Terug

Dierenwelzijn

De dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn moeten een goed leven hebben of hebben gehad. Aan deze doelstelling werken we bij Jumbo continu.

Onze aanpak

  • Verduurzamen vanuit de basis

  • Mens, dier en milieu in balans brengen

  • Samenwerken met leveranciers, boeren en telers

We vinden het belangrijk dat de dierlijke producten in het schap bij Jumbo afkomstig zijn van dieren die een goed leven hebben of hebben gehad. Daarom investeren we in goede leefomstandigheden voor deze dieren. We brengen de standaard omhoog en zorgen ervoor dat de basis op orde is door te werken met keurmerken en/of certificeringen. Zo hebben we ons als doel gesteld dat producten en ingrediënten die afkomstig zijn uit onze Nederlandse versketens voldoen aan een keurmerk. We streven ernaar zoveel mogelijk producten uit ons aanbod vers vlees, dagverse zuivel en eieren uit Nederland te halen via gesloten ketens. In nauwe samenwerking met onze boeren leggen we de lat voor dierenwelzijn steeds hoger.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot dierenwelzijn.

Onze acties

Van Dichtbij

Onze verse vlees- en zuivelproducten halen we zoveel mogelijk uit Nederland. We zijn trots op het Nederlandse product én de Nederlandse boeren die er elke dag voor zorgen dat deze lekkere, verse, kwalitatieve producten in onze schappen liggen.

Ook spelen we in op de groeiende behoefte naar producten uit Nederland bij onze klanten. De keuze voor Nederlands assortiment maken we makkelijker door de producten van Nederland te voorzien van het van Dichtbij logo. Dit vinden onze klanten op productverpakkingen en in het schap. Ook brengen we de boeren met wie we nauw samenwerken in beeld onder de noemer ‘van Dichtbij’, via onder meer ons Hallo Magazine en Jumbo.com.

Lees meer Inklappen

Verse kip 1 ster BLK

Al het verse kippenvlees in het Jumbo schap is sinds het najaar van 2022 voorzien van 1 ster Beter Leven keurmerk.

Het kippenvlees is afkomstig van 120 Nederlandse pluimveehouders met wie Jumbo een langdurige samenwerking is aangegaan. De kip is in het schap dan ook te herkennen aan het ‘van Dichtbij’ logo op de verpakking. 

De overgang naar 1 ster Beter Leven kip was een belangrijke stap in de verdere verbetering van de leefomstandigheden van kippen en volgde logisch op de Nieuwe Standaard Kip (NSK) waarmee Jumbo in 2014 een nieuwe standaard zette op het gebied van dierenwelzijn van kippen. Met de ervaringen die zijn opgedaan met NSK hadden we een sterke basis gelegd voor een relatief gemakkelijke overgang naar de eisen van 1 ster Beter Leven. Naast 1 ster Beter Leven kip heeft Jumbo ook kipproducten met 2 sterren Beter Leven keurmerk en Biologisch in combinatie met 3 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen. 

Jumbo streeft ernaar dat begin 2023 álle producten met kip van het Jumbo Huismerk Beter Leven-gecertificeerd zijn. 

Lees meer Inklappen

Trots op 1 ster BLK zuivelketen

In nauwe samenwerking met een vaste groep Nederlandse melkveehouders hebben we in 2022 het assortiment huismerkzuivel met 1 ster Beter Leven verder uitgebreid.

In 2019 was Jumbo de eerste supermarktketen die deze diervriendelijker geproduceerde zuivel introduceerde. De afgelopen jaren is de bekendheid gegroeid en omarmen steeds meer klanten de gecertificeerde zuivelproducten. Hierdoor kon Jumbo in 2022 het aanbod verder uitbreiden.

In 2019 bracht Jumbo samen met de Dierenbescherming, Vogelbescherming en Natuur & Milieu het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel op de markt. Dit keurmerk heeft integraal aandacht voor natuur, biodiversiteit en het milieu, en stelt daarnaast fundamentele eisen voor een beter leven van álle dieren op en rondom het boerenerf. De melkveehouders krijgen een meerprijs voor de inspanningen die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en verduurzaming. Een groep van 20 Nederlandse melkveehouders levert deze duurzamere en diervriendelijkere zuivel exclusief en vast aan Jumbo. 

Lees meer over duurzamere zuivel bij op Jumbo.com/zuivel en kom meer te weten over het keurmerk via www.beterleven.dierenbescherming.nl

Lees meer Inklappen

Weiderund: vlees van melkkoeien

Jumbo introduceerde in 2021 als eerste Nederlandse supermarktketen een assortiment rundvleesproducten afkomstig van zogeheten weiderunderen.

Weiderunderen zijn melkkoeien die – volgens het Weidemelk keurmerk – 120 dagen per jaar, zes uur per dag grazen in Nederlandse weides. Deze melkkoeien zijn tevens geschikt voor vleesproductie en hebben daardoor een dubbel doel. De Nederlandse melkveehouders ontvangen een meerprijs voor het weiderundvlees dat Jumbo verwerkt in onder andere mager rundergehakt, rundertartaar, burgers en stoofvlees. In 2022 heeft Jumbo het assortiment uitgebreid met luxere rundvleesproducten van Nederlandse ‘dubbeldoel’ koeien.

Lees meer Inklappen

Vrije uitloop eieren en ophokplicht

Steeds vaker hebben we te maken met een door de overheid ingestelde ophokplicht voor pluimvee als gevolg van de vogelgriep. Hierdoor kunnen vrije uitloop kippen tijdelijk niet naar buiten.

Dit betekent dat het na een periode van 16 weken het niet meer mogelijk is om vrije uitloop eieren als zodanig te verkopen. Deze worden dan ‘afgewaardeerd’ tot scharreleieren. De pluimveehouders doen er alles aan om gedurende de ophokplicht voor een prettig binnenverblijf te zorgen. De financiële consequenties voor deze leveranciers zijn groot aangezien de eieren minder opbrengen. Daarom hebben we bij Jumbo gezocht naar een oplossing voor de langere termijn. Nu verkopen we de afgewaardeerde scharreleieren in een soortgelijke verpakking en voor een overeenkomstige prijs als de vrije uitloop eieren. Vanzelfsprekend informeren we onze klanten hierover. We vinden het belangrijk dat de pluimveehouders compensatie krijgen en zorgen er zo voor dat de afzet van vrije uitloop eieren met 2 ster Beter Leven keurmerk ook voor de lange termijn verzekerd blijft.

Lees meer Inklappen

Varkensvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk

Inmiddels voldoet 93% van het varkensvlees van Jumbo Huismerk aan het 1 ster Beter Leven keurmerk.

Naast vers varkensvlees voldoen ook steeds meer andere producten met varkensvlees van het Jumbo Huismerk aan deze criteria. Daarbij valt te denken aan producten in de categorieën brood & banket, maaltijden, snacks, soepen, conserven en vleeswaren. Sommige delen van het varken waar veel vraag naar is, zoals varkenshaasjes en spareribs, halen vanwege een beperkte beschikbaarheid de criteria nog niet altijd. Samen met zo’n 20 varkenshouders doen we onderzoek naar een integrale aanpak voor meer dierenwelzijn binnen het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten. We voeren pilots uit rondom zogenoemde vrije uitloop kraamhokken voor zeugen en het behoud van lange staarten voor biggen en vleesvarkens. Dit project wordt ondersteund door Wageningen University & Research (WUR), de Dierenbescherming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer Inklappen

Diervriendelijker ei

Sinds 2018 verkopen we als eerste supermarkt in Nederland uitsluitend huismerkeieren met minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. Ook zijn we in 2020 gestart met de verkoop van Respeggt eieren.

Met dit aanbod rekenen we af met een groot en onzichtbaar probleem in de pluimveesector, namelijk het doden van pasgeboren haantjes. We zetten zo een stap vooruit in het dierenwelzijn in de eierketen. Dit is mogelijk door de samenwerking met Respeggt, een bedrijf dat over een geavanceerde techniek beschikt om te bepalen of een broedei een haantje of een hennetje bevat. Respeggt eieren zijn bij Jumbo te vinden als vrije uitloop en biologische eieren. Lees meer op: www.jumbo.com/inspiratie/eieren/respeggt

Lees meer Inklappen

 Verbeteren welzijn vissen

Het belang dat we bij Jumbo hechten aan dierenwelzijn geldt vanzelfsprekend ook voor vissen, schelp- en schaaldieren. Verbeterde leefomstandigheden  en dodingsmethodes voor schelp-, schaaldieren en vissen zijn daarom een onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid voor dit assortiment.

Onze vis, schelp- en schaaldieren zijn afkomstig uit een traceerbare keten en worden op duurzame wijze gevangen of gekweekt. Alle kweekvis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is MSC gecertificeerd of scoort groen op de VISwijzer . Indien MSC-, ASC- niet mogelijk is of beschikbaar is, moeten leveranciers  een geloofwaardige Fish Improvement Plan (FIP) of Aquaculture Improvement Plan (AIP) traject zijn gestart. Door met bestaande certificeringen en keurmerken te werken, zoals met MSC en ASC, kunnen we een verantwoorde vangst of kweek op een onafhankelijke manier borgen.

Het welzijn van vissen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Jumbo voert actief de dialoog met MSC en ASC om welzijn van vissen te verbeteren. Dit leidt tot resultaat, aangezien beide standaarden dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan en hier verdere stappen in zetten.

ASC heeft onderzoek laten uitvoeren door een werkgroep samengesteld uit dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers, om per vissoort criteria voor welzijn te formuleren. Naast bestaande criteria zoals waterkwaliteit en gezondheid van de vissen, is het van belang om voor waterdichtheid (de hoeveelheid vissen per eenheid water), vervoer en slachtmethode normen op te stellen. Ook bij MSC staat het welzijn van vissen op de agenda. Bij wilde vis speelt welzijn vooral bij het vangstproces en het verdoven en doden van de vissen. Hier is relatief nog weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn veel verschillende vissoorten die onder zeer uiteenlopende omstandigheden en met zeer verschillende methoden worden gevangen. We blijven ASC en MSC in gesprekken aanmoedigen om samen te werken met NGO’s en wetenschappers om met behulp van gedegen onderzoek toe te werken naar meetbare en controleerbare criteria voor het welzijn van kweek vis en wildgevangen vis.

In onze MVO voorwaarden is opgenomen dat onze visleveranciers op frequente basis gesprekken voeren over aanvullende eisen voor welzijn.

Lees meer Inklappen

 Kalkoen bij Jumbo

Sinds 2017 verkoopt Jumbo als eerste Nederlandse supermarktketen kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk. Een groot deel van Jumbo Huismerk kalkoen komt uit Nederland. 

Beter wild

Bij Jumbo verkopen we de zogenoemde Vrije uitloop eend: dat over meer ruimte en vrije buiten uitloop beschikt. Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren die in het wild zijn geschoten en waarvoor een afschotvergunning is afgegeven. Zo’n vergunning heeft als doel de wildstand op peil te houden.