Terug

Voedselverspilling

Het tegengaan van voedselverspilling is al jaren een belangrijk thema voor Jumbo. Wij richten onze keten zo in dat voeding zoveel mogelijk op de juiste plek terechtkomt. Daardoor hoeven we veel minder voedsel weg te gooien.

Onze aanpak

  • Derving terugdringen in distributie en winkels

  • Klanten voorlichten en inspireren

  • Samenwerking in de keten

Onze doelstelling is om in 2030 de helft minder voedselverspilling te realiseren ten opzichte van 2015. We maken dit mogelijk door kritisch te kijken naar onze eigen bedrijfsprocessen. Derving in onze distributiecentra en winkels proberen we te minimaliseren door slim in te kopen en efficiënt te vervoeren. In de winkels kunnen klanten producten met de houdbaarheid van vandaag tegen een gereduceerd tarief kopen. Producten die toch over blijven, vinden hun weg naar een van de voedselbanken waarmee we intensief samenwerken. Verspilling vindt ook plaats bij de consument thuis. We willen onze bijna 10 miljoen klanten helpen en inspireren om minder eten weg te gooien. Bovendien werken we samen met onze ketenpartners om voedselverspilling in de keten verder te reduceren.

Onze doelstellingen & resultaten

Over de impact van onze inspanningen en daarmee de voortgang op onze doelstellingen rapporteren we jaarlijks.

  • In 2020 hebben we 3,4 miljoen kilo minder voedsel verspild t.o.v. 2019. Op dit moment hebben we een totale daling in voedselverspilling gerealiseerd van 46 procent ten opzichte van het basisjaar (2015). Dit komt grotendeels door het succes van het ‘Samen tegen verspilling’ winkelschap en doordat we onze sinaasappelschillen apart zijn gaan inzamelen.

  • In 2020 zijn we onze relatieve voedselverspilling gaan meten in voedselverspilling ten opzichte van de omzet. De verhouding van weggegooid voedsel in tonnen per miljoen euro omzet was in 2020 1,57 ten opzichte van 2,20 in 2019. Dat is een daling van 29 procent.

Onze acties

Onderdeel van bedrijfsproces

Met een slimmere bestelmethode kunnen we beter inspelen op de forecasting van onze winkels. Hierdoor wordt minder verspild.

Het voorkomen van derving is inmiddels een vast onderdeel van onze inwerkprogramma’s. Ook schenken we meer aandacht aan de winkels die relatief veel verspilling hebben. Zij krijgen begeleiding bij het verbeteren van de derving resultaten en het beter toepassen van kernprocessen.

Lees meer Inklappen

Afspraken met telers

Bij Jumbo maken we afspraken met telers over te leveren hoeveelheden. Dit doen we door inzicht te geven in de verkoopcijfers per product. Telers kunnen daarop hun productie aanpassen. Dit zorgt voor minder overschotten en daardoor minder voedselverspilling.

Presentatie versassortiment

Inmiddels zijn in zo’n 300 Jumbo winkels een nieuw type koelwanden voor AGF geïntroduceerd. Dit komt de kwaliteit en houdbaarheid van de producten direct ten goede.

Daarnaast vinden steeds vaker kleinere porties en kleinere groenten, zoals mini-bloemkool en mini-broccoli, hun weg naar het Jumbo schap. Gebleken is dat ook deze oplossingen bijdragen aan minder voedselverspilling. In 2020 hebben we verschillende testen laten uitvoeren om te onderzoeken of enkel dry-misting een goede oplossing is voor het tegengaan van verspilling. Deze testen hebben uitgewezen dat dry-misting geen positieve verlenging oplevert van de houdbaarheid van aardappelen, groente en fruit. Om die reden passen we in onze winkels geen dry-misting toe.

Lees meer Inklappen

Introductie Brood van Brood

In 2020 is Jumbo gestart met het concept ‘Brood van Brood’. Jumbo benut hiermee retourbrood voor het bakken van nieuw, dagvers brood.

In eerste instantie gaat het om een Knip Wit én Knip Volkoren van het Jumbo Huismerk. Dagvers voorverpakt wit- en volkorenbrood dat terugkomt uit de winkels wordt verkruimeld, waarna water en desemcultuur worden toegevoegd, en het zich in speciale ketels ontwikkelt tot een voordeeg. Dit wordt als ingrediënt gebruikt voor de ‘Brood van Brood’ knipbroden. Met deze pilot wil Jumbo verspilling in haar keten verder tegengaan en de mogelijkheden voor uitbreiding naar andere broodsoorten onderzoeken. Meer over brood van brood.

Lees meer Inklappen

Samen minder Verspillen

Het ‘Samen minder Verspillen’ schap is in 2020 geïntroduceerd en inmiddels in meer dan 637 winkels beschikbaar. Verse artikelen met een houdbaarheidsdatum van dezelfde dag worden tegen een gereduceerd bedrag van 0,50, 1, 2,50 of 4 euro verkocht.

Op deze wijze zijn al meer dan 15 miljoen producten verkocht. In 2020 hebben we 3,4 miljoen kilo minder voedsel verspild. Een groot deel hiervan is toe te schrijven aan het succes van Samen minder Verspillen.

Lees meer Inklappen

Deelname Verspillingsvrije Week

Tijdens de Verspillingsvrije Week in 2020, een initiatief van de stichting Samen tegen Voedselverspilling, biedt Jumbo inspiratie en recepten. Daarnaast helpt Jumbo via sociale media en onlinekanalen haar klanten met recepturen op basis van restjes en het slim thuis bewaren van producten. Kijk voor meer inspiratie en tips op jumbo.com/verspillingsvrijeweek.

Miljoenen producten naar de Voedselbank

Producten die niet meer geschikt zijn voor de verkoop zijn vaak nog wel te benutten voor consumptie. Zo’n 440 Jumbo winkels en alle distributiecentra doneren aan bijna 170 voedselbanken in Nederland.

In 2020 hebben we dan 1,5 miljoen producten gedoneerd. Ook zijn in 2020 gesprekken gestart met Voedselbanken Nederland over het optimaliseren van de distributie. In 2021 worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt. Meer weten over onze samenwerking met de Voedselbanken?
Zie ook lokale betrokkenheid.

Lees meer Inklappen

Stichting Samen tegen Voedselverspilling

We hebben ons aangesloten bij de stichting Samen tegen Voedselverspilling, een coalitie van overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en Nederlandse bedrijven in de strijd tegen voedselverspilling.