Terug

Duurzame keten

Het productaanbod van Jumbo is erop gericht de impact op natuur en milieu omlaag te brengen. Om dat te realiseren, werken we samen met keurmerken, belangenorganisaties en onze leveranciers.

Onze aanpak

 • Verduurzamen vanuit de basis

 • Kiezen voor vers uit Nederland

 • Samenwerken in de keten

Samen met onze leveranciers werken we tijdens de productie aan een steeds lagere impact op de natuur en het milieu. Dichtbij, maar ook verder weg. Met keurmerken en certificeringen die bepaalde risico’s afdekken zorgen we ervoor dat de basis op orde is.

We kiezen bovendien zoveel mogelijk voor Nederlandse versproducten zoals aardappelen, groenten en fruit. Ons motto is immers: van dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Zo komt bijna 80 procent van ons aanbod van Nederlandse bodem; bij bloemen en planten geldt dit voor 70 procent van ons aanbod.   

Binnen onze Nederlandse versketens werken we nauw samen met onze telers en boeren aan verduurzaming en het ontwikkelen van een toekomstbestendig verdienmodel.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot duurzame keten.

Onze acties

Vers 'van Dichtbij'

Onze verse producten halen we het liefst van dichtbij. De Nederlandse versproducten bij Jumbo zijn van hoge kwaliteit, worden geproduceerd volgens duurzaamheidstandaarden én zijn gewoon hartstikke lekker. Op steeds meer versproducten maken we de Nederlandse herkomst zichtbaar met het ‘van Dichtbij’ logo. Het logo benadrukt de breed gedragen trots voor de mooie en lekkere producten van Nederlandse bodem. 

Ons motto luidt: van dichtbij als het kan, van verder weg als het moet. Jumbo is trots op het Nederlandse product, want het is lekker én we houden van eten uit het seizoen. Een groot deel van onze producten komt al van Nederlandse bodem, maar we zien ook ruimte voor verdere uitbreiding van het Nederlands aanbod. Daarom breiden we samen met de leveranciers met wie we al jarenlang samenwerken het aanbod van Nederlandse producten steeds verder uit. Ook brengen we Nederlands assortiment onder de aandacht met het ‘van Dichtbij’ logo én brengen we de telers in beeld die elke dag zorgen voor goed gevulde schappen met lekkere, verse groenten en fruit.

Samen met Nederlandse boeren en telers bouwen we aan toekomstbestendige ketens, waarbij het verdienvermogen van de partners voldoende ruimte biedt voor de benodigde investeringen in innovatie. We betalen een meerprijs aan boeren en telers die zich extra inspannen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Lees meer Inklappen

Steeds duurzamere zuivel

Als eerste supermarktketen van het land hebben we in 2019 het 1 ster Beter Leven keurmerk geïntroduceerd voor zuivelproducten. In nauwe samenwerking met een vaste groep Nederlandse melkveehouders hebben we in 2022 het assortiment huismerkzuivel met 1 ster Beter Leven verder uitgebreid.

Dit keurmerk hanteert niet alleen strikte criteria voor natuur en milieu, maar ook voor dierenwelzijn. Zuivel van het Jumbo Huismerk is eveneens beschikbaar met PlanetProof certificering en het Weidemelk keurmerk. Lees meer over zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk bij Jumbo.

Lees meer Inklappen

Eiwittransitie

We vinden dat gezonder en duurzamer eten begint met een goede basis, die steeds meer bestaat uit plantaardige producten. 

Daarom ondersteunen we actief de eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon, waarbij in 2030 60% van de verkochte eiwitten komt van onder meer groenten, vleesvervangers, noten, en peulvruchten, en 40% uit duurzamere dierlijke producten. Dit draagt bij aan het behalen van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen: de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering (de zgn. scope 1 en 2) is uiterlijk in 2030 85% minder dan in 2022. De CO2-uitstoot in de toeleveringsketens (scope 3) moet dan met 50% zijn teruggebracht. Wij hebben in 2023 een nulmeting uitgevoerd en 32% van onze verkoop in 2022 bestond uit plantaardige eiwitten en 68% bestond uit dierlijke eiwitten. 


Om deze doelstelling te bereiken breiden we het assortiment vegetarische en plantaardige producten steeds verder uit. Zo is het aanbod van onze vleesvervangers gegroeid tot 60 producten en hebben we nieuwe plantaardige producten geïntroduceerd. En met onze lekkere recepten stimuleren we klanten vaker te kiezen voor plantaardige of vegetarische voeding. Ook zijn onze verspakketten standaard voorzien van een vega tip. Van de recepten die we delen via onze verschillende kanalen zoals op Jumbo.com en in ons magazine, lekkere recepten is inmiddels 48% vegetarisch en 5% vegan (mei 2023). We vinden het belangrijk dat klanten het gewoner gaan vinden om te kiezen voor plantaardig eten. 


We meten onze voortgang met behulp van de Eiweet methodiek (Eiweet V2.0). Jumbo is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze uniforme meetmethode in samenwerking met de branchevereniging (CBL) en organisaties zoals Natuur en Milieu, Questionmark. Deze methode wordt ook ondersteund door het ministerie LNV.

We nemen elk jaar actief deel aan de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Dit biedt voor ons een extra moment om het steeds groeiende aanbod vleesvervangers en plantaardige producten uit het zuivelschap onder de aandacht te brengen van onze klanten. Het hele jaar door inspireren we onze klanten met lekkere recepturen en gerechten met vleesvervangers, peulvruchten, noten en groente en fruit.  

Lees meer Inklappen

AGF bij Jumbo: On the Way to PlanetProof

De verduurzaming van het aanbod Nederlandse aardappelen, groente en fruit (AGF) is vastgelegd in een overeenkomst uit 2016 tussen Greenpeace en Jumbo. Sinds januari 2020 zijn onze Nederlandse AGF-producten voorzien van het On the Way to PlanetProof keurmerk.

Sinds 2021 is Jumbo zelf ook gecertificeerd. Dit stelt ons in staat om meer te communiceren over ons brede assortiment van duurzamere AGF, zodat klanten een weloverwogen keuze kunnen maken.

Met Bee Deals werkt Jumbo samen met haar telers en andere partijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers hard nodig voor de biodiversiteit en voedselvoorziening, vooral groenten en fruit. Daarom onderschrijft Jumbo al sinds 2015 de uitgangspunten van Bee Deals en inmiddels zijn ongeveer veertig van de telers die groenten en fruit aan Jumbo leveren bij het initiatief aangesloten. Zo heeft Jumbo met meer dan groente- en fruittelers van The Greenery een Bee Deal gesloten. De telers nemen op hun beurt bijvriendelijke maatregelen in hun boomgaarden, zoals het inzaaien van bloemenmengsels op overhoekjes en kopakkers, de aanplant van bloeiende bomen en heesters in de windkeringen en een bijvriendelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer Inklappen

Ontbossing: duurzamere soja, palmolie, cacao

Jumbo maakt zich sterk voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. In gebieden waar veel van onze grondstoffen vandaan komen, willen we negatieve impact op de ecosystemen,  ontbossing en overbevissing helpen tegengaan.

Het vernietigen en transformeren (conversie) van bossen om grondstoffen te verbouwen is onaanvaardbaar. Daarom willen we alleen grondstoffen verwerken die op duurzame wijze zijn geproduceerd en stellen we eisen op dit gebied aan onze huismerkleveranciers. Voor verschillende producten en ingrediënten vragen wij om betrouwbare certificeringen, zoals FSC, PEFC, ASC, MSCRTRSRSPO en Rainforest Alliance. Veel van deze certificeringen hanteren criteria voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen en het tegengaan van ontbossing en conversie.

We realiseren ons dat vooral soja, palmolie en cacao in verband worden gebracht met ontbossing en conversie. Hieronder geven wij inzicht in wat Jumbo onderneemt met het oog op deze drie ingrediënten:

Soja
Het ingrediënt soja zit in veel verschillende huismerkproducten. De herkomst van dit product kan daardoor variëren. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan:

 • is Jumbo lid van de Round Table on Sustainable Soy (RTRS) en rapporteert Jumbo jaarlijks over de vorderingen ten aanzien van het gebruik van duurzame soja in Jumbo huismerkproducten.

 • zijn wij via het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ondertekenaar van het Cerrado Manifest.

 • geldt dat de soja gecertificeerd moet zijn volgens een soja duurzaamheidsstandaard, RTRS of equivalent. Van onze producten met soja als ingrediënt voldoet 81% hieraan. We spannen ons in om ook de resterende 19% aan deze vereisten te laten voldoen.

 • vereist Jumbo dat soja gebruikt als voer in de keten voor rood vlees, kip, eieren en zuivel ook volgens RTRS (Area) Mass Balance of Pro Terra gecertificeerd is. Leveranciers moeten dit kunnen aantonen.

 • stellen we ons ten doel om er vóór 2025 voor te zorgen dat alle soja die in het Jumbo Huismerk en als veevoer wordt gebruikt niet in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie. Wij zijn hierover in gesprek met onze leveranciers en de overige schakels in onze toeleveringsketens; we willen tot een gezamenlijk implementatieplan komen.

Palmolie
Ook het ingrediënt palmolie zit in veel verschillende producten en is zodoende afkomstig uit veel verschillende landen. Voor producten van het Jumbo Huismerk gaat het vooral om Papoea-Nieuw-Guinea, Maleisië en Indonesië. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan:

 • is Jumbo lid van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO).

 • hanteren we de zogeheten ‘cut off date’ zoals gesteld in RSPO: ontbossing en ontginning van land na november 2005, zonder dat schade is toegebracht aan primair bos of een gebied dat nodig is om bos met zogeheten HCV-status (High Conservation Value) te beschermen of verbeteren.

 • heeft ontginning van land sinds 15 november 2018 geen schade toegebracht aan bossen met HCV- of HCS-status (High Carbon Stock).

 • vereist Jumbo sinds 2018 dat 100% van de palmolie in haar huismerkproducten gecertificeerd is volgens het ‘Segregated’ RSPO-systeem. Dat betekent onder meer dat deze palmolie niet in relatie gebracht kan worden met ontbossing en conversie. Eind 2021 voldeed 99% aan de vereisten van de RSPO. We spannen ons in om ook de resterende 1% aan de vereisten van ‘Segregated RSPO’ te laten voldoen.

Cacao
Onze cacao komt voornamelijk uit Ghana en Ivoorkust. Om risico’s op het gebied van milieu en mensenrechten tegen te gaan:

 • is alle cacao Rainforest (UTZ) of Fairtrade gecertificeerd.

 • ondertekende Jumbo in 2020 het DISCO convenant, dat als doel heeft om een leefbaar inkomen voor boeren, het uitsluiten van ontbossing en het inzetten van effectieve maatregelen tegen kinderarbeid te realiseren.

 • streven we ernaar dat in 2025 alle ontbossing en bosdegradatie door cacao is gestopt in de regio's waaruit Jumbo (in)direct haar cacao als grondstof haalt.

 • vertaalden we de doelstellingen naar onze inkoopvoorwaarden en zijn we samen met onze leveranciers in gesprek om invulling te geven aan het realiseren van deze ambities. Hierbij worden lokale en andere stakeholders betrokken.

wordt vanuit het DISCO-verband aansluiting gezocht bij andere initiatieven in de cacaoketen, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande kennis. 

In de zomer van 2023 hebben we ons aangesloten bij 100% traceerbare Tony's Open Chain-cacao voor een groot deel van onze huismerk chocoladerepen en seizoenschocolade. De eerste producten liggen vanaf de zomer 2024 bij ons in de winkel.

Lees meer Inklappen

Behoud van bossen en ecosystemen

We committeren ons aan oproepen van belangenorganisaties om overheden ertoe te bewegen de zorg voor bossen en ecosystemen te verbeteren.  De volgende acties ondersteunen wij:

Ondertekening ‘Open letter on the protection of the Amazon’
Jumbo heeft er, net als andere wereldwijd opererende fabrikanten en retailers, bij de Braziliaanse overheid op aangedrongen om de bescherming van het Amazonegebied niet te ondermijnen. In juli 2021 hebben we onze handtekening gezet onder een nieuwe open brief gericht aan het Nationaal Congres van Brazilië. Hierin roepen we afgevaardigden en senatoren op om tegen een nieuwe wet te stemmen die tot verdere vernietiging van het regenwoud in het Amazonegebied zou kunnen leiden.

Verklaring EU-wetgeving om wereldwijde ontbossing aan te pakken
Jumbo heeft een verklaring ondertekend waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen een wet op te stellen ter bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen. Dit doen wij samen met ruim 40 Europese bedrijven, waaronder retailers, fabrikanten en financiële instellingen. Het is noodzakelijk dat er EU-wetgeving ten aanzien van ontbossing komt. Deze wetgeving moet ervoor zorgen dat uitsluitend duurzamere grondstoffen en producten op de Europese markt komen. Wetgeving kan ook zorgen voor meer transparantie en traceerbaarheid van grondstoffen in de keten. Zo kan er gerichter worden gewerkt aan een ontbossingsvrije en duurzamere keten.

Cerrado Manifesto
In 2017 heeft het CBL namens alle Nederlandse supermarkten, waaronder Jumbo, het Cerrado Manifesto ondertekend. Dit is een reactie op een oproep van NGO’s om in actie te komen tegen ontbossing en om het verlies van vegetatie in het Braziliaanse Cerrado-gebied te stoppen.

Lees meer Inklappen

Biologisch

Het aantal biologische huismerkproducten van Jumbo is in 2021 gegroeid tot 510 stuks (2020: 430). Het aanbod is verder uitgebreid met onder meer diverse soorten pasta en peulvruchten.

Lees meer Inklappen

Duurzame vis

Van onze vis, schelp- en schaaldieren is 100% afkomstig uit een traceerbare keten en op duurzame wijze gevangen of gekweekt.

Alle kweekvis, schelp- en schaaldieren – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is minimaal gecertificeerd volgens ASC of scoort groen op de VISwijzer. Alle wilde vis – vers, verwerkt, diepvries of geconserveerd – is MSC gecertificeerd, scoort groen op de VISwijzer of is onderdeel van een Fish Improvement Plan.  

Jumbo was in 2020 de eerste supermarkt met eigen kroepoek voorzien van het MSC keurmerk. De Hollandse garnalen zijn afkomstig uit de Zeeuwse wateren en de Waddenzee. 

Lees meer Inklappen

Gewasbescherming

Jumbo hanteert bovenwettelijke eisen op verse groente en fruit om zowel de kwaliteit en veiligheid van onze producten te kunnen garanderen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen. 

Jumbo laat maximaal de helft (50%) van zowel de wettelijk vastgestelde Europese MRL’s (Maximale Residu Limiet) als van de nationale ARFD (Acute Referentie Dosis) toe. Ook hanteert Jumbo een zogeheten zwarte lijst met middelen die niet worden geaccepteerd. Deze lijst is gebaseerd op de lijst van de World Health Organization.
Alle telers die aan Jumbo leveren zijn minimaal GLOBAL G.A.P. gecertificeerd en daarnaast zijn alle Nederlandse groente en fruit bij Jumbo On the Way to PlanetProof gecertificeerd. Binnen On the Way to PlanetProof zijn een aantal wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan en aan het gebruik van andere middelen zijn voorwaarden verbonden om zo de milieubelasting te verminderen. Leveranciers van Jumbo zijn verplicht om te werken met een geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen (Integrated Pest Management of IPM). IPM legt de nadruk op de groei van een gezond gewas met behulp van beschikbare natuurlijke methodes om zo het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Met onze leveranciers zijn we continu in gesprek hoe we met nieuwe alternatieven verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen bewerkstellingen, waarbij de kwaliteit en de houdbaarheid van het product gewaarborgd blijft.

Lees meer Inklappen