Dierenwelzijn

Jumbo wil voortrekker zijn als het gaat om dierenwelzijn. We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en melkproducten afkomstig zijn een goed leven hebben (gehad). Doorlopend zijn we op zoek naar producten die hieraan voldoen.

Onze aanpak

Jumbo streeft ernaar dat in 2022 al het verse en verwerkte vlees van het huismerk komt van diervriendelijk gehouden dieren. In onze aanpak draait het om de optimale balans tussen mens, dier en milieu in de productieketen van vlees.

We gaan als volgt te werk

Jumbo zet in op twee zaken ten aanzien van verbeterd dierenwelzijn. Ten eerste geldt dat uiterlijk in 2022 al het vlees waarvoor een Beter Leven keurmerk-certificering beschikbaar - waar mogelijk - aan minimaal één ster moet voldoen. Ten tweede maakt Jumbo zich hard voor een Beter Leven keurmerk-certificering voor de productcategorieën waarvoor deze nog niet beschikbaar, terwijl dit volgens Jumbo wél noodzakelijk is.

Onze acties

Zuivel Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Het nieuwe keurmerk voor zuivel - ontwikkeld door de Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu - heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur en het milieu. Uniek zijn de fundamentele eisen die worden gehanteerd voor een beter leven voor álle dieren op en rondom het boerenerf: koe, kalf, insecten, bijen, vlinders en boerenlandvogels.

Varkensvlees Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Onder het huismerk heeft Jumbo ook verse rook- en knakworsten met 1 ster Beter Leven Keurmerk. Datzelfde geldt voor een groot deel van de huismerksnacks, zoals de kroketten, bitterballen en saté, en een deel van het assortiment kipsticks, kipnuggets, hamburgers en frikandellen. De varkensvleesproducten waarvoor het keurmerk nog niet voor geldt, zijn delen van het varken waar veel vraag naar is en waarvan weinig beschikbaar is. Varkenshaasjes zijn hiervan een voorbeeld, omdat ieder varken maar twee van deze delen heeft. Jumbo werkt eraan om zoveel mogelijk varkensvlees conform 1 ster Beter Leven keurmerk aan te bieden.

Eieren Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

Dit zijn scharreleieren geraapt door mensen met een verstandelijke beperking. Bij de productie van deze eieren is extra aandacht voor dierwelzijn, energieverbruik, voedselveiligheid en verschillende andere duurzaamheidsaspecten.

Kalkoen Jumbo Huismerk met 1 ster Beter Leven keurmerk

De kalkoenen hebben een overdekte uitloop voor een natuurlijk leefritme. Ze eten en drinken wanneer ze willen.  Bekijk deze video.

Nieuwe Standaard Kip

Jumbo heeft met NSK een grote stap gezet in de verduurzaming van het kipschap en komt hiermee van alle Nederlandse supermarktketens het dichtst bij het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Met deze nieuwe kip maakt Jumbo het haar klanten makkelijker om de stap naar een duurzamer en tegelijkertijd betaalbaar stuk vlees te zetten. De leefomstandigheden van deze kip zijn aanzienlijk beter dan bij de zogenoemde basiskip. In 2016 ontving Jumbo de Agrofoodpluim voor Nieuwe Standaard Kip: dé aanmoedigingsprijs van de provincie Noord-Brabant voor initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Brabant als een van de meest duurzame en innovatieve agrofoodregio’s van Europa.

Naast Nieuwe Standaard Kip heeft Jumbo ook kippenvlees met 1 ster en 2 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen liggen. Bekijk deze video.

Iers Rundvlees

Het gaat dan om producten zoals riblap, entrecote en biefstuk, specifiek verse, onbewerkte hele delen. Door de relatief korte afstand is het mogelijk om het vlees vers en duurzamer in te kopen. Het Iers rundvlees in het Jumbo schap is gecertificeerd volgens de richtlijnen van het Ierse kwaliteitssysteem ‘Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme’ (SBLAS) van Bord Bia, de Ierse Food Board. Ierse runderen staan minimaal 180 dagen per jaar buiten. Jumbo gelooft in de voordelen voor dieren van de extensieve en kleinschalige veehouderij in Ierland. Tegelijkertijd zien we ook dat vanuit Nederlandse voorwaarden er stappen te zetten zijn op het gebied van dierenwelzijn, specifiek op het gebied van castratie, onthoorning en de vloeren van de stal. Daarom is Jumbo met een aantal Ierse boeren een pilot gestart om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de bedrijfsvoering aan te passen en het dierenwelzijn in Ierland naar een nog hoger niveau te tillen.

Goed ‘wild’

Deze systemen zijn diervriendelijker dan de traditionele konijnenkooien doordat ze meer ruimte en comfort bieden. Ook hebben de konijnen permanent zuiver drinkwater en afleidingsmateriaal zoals hooi en ander knaagmateriaal. Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren geschoten in het wild. Hier is steeds sprake van een afschotvergunning om zo de wildstand op peil te houden. 

 Cases

Zuivel met 1 ster Beter Leven keurmerk

Jumbo voorziet met de toevoeging van het 1 ster Beter Leven keurmerk in een steeds ruimer assortiment aan duurzamere zuivelproducten, passend bij de wensen van de klant.

Beter leven voor alle dieren en een rijkere natuur
Door de unieke samenwerking tussen Dierenbescherming, Vogelbescherming Nederland en Natuur en Milieu, worden de zuivelproducten onder 1 ster Beter Leven met aandacht voor álle dieren op en rondom het boerenerf en een rijkere natuur geproduceerd. Zo leven de koeien in een koevriendelijkere stal met ruimte voor hun natuurlijke gedrag: meerdere drink- en vreetplaatsen en voldoende plekken om te liggen en te lopen. Niet alleen de koeien gaan 120 dagen per jaar, 6 uur per dag de wei in, ook het jongvee gaat naar buiten. Ook is er meer zorg voor het kalf: ze krijgen permanent drinkwater en blijven langer op de boerderij. Rondom het boerenerf is een goed toeven voor bijen, vlinders en andere insecten, want er komen meer bloemrijke weiden. Bovendien is het boerenerf een veilige plek voor boerenlandvogels om te broeden en jongen te krijgen, met rust, ruimte en voldoende voedsel. Behoud van sloten, greppels en andere landschapselementen helpen hierbij. In de verbreding van het keurmerk is er ook aandacht voor milieu en klimaat. De koeien eten gras dat zoveel mogelijk van de eigen boerderij afkomt, mest wordt zoveel mogelijk op het eigen land gebruikt en alleen bestrijdingsmiddelen met een lage milieu impact worden gebruikt.

Verkrijgbaarheid 1 ster Beter Leven zuivel
De nieuwe zuivellijn bestaat uit vijf nieuwe zuivelproducten met het 1 ster Beter Leven keurmerk: halfvolle melk (1 liter en 1,5 liter), volle melk, magere yoghurt en volle yoghurt. Producten met het Beter Leven keurmerk zijn verkrijgbaar bij alle Jumbo winkels. Lees meer over de criteria van het Beter Leven keurmerk op www.beterleven.dierenbescherming.nl.

* dagverse huismerk melkproducten

Nieuwe Standaard Kip

Nieuwe Standaard Kip is te vinden in het verse kipschap, maar ook in vleeswaren, tapas, salades, pizza’s, etc. Bekijk ook deze video.

Haalbaar en betaalbaar
Bij de ontwikkeling van Nieuwe Standaard Kip is het duurzaamheidsbeleid van Jumbo – zorg voor mens, dier en milieu – altijd het uitgangspunt geweest. Daarbij houdt de supermarktketen nadrukkelijk rekening met de combinatie van haalbaarheid en betaalbaarheid. Haalbaar voor de Nederlandse pluimveehouders en betaalbaar voor de klant.

Nieuwe standaard
Voor Nieuwe Standaard Kip zijn speciale criteria vastgesteld die overeenkomen met de duurzaamheidseisen van Jumbo. De belangrijkste verschillen tussen de kippen in het Jumbo assortiment zijn:

Basis Kip

Nieuwe Standaard Kip

Scharrel Kip

Biologische Kip

Snelgroeiend ras

Langzaam groeiend ras

Langzaam groeiend ras

Langzaam groeiend ras

Leeft 35-45 dagen

Leeft 49-51 dagen

Leeft 56 dagen

Leeft 70-81 dagen

21 kippen per m2

13,5 kippen per m2

12 kippen per m2

10 kippen per m2

Geen natuurlijk daglicht

Natuurlijk daglicht en natuurlijk dag- en nachtritme

Overdekte uitloop

Vrije uitloop

Elektrisch waterbad of gasverdoving

Gasverdoving verplicht

Gasverdoving verplicht

Gasverdoving aanbevolen

Antibioticagebruik

Minder dan 10%

  

Naast meer ruimte en daglicht, is er bij Nieuwe Standaard Kip gezorgd voor zogenaamd afleidingsmateriaal. Dit is in de vorm van strobalen waar de kippen op en rondom kunnen scharrelen, zodat zij zich minder vervelen. Ook wordt er door de boer elke dag met graan gestrooid, waardoor het natuurlijk scharrelgedrag wordt bevorderd. Ook hierdoor heeft Nieuwe Standaard Kip een beter leven dan de basiskip.

Voeden van kuiken direct na uitkomst
Naast meer ruimte en daglicht, is er bij Nieuwe Standaard Kip gezorgd voor zogenaamd afleidingsmateriaal. Dit is in de vorm van strobalen waar de kippen op en rondom kunnen scharrelen, zodat zij zich minder vervelen. Ook wordt er door de boer elke dag met graan gestrooid, waardoor het natuurlijk scharrelgedrag wordt bevorderd. Ook hierdoor heeft Nieuwe Standaard Kip een beter leven dan de basiskip.

In 2019 gaat Jumbo volledig over op het voeden van kuikens direct na uitkomst. Dit betekent dat alle kippen die onder Nieuwe Standaard Kip* bij Jumbo worden verkocht, water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen. Nu krijgen kuikens vaak de eerste 24 tot 48 uur geen voeding, omdat ze moeten wachten totdat de rest van de kuikens is uitgekomen. Directe toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. Jumbo is de eerste supermarktketen die volledig overgaat op deze werkwijze.

Overstap naar 1 ster Beter Leven keurmerk
Jumbo heeft de ambitie om ook met Nieuwe Standaard Kip naar 1 ster Beter Leven keurmerk over te stappen. De criteria voor Nieuwe Standaard Kip liggen al tamelijk dicht bij die van 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Voordat wij volledig over kunnen gaan op 1 ster, is het nodig dat kippen een overdekte uitloop krijgen. Daar moeten boeren veel voor investeren. Tegelijkertijd moet Jumbo ook rekening houden met haar concurrentiepositie. Een gelijk speelveld is daarbij essentieel. Andere supermarktketen zijn nog niet zo ver op dit vlak.