Terug

Klimaat

Bij Jumbo leveren we een bijdrage aan het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs, om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 1,5 graden. Dit nemen wij heel serieus, de gevolgen van klimaatverandering zijn immers groot. We willen onze impact op het klimaat beperken en werken toe naar:  85% minder CO2e-uitstoot voor onze eigen bedrijfsvoering in 2030 t.o.v. 2022 en klimaatneutraal in 2040 (scope 1 en 2) én 50% minder CO2e-uitstoot in onze productketen in 2030 t.o.v. 2022 en klimaatneutraal in 2050 (scope 3).

Onze aanpak

  • Werken aan inzichten op productniveau

  • Samenwerken in de keten 

  • Investeren in CO2e-reducerende maatregelen

  • Onze leveranciers een helpende hand bieden

  • Reduceren van cumulatief 20 megaton CO2e in 2030

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet te onderschatten en ook in Europa en Nederland ondervinden we hier hinder van: hoge temperaturen, zware regenval en overstromingen komen steeds vaker voor. De impact hiervan op onze leefomgeving en de natuur is enorm. Het heeft ook gevolgen voor de voedselzekerheid en de beschikbaarheid van grondstoffen.
Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door CO2e-uitstoot. Een belangrijk deel daarvan komt uit de voedselindustrie, wereldwijd ongeveer 30 procent (Nature, 2021). Als belangrijke speler in de Nederlandse voedingsindustrie voelen we ons verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze uitstoot minder wordt.

In 2022 heeft Jumbo zich gecommitteerd aan Science Based Target Initiative: een samenwerking tussen onder meer de Verenigde Naties (VN), het World Wildlife Fund (WWF) en het World Resources Institute om wereldwijd de uitstoot van CO2e terug te dringen gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs. Dit wil zeggen dat onze klimaatdoelstellingen gestoeld zijn op wetenschappelijk onderbouwde berekeningen. Later dit jaar worden onze doelstellingen ook ingediend bij SBTi voor goedkeuring.

In 2022 was de totale CO2e-uitstoot (scope 1, 2, 3) van Jumbo ongeveer 11 miljoen kilogram. We zetten ons in om onze footprint te verlagen door onze winkels, distributiecentra en wagenpark (scope 1 en 2) te verduurzamen. Onze invloed op deze CO2e-uitstoot is groot en hebben we zelf in de hand. We lopen hier dan ook in de pas met onze doelstelling op scope 1 en 2. Een belangrijk deel van de uitstoot komt echter uit onze toeleveringsketens (scope 3). Ook voor die uitstoot voelen en zijn we als Jumbo verantwoordelijk. Alleen door samen te werken met onze leveranciers kunnen we  CO2e- reductie realiseren. En onze leveranciers weer met hún leveranciers, verder in de keten. Dat is een grote opgave, maar de urgentie is zo mogelijk nog groter. Veel van onze leveranciers zijn al volop actief op dit gebied. Andere leveranciers van huismerkproducten hebben mogelijk ondersteuning nodig. Binnen de samenwerking met onze leveranciers helpen we met kennis, meetmethodieken, datavergaring en/of extra financiële middelen om de benodigde innovaties te kunnen doen.

Onze acties

Onze productketens

We hebben onszelf als doel gesteld om in onze productketens in 2030 50% minder CO2e uit te stoten dan in 2022. Om zo goed en gericht mogelijk aan de slag te gaan, moeten we ook veel beter begrijpen waar de grootste CO2e-uitstoot zit. We hebben een programma opgezet om deze inzichten te vergaren en om samen stappen te zetten CO2e-reductie te realiseren.

Meten
Wij vinden dat samen verduurzamen ook samen meten is. Jumbo onderzoekt de mogelijkheden om toe te werken naar een uniforme en verbeterde methodiek voor het verzamelen van productspecifieke data, als een nieuwe standaard in de markt. Het grote voordeel is dat we dan precies weten waar de meeste CO2e-uitstoot zit, om ook gericht stappen te kunnen zetten. Een dergelijke methodiek wordt momenteel nog niet gebruikt. 

Samen leren
Samenwerking met leveranciers is cruciaal, immers onze emissies komen grotendeels voort uit de bedrijfsvoering van onze leveranciers. Omdat we nog volop in een verkennende fase zitten qua CO2e-datavergaring vragen we onze leveranciers nu niet om CO2e-data met ons te delen. Wel delen we onze kennis en ervaringen via onder meer een leerplatform. Zo helpen we leveranciers – indien ze dit nog niet gedaan hebben – de eerste stappen te zetten op het gebied van scope 1, 2 en 3. 

Investeren
Als Jumbo investeren we in brede zin in het verduurzamen van onze operatie, winkels, logistiek én assortiment. Dit blijven we uiteraard doen en dit zal alleen maar toenemen. Daarnaast zullen we financiële middelen beschikbaar stellen om initiatieven van onze PL-leveranciers te financieren die een onderscheidende positieve impact hebben op de CO2e-reductie en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling scope 3. Zodra we hier de eerste stappen op hebben gezet, rapporteren we hierover.

Lees meer Inklappen

Transport 

In onze logistieke processen willen we ons energieverbruik zoveel mogelijk verminderen. We werken bewust toe naar een emissievrij wagenpark en stimuleren onze medewerkers te kiezen voor elektrisch rijden of woon-werkverkeer per fiets. Bovendien faciliteren we onze klanten bij onze winkels met laadpaalvoorzieningen, zodat zij tijdens het boodschappen doen, hun auto kunnen opladen. Meer informatie lees je op de pagina Energie & emissies

Gebouwen 

Bij Jumbo investeren we in de verduurzaming van onze winkels, distributiecentra en ons hoofdkantoor. Dat doen we onder meer door het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk terug te dringen en vooral groene elektriciteit in te kopen. Daarnaast plaatsen we zonnepanelen op daken van onze winkels en distributiecentra. We streven ernaar dat onze gebouwen in 2030 CO2e-neutraal zijn. Bij nieuwbouwprojecten gaan we doorgaans voor het hoogste duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen: BREEAM-certificering. Meer informatie lees je op de pagina Energie & emissies

Eiwittransitie

Verduurzamen betekent ook het stimuleren van een eetpatroon dat meer uit plantaardige producten bestaat. Daarom ondersteunen we actief de eiwittransitie naar een meer plantaardig voedingspatroon, waarbij in 2030 60% van de verkochte eiwitten komt van onder meer groenten, vleesvervangers, noten, en peulvruchten, en 40% uit duurzamere dierlijke producten. Dit draagt bij aan het behalen van onze ambitieuze klimaatdoelstellingen: de CO2-uitstoot van de eigen bedrijfsvoering (de zgn. scope 1 en 2) is uiterlijk in 2030 85% minder dan in 2022. De CO2-uitstoot in de toeleveringsketens (scope 3) moet dan met 50% zijn teruggebracht. Wij hebben in 2023 een nulmeting uitgevoerd en 32% van onze verkoop in 2022 bestond uit plantaardige eiwitten en 68% bestond uit dierlijke eiwitten. Meer informatie lees je op de pagina Duurzame keten

Verpakkingen/afval

De belasting van verpakkingen op het milieu hangt af van onder meer het gebruik, of een verpakking gerecycled of opnieuw gebruikt kan worden. Hergebruik en recyclen genieten de voorkeur boven eenmalig gebruik, immers we moeten zuinig met onze grondstoffen omgaan. Bij Jumbo hebben we onszelf als doel gesteld om in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking met 2020. Daarom zetten we, bij voorkeur in samenwerking met ketenpartners, in op meer recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal, herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van mono-materiaal. Meer informatie lees je op de pagina Verpakkingen en afval

Voedselverspilling 

Voedselverspilling zorgt voor bijna 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd (Universiteit van Wageningen, zie artikel). Daarom zetten we ons vanuit Jumbo al jaren in om voedselverspilling tegen te klant. In onze toeleveringsketen, in onze winkels en distributiecentra en bij de klanten thuis. Onze doelstelling is om in 2030 de helft minder voedselverspilling te realiseren ten opzichte van 2015. Meer informatie lees je op de pagina Voedselverspilling