV’s) is met 1 uitgebreid.

Lees meer Inklappen

Slimme routes

We kiezen er steeds vaker voor om de bevoorrading van onze E-Fulfilment Centers rechtstreeks door de leveranciers te laten plaatsvinden. Voorheen verliep dit via een regionaal distributiecentrum, met extra transportbewegingen als gevolg. Voor de distributie naar onze winkels werken we met optimale beladingsgraden, zodat we kunnen besparen op het aantal afgelegde kilometers.   

Verduurzaming van onze distributiecentra

In het voorjaar 2020 is ons nieuwe gemechaniseerde landelijke distributiecentrum in Nieuwegein geopend. Voor ons geautomatiseerde distributiecentrum NDC Nieuwegein hebben we het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat voor duurzaamheid ontvangen.

Het pand is daarmee het meest duurzame pand in zijn soort ter wereld. Bovendien hebben we bewust gekozen voor een centraal gelegen locatie om te kunnen besparen op het aantal af te leggen kilometers. Lees meer over het distributiecentrum in Nieuwegein. Ook het nieuwe EFC in Bleijswijk heeft de hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat ontvangen.

Lees meer Inklappen

Verduurzaming van onze winkels en hoofdkantoor

Op 3 maart 2021 opent het meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux in Goor. Diverse duurzaamheidsaspecten zorgen voor een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79 procent, wat de hoogste classificatie ‘Outstanding’ betekent.

Ook bij de inrichting van de winkel en het uitgebreide assortiment is scherp gekeken naar duurzaamheidaspecten. Dit meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux is onderdeel van de duurzaamheidsplannen van Jumbo op het gebied van klimaatbewust en toekomstbestendig bouwen en distribueren. De nieuwe Jumbo winkel in Goor is hét visitekaartje van Jumbo op het gebied van duurzaamheid. Bekijk hier de infographic.

Elk jaar vernieuwen we tientallen winkels en voeren daarbij verschillende energiebesparende maatregelen door. Het energieverbruik in onze winkels is in 2020 met 20 procent gedaald ten opzichte van 2010. Voor het hoofdkantoor en de distributiecentra is dit 10 procent. Energiebesparende maatregelen die we inzetten zijn bijvoorbeeld ledverlichting, zuinigere koelinstallaties, natuurlijke koudemiddelen, gerecyclede materialen en monitoring van energieverbruik in de winkels. De ervaring die Jumbo opdoet in het bouwen volgens BREEAM wordt meegenomen in de verdere verduurzaming van Jumbo panden.

Lees meer Inklappen

Meer duurzame energie

Inmiddels liggen er ruim 55.000 zonnepanelen op de daken van onze winkels en distributiecentra. De energie die we inkopen bestaat voor 20 procent uit Europese windenergie. Eind 2020 hadden 43 Jumbo locaties een warmtepomp. Ons gasverbruik is in 2020 gedaald met 4 procent.