Terug

Arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons in voor goede arbeids- en leefomstandigheden in onze internationale voedselketens. Het gaat vaak om complexe vraagstukken. Elke dag leren we bij en werken we aan verbetering.

Onze aanpak

 • Inzicht en borging in de keten

 • Verhogen van de standaard én gerichte aanpak van risico’s

 • Transparantie

 • Samenwerking in de keten

Als inkoper van het Jumbo Huismerk doen we direct en indirect zaken met de bedrijven in productieketens over de hele wereld. We realiseren ons dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de leef- en werkomstandigheden van medewerkers in de ketens. We willen een eerlijke partner zijn, een eerlijke prijs betalen aan onze leveranciers, lokale gemeenschappen ondersteunen en zorgen voor een fijne en plezierige werkplek.

We krijgen steeds meer inzicht in mogelijke risico’s op het gebied van arbeids- en leefomstandigheden. Ketens en landen met een hoog risico hebben in het bijzonder onze aandacht. We hanteren certificering en keurmerken als basis voor goede arbeidsomstandigheden. 99 procent van onze leveranciers in hoog risicolanden heeft een sociaal keurmerk/certificering, zoals Business Social Compliance (BSCI) SEDEX Members Ethical Trading Audit (ETI), Rainforest Alliance/ UTZ en Fairtrade. Dit willen we doortrekken naar leveranciers uit midden risicolanden voor 2025. Daarnaast hebben we voor enkele hoog risicoproducten en
-ingrediënten additionele eisen, namelijk een certificering per product, zoals Rainforest Alliance/ UTZ en Fairtrade (koffie, thee, chocolade, hazelnoten).

Met onze leveranciers maken we afspraken over (verbetering van) loon, arbeidsomstandigheden, aandacht voor veiligheid, gezondheid, arbeidstijden, preventie van kinder- en gedwongen arbeid en discriminatie als onderdeel van de code of conduct en inkoopvoorwaarden. We werken met audits om bestaande afspraken te monitoren. Waar nodig – met name in hoog risicolanden – zetten we een stap extra. Hiervoor hebben we in 2019 een mensenrechtenbeleid en zogeheten due diligence proces opgezet. Omdat dit vaak complexe en internationale ketens betreft, werken we hierin samen met leveranciers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en andere retailers.

Ons resultaat in 2020 in cijfers

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • Van de leveranciers uit aangewezen hoog risicolanden is 99 procent gecertificeerd op social compliance. Daarmee hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald.

  • Jumbo Huismerk koffie, thee, chocolade (en hazelnoten) zijn minimaal UTZ of Fairtrade gecertificeerd.

Acties

Hoog risicolanden en ketens: transparantie, onderzoek en weg naar verbetering

Deep dive in ketens in 2020: rozen, koffie en mango

Samenwerking  in de keten

 • Bananen: als lid van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen hebben wij het Dutch Retailers Commitment on Living Wage – Bananas ondertekend. Het doel is om in de periode tot 2025 samen met onze leveranciers het verschil tussen leefbaar loon van de arbeiders in de keten en hun daadwerkelijke inkomsten voor minimaal 75 procent te dichten. Meer over de status op dit project is te lezen in de due diligence rapportage of via website IDH.

 • Cacao: het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO) is een breed samenwerkingsverband met als oogmerk de situatie rond de productie van cacao structureel te verbeteren voor boeren en hun omgeving. De doelstellingen van het convenant betreffen leefbaar inkomen voor boeren, het uitsluiten van ontbossing en het inzetten van effectieve maatregelen tegen kinderarbeid. Meer over het convenant is te lezen in de due diligence rapportage.

 • Tropisch fruit en groente: Jumbo is vanaf het begin lid van het Sustainable Initiative Fruits and Vegetables (SIFAV). Wij zullen ook het nieuwe convenant ondertekenen, dat loopt van 2021 tot 2025 en waarin de ambities aanmerkelijk zijn aangescherpt. Meer over het convenant is te lezen in de due diligence rapportage.

 • Tomatenpluk Italië: uit onderzoek blijkt dat er veel misstanden in de tomatenpluk in Zuid-Italië zijn. Dit is gerelateerd aan vluchtelingenstromen en migrantenarbeid, waarbij mensen moedwillig en georganiseerd worden uitgebuit. Aangezien zij veelal zonder contract werkzaam zijn, kunnen zij niet opkomen voor hun rechten. Jumbo heeft in 2019 een due diligence risk scan uitgevoerd met SIM onder leveranciers van tomaten in blik afkomstig uit Italië. Hieruit bleek dat er nog niet voldoende zicht is op de omstandigheden voor migrantenarbeiders die werkzaam zijn in de pluk van conserventomaten voor het Jumbo Huismerk. Omdat niet alleen Jumbo maar ook andere supermarktorganisaties te maken hebben met deze uitdagingen wordt dit in gezamenlijkheid vanuit het IMVO Convenant Voedingsmiddelen opgepakt.

Wereldkaart herkomst risicoproducten en -ingrediënten

Code of Conduct

Per eind 2020 heeft 95 procent van de huismerkleveranciers van Jumbo de code ondertekend of ons geïnformeerd over de eigen Code of Conduct. Met de overige 5 procent van de leveranciers is contact gelegd voor ondertekening.

Ondertekening Women’s Empowerment Principles

Samenwerken met NGO’s en experts

Om de impact van ons mensenrechtenbeleid te vergroten, werken we regelmatig samen met NGO’s en experts op het terrein van mensenrechten, waaronder Max Havelaar, Fairfood, Oxfam Novib en Hivos. We informeren deze partijen over onze inspanningen en vragen zo nodig om advies over de juiste aanpak.