Terug

Dierenwelzijn

De dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn moeten een goed leven hebben of hebben gehad. Aan deze doelstelling werken we bij Jumbo continu.

Onze aanpak

  • Verduurzamen vanuit de basis

  • Mens, dier en milieu in balans brengen

  • Samenwerken met leveranciers, boeren en telers

We vinden het belangrijk dat de dierlijke producten in het schap bij Jumbo afkomstig zijn van dieren die een goed leven hebben of hebben gehad. Daarom investeren we in goede leefomstandigheden voor deze dieren. We brengen de standaard omhoog en zorgen ervoor dat de basis op orde is door te werken met keurmerken en/of certificeringen. Zo hebben we ons als doel gesteld dat álle producten die afkomstig zijn van dieren, dus naast vlees ook eieren en zuivel, van het Jumbo Huismerk in 2025 voldoet aan een keurmerk/certificering ten aanzien van dierenwelzijn. We streven ernaar zoveel mogelijk producten uit ons aanbod vers vlees, dagverse zuivel en eieren uit Nederland te halen. Op dit moment komt ongeveer 82 procent van onze verse vlees- en zuivelproducten (kip, varken rundvlees, vleeswaren, eieren en drinkzuivel) uit Nederland. In nauwe samenwerking met onze boeren leggen we de lat voor dierenwelzijn steeds hoger.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot dierenwelzijn.

Onze acties

Van Dichtbij

Onze verse vlees- en zuivelproducten halen we zoveel mogelijk uit Nederland. We zijn trots op het Nederlandse product én de Nederlandse boeren die er elke dag voor zorgen dat deze lekkere, verse, kwalitatieve producten in onze schappen liggen.

Ook spelen we in op de groeiende behoefte naar producten uit Nederland bij onze klanten. De keuze voor Nederlands assortiment maken we makkelijker door de producten van Nederland te voorzien van het van Dichtbij logo. Dit vinden onze klanten op productverpakkingen en in het schap. Ook brengen we de boeren met wie we nauw samenwerken in beeld onder de noemer ‘van Dichtbij’, via onder meer ons Hallo Magazine en Jumbo.com.

Lees meer Inklappen

Van NSK naar 1 ster BLK in 2023

In 2023 stappen we volledig over op scharrelkip met het 1 ster Beter Leven keurmerk (BLK) van de Dierenbescherming. 

We streven ernaar dat de pluimveehouders die vanaf 2014 de Jumbo Nieuwe Standaard Kip (NSK) met succes op de kaart hebben gezet hierop aan kunnen sluiten. NSK komt het dichtst in de buurt van 1 ster Beter Leven.

Met de ervaringen die zijn opgedaan met NSK hebben we een sterke basis gelegd voor een relatief gemakkelijke overgang naar de eisen van dit bekende keurmerk. Binnen de keten werkt Jumbo samen met een groep pluimveehouders die het hele jaar door NSK levert aan Jumbo (80% van de NSK boeren komt uit Nederland). Door de jaren heen zijn de leefomstandigheden voor NSK-kippen verder verbeterd. Zo hebben alle NSK kuikens sinds 2020 direct toegang tot water en voer nadat ze uit het ei komen. We zijn er trots op dat onze klanten door deze gezamenlijke inzet kunnen genieten van een diervriendelijkere en betaalbare kip. Naast NSK heeft Jumbo ook kipproducten met 1 ster, 2 sterren Beter Leven keurmerk en Biologisch in combinatie met 3 sterren Beter Leven keurmerk in de schappen. Bekijk deze video over NSK van Jumbo.

Het is onze doelstelling dat in 2025 ook de kip die is verwerkt in onze maaltijden, salades, soepen, tapas en conserveren beschikt over het Beter Leven keurmerk.

Lees meer Inklappen

Trots op 1 ster BLK zuivelketen

In nauwe samenwerking met 20 Nederlandse melkveehouders breiden we in 2022 het assortiment huismerkzuivel met 1 ster Beter Leven verder uit.

In 2019 was Jumbo de eerste supermarktketen die deze diervriendelijker geproduceerde zuivel introduceerde. Intussen is de bekendheid gegroeid en omarmen steeds meer klanten de gecertificeerde zuivelproducten. Daarom vindt Jumbo dat de tijd nu rijp is om het aanbod verder uit te breiden.

De groep van 20 Nederlandse melkveehouders levert deze duurzamere en diervriendelijkere zuivel exclusief en vast aan Jumbo. Met deze nauwe samenwerking zet Jumbo opnieuw een grote en unieke stap in de verdere verduurzaming van het Nederlandse zuivelaanbod. We zijn ervan overtuigd dat de noodzakelijke versnelling van deze ontwikkeling alleen mogelijk is door met vaste melkveehouders te werken. Door een samenwerking voor de lange termijn met deze melkveehouders aan te gaan, laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. De overgang naar duurzamere en diervriendelijkere zuivel vraagt immers om forse investeringen, die de sector en de Nederlandse melkveehouderij alleen kunnen opbrengen door intensief samen te werken en garanties te geven voor langdurige afname. We zijn er trots op dat we dit binnen de 1 ster Beter Leven zuivelketen kunnen realiseren.

In 2019 bracht Jumbo samen met de Dierenbescherming, Vogelbescherming en Natuur & Milieu het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel op de markt. Dit keurmerk heeft integraal aandacht voor natuur, biodiversiteit en het milieu, en stelt daarnaast fundamentele eisen voor een beter leven van álle dieren op en rondom het boerenerf. De melkveehouders krijgen een meerprijs voor de inspanningen die zij leveren op het gebied van dierenwelzijn en verduurzaming.

Lees meer over duurzamere zuivel bij op Jumbo.com/zuivel en kom meer te weten over het keurmerk via www.beterleven.dierenbescherming.nl

Lees meer Inklappen

Weiderund: vlees van melkkoeien

Jumbo introduceerde in 2021 als eerste Nederlandse supermarktketen een assortiment rundvleesproducten afkomstig van zogeheten weiderunderen.

Weiderunderen zijn melkkoeien die – volgens het Weidemelk keurmerk – 120 dagen per jaar, zes uur per dag grazen in Nederlandse weides. Deze melkkoeien zijn tevens geschikt voor vleesproductie en hebben daardoor een dubbel doel. De Nederlandse melkeveehouders ontvangen een meerprijs voor het weiderundvlees dat Jumbo verwerkt in mager rundergehakt, rundertartaar, burgers en stoofvlees. In 2022 breidt Jumbo het assortiment uit met luxere rundvleesproducten van Nederlandse ‘dubbeldoel’ koeien.

Lees meer Inklappen

Vrije uitloop eieren en ophokplicht

Steeds vaker hebben we te maken met een door de overheid ingestelde ophokplicht voor pluimvee als gevolg van de vogelgriep. Hierdoor kunnen vrije uitloop kippen tijdelijk niet naar buiten.

Dit betekent dat het na een periode van 16 weken het niet meer mogelijk is om vrije uitloop eieren als zodanig te verkopen. Deze worden dan ‘afgewaardeerd’ tot scharreleieren. De pluimveehouders doen er alles aan om gedurende de ophokplicht voor een prettig binnenverblijf te zorgen. De financiële consequenties voor deze leveranciers zijn groot aangezien de eieren minder opbrengen. Daarom hebben we bij Jumbo gezocht naar een oplossing voor de langere termijn. Nu verkopen we de afgewaardeerde scharreleieren in een soortgelijke verpakking en voor een overeenkomstige prijs als de vrije uitloop eieren. Vanzelfsprekend informeren we onze klanten hierover. We vinden het belangrijk dat de pluimveehouders compensatie krijgen en zorgen er zo voor dat de afzet van vrije uitloop eieren met 2 ster Beter Leven keurmerk ook voor de lange termijn verzekerd blijft.

Lees meer Inklappen

Varkensvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk

Inmiddels voldoet 93% van het varkensvlees van Jumbo Huismerk aan het 1 ster Beter Leven keurmerk.

Naast vers varkensvlees voldoen ook steeds meer andere producten met varkensvlees van het Jumbo Huismerk aan deze criteria. Daarbij valt te denken aan producten in de categorieën brood & banket, maaltijden, snacks, soepen, conserven en vleeswaren. Sommige delen van het varken waar veel vraag naar is, zoals varkenshaasjes en spareribs, halen vanwege een beperkte beschikbaarheid de criteria nog niet altijd. Samen met zo’n 20 varkenshouders doen we onderzoek naar een integrale aanpak voor meer dierenwelzijn binnen het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten. We voeren pilots uit rondom zogenoemde vrije uitloop kraamhokken voor zeugen en het behoud van lange staarten voor biggen en vleesvarkens. Dit project wordt ondersteund door Wageningen University & Research (WUR), de Dierenbescherming en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Lees meer Inklappen

Diervriendelijker ei

Sinds 2018 verkopen we als eerste supermarkt in Nederland uitsluitend huismerkeieren met minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. Ook zijn we in 2020 gestart met de verkoop van Respeggt eieren.

Met dit aanbod rekenen we af met een groot en onzichtbaar probleem in de pluimveesector, namelijk het doden van pasgeboren haantjes. We zetten zo een stap vooruit in het dierenwelzijn in de eierketen. Dit is mogelijk door de samenwerking met Respeggt, een bedrijf dat over een geavanceerde techniek beschikt om te bepalen of een broedei een haantje of een hennetje bevat. Respeggt eieren zijn bij Jumbo te vinden als vrije uitloop en biologische eieren. Lees meer op: www.jumbo.com/inspiratie/eieren/respeggt

Lees meer Inklappen

 Verbeteren welzijn vissen

Het belang dat we bij Jumbo hechten aan dierenwelzijn geldt vanzelfsprekend ook voor vissen, schelp- en schaaldieren. Verbeterde leefomstandigheden  en dodingsmethodes voor schelp-, schaaldieren en vissen zijn daarom een onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid voor dit assortiment.

Onze vis, schelp- en schaaldieren zijn afkomstig uit een traceerbare keten en worden op duurzame wijze gevangen of gekweekt. Alle kweekvis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is MSC gecertificeerd of scoort groen op de VISwijzer . Indien MSC-, ASC- niet mogelijk is of beschikbaar is, moeten leveranciers  een geloofwaardige Fish Improvement Plan (FIP) of Aquaculture Improvement Plan (AIP) traject zijn gestart. Door met bestaande certificeringen en keurmerken te werken, zoals met MSC en ASC, kunnen we een verantwoorde vangst of kweek op een onafhankelijke manier borgen.

Het welzijn van vissen krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Jumbo voert actief de dialoog met MSC en ASC om welzijn van vissen te verbeteren. Dit leidt tot resultaat, aangezien beide standaarden dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan en hier verdere stappen in zetten.

ASC heeft onderzoek laten uitvoeren door een werkgroep samengesteld uit dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers, om per vissoort criteria voor welzijn te formuleren. Naast bestaande criteria zoals waterkwaliteit en gezondheid van de vissen, is het van belang om voor waterdichtheid (de hoeveelheid vissen per eenheid water), vervoer en slachtmethode normen op te stellen. Ook bij MSC staat het welzijn van vissen op de agenda. Bij wilde vis speelt welzijn vooral bij het vangstproces en het verdoven en doden van de vissen. Hier is relatief nog weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn veel verschillende vissoorten die onder zeer uiteenlopende omstandigheden en met zeer verschillende methoden worden gevangen. We blijven ASC en MSC in gesprekken aanmoedigen om samen te werken met NGO’s en wetenschappers om met behulp van gedegen onderzoek toe te werken naar meetbare en controleerbare criteria voor het welzijn van kweek vis en wildgevangen vis.

In onze MVO voorwaarden is opgenomen dat onze visleveranciers op frequente basis gesprekken voeren over aanvullende eisen voor welzijn.

Lees meer Inklappen

 Kalkoen bij Jumbo

Sinds 2017 verkoopt Jumbo als eerste Nederlandse supermarktketen kalkoenvlees met 1 ster Beter Leven keurmerk. Een groot deel van Jumbo Huismerk kalkoen komt uit Nederland. In tegenstelling tot andere jaren kwam ook onze kerstkalkoen in 2021 van Nederlandse bodem.

Beter wild

Bij Jumbo verkopen we de zogenoemde Vrije uitloop eend: dat over meer ruimte en vrije buiten uitloop beschikt. Het vlees van hert en wild zwijn is uitsluitend afkomstig van dieren die in het wild zijn geschoten en waarvoor een afschotvergunning is afgegeven. Zo’n vergunning heeft als doel de wildstand op peil te houden.