Terug

Verpakkingen en afval

Met de groei van de voedselproductie en de roep om meer gemak, groeit ook de hoeveelheid verpakkingen en afvalstromen. Bij Jumbo willen we de impact op het milieu van verpakkingen verminderen door minder en duurzamere verpakkingen te gebruiken en minder afval te produceren.

Onze aanpak

 • Minder afval in onze winkels en distributieketen

 • Samenwerking in de keten

Bij Jumbo zorgen we ervoor dat de milieu-impact van verpakkingen zo laag mogelijk is en dat ons afval zoveel mogelijk weer opnieuw als grondstof te gebruiken is. Verpakkingen hebben in veel gevallen een belangrijke functie, bijvoorbeeld om de kwaliteit van producten te behouden en verspilling tegen te gaan. We geven de voorkeur aan duurzamere materiaalsoorten, maar weten ook dat de meningen over duurzaam verpakken uiteenlopen. Een ding is zeker: we moeten toe naar minder verpakkingsafval. Bij Jumbo hebben we onszelf als doel gesteld om in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking tot 2019. Daarnaast hebben we de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

 • Alle verpakkingen zijn waar mogelijk herbruikbaar en 100 procent recyclebaar

 • Alle plastic verpakkingsmateriaal bestaat voor 50 procent uit gerecycled materiaal

 • Alle eenmalig te gebruiken plastic bestaat voor minimaal 35 procent uit gerecycled materiaal

 • Fossiele plastic verminderen door meer duurzaam geproduceerde biobased plastics te gebruiken

 • 100 procent FSC gecertificeerd karton en papier

We onderzoeken hoe we minder verpakkingen en minder verschillende soorten verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken. Niet alleen voor losse producten, ook voor het bundelen van producten en tijdens het transport. We zetten in op meer recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal, herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van mono-materiaal. Bij het streven naar een lagere plastic voetafdruk kijken we naar de hele keten en zoeken de samenwerking op binnen de verpakkingsindustrie (van producten tot afvalverwerkers).

Binnen onze eigen logistieke keten proberen we onze afvalstromen optimaal te verwaarden. Hiervoor werken we nauw samen met de afvalverwerkers. We onderzoeken andere manieren van transport, inzameling en innovaties om de afvalstroom steeds verder terug te dringen. De doelstelling voor afval wordt in 2021 vastgesteld.

Onze doelstellingen & resultaten

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doestellingen rapporteren we jaarlijks.

 • Verpakking: in 2020 zijn we gestart met een 0-meting voor het aantal kilo’s verpakkingen dat we op de markt brengen. Dit ronden we in 2021 af.

 • Afval: in 2020 was de hoeveelheid afval 0,102 (ton per vierkante meter verkoop vloer oppervlakte (VVO)), een stijging van 2 procent. Dit komt door een toename in de afvalstroom van papier en karton van secundaire verpakkingen (waar producten in worden vervoerd) door stijging in de verkoop. De hoeveelheid restafval per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (VVO) in onze winkels is significant gedaald. Dit komt onder meer door de aparte inzameling van sinaasappelschillen. Daarnaast hebben we strenger toegezien op het schoonhouden en scheiden van afvalstromen zoals folies, zodat een groter deel van deze afvalstroom voor recycling in aanmerking komt. 

Onze acties

Afvalinzameling: sinaasappelschillen, over de datum, bloemen en karton

Bij veel Jumbo winkels kunnen onze klanten zelf sinaasappelsap tappen. Deze schillen worden door Jumbo apart ingezameld.

Door een nieuwe werkwijze, opgezet in samenwerking met het waste-to-product bedrijf Renewi, groeit het aantal kilo’s sinaasappelschillen dat wordt ingezameld tot zo’n 10 miljoen per jaar in 2021. De schillen worden vervolgens door PeelPioneers verwerkt tot ingrediënten voor nieuwe producten, waaronder schoonmaakmiddelen van het Jumbo Huismerk 'Schoon vanuit schil'. Bovendien zorgt het ‘Samen minder Verspillen schap’ voor een lagere derving in onze winkels, wat tot gevolg heeft dat de over de datum-afvalstroom minder groot is.

Elke Jumbo winkel is voorzien van een kartonpers, waardoor we efficiënter afval tot één baal kunnen samenvoegen en zo minder CO2 uitstoten tijdens het transport. We houden de foliestroom zo transparant en karton zo onbedrukt mogelijk, zodat het beter te recyclen is. In 2020 hebben we ook stappen gezet om al het snijafval van onze bloembinderijen in te zetten als compost. Het afval wordt apart ingezameld en verwerkt tot nieuwe potgrond.

Lees meer Inklappen

Minder en duurzamere verpakkingen

In 2020 zijn we doorgegaan met het slimmer verpakken van onze producten.

Na succesvolle introducties in 2019, zoals het gelaserd etiket op biologische groente en fruit, banderol rondom de banen en herbruikbare zakjes voor broodjes en AGF, hebben we onder meer de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Introductie bananentasjes gemaakt van PETflessen.

 • Reductie van gewicht van onze herbruikbare shoppers met ruim 15 procent. Hierdoor besparen we 50.000 kg plastic per jaar. Bovendien passen er nu meer tassen in één doos, waardoor we ook minder karton gebruiken en zo 10.000 kg per jaar besparen.

 • De verpakkingen van de nieuwe Lekker Veggie lijn zijn verbeterd en bestaan voor 100 procent uit gerecyclede PET flessen. Bovendien is de kartonnen sleeve bijna gehalveerd en gecertificeerd met het FSC label.

 • Het verpakkingsmateriaal voor de trays van vleeswaren is verminderd vanwege een aangepaste dikte van de folie. De trays hebben nu afgeronde hoeken, waardoor 25 procent minder verpakkingsmateriaal nodig is. Dat bespaart bijna 65.000 kg materiaal per jaar.

 • De verpakking van flessen is omgezet van 4- naar 6-packs. Dit zorgt voor een besparing aan plastic van 15,5 procent of ruim 4.000 kg per jaar.

 • De deksels bij zacht fruit en champignons zijn vervangen door top seals. Dat bespaart 55.500 kg plastic.

 • De herbruikbare Proteus display voor promoties in de winkel wordt vaker ingezet en zorgt voor een reductie van 85 procent karton.

Lees meer Inklappen

Klant helpen afval te scheiden

Jumbo heeft op veel huismerkverpakkingen een weggooiwijzer geplaatst om klanten te helpen de verpakking op de juiste manier weg te gooien.

Dit bevordert het recyclingproces. Door te investeren in het gebruik van mono-materiaal maken we het de klant ook makkelijker om een verpakking in één keer weg te gooien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van papieren sleeves van maaltijdsalades.

Daarnaast bereiden we ons voor op de introductie van statiegeld op kleine PETflessen per 1 juli. Klanten kunnen vanaf dat moment ook kleine PETflessen inleveren via de statiegeldautomaten in onze winkels. Samen met de branche wordt gewerkt aan heldere communicatie om consumenten hierin op weg te helpen.

Lees meer Inklappen

Samen maken we het verschil

Verpakkingen en afval zijn complexe thema's waar veel verschillende partijen in de keten bij betrokken zijn.

Om impact te kunnen maken is het cruciaal dat supermarkten, fabrikanten, verpakkingsproducenten, afvalverwerkers en gemeenten samenwerken. Jumbo heeft zich gecommitteerd aan het Plastic Pact.

Binnen dit samenwerkingsverband worden keuzes gemaakt die eraan moeten bijdragen dat productie en verwerking goed op elkaar aansluiten. Daarnaast investeert Jumbo in samenwerking met andere bedrijven, zoals PeelPioneers en Renewi, om afvalstromen beter te kunnen verwaarden. Ook is hier aandacht voor binnen de Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Lees meer Inklappen