Terug

Arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons in voor goede arbeids- en leefomstandigheden in internationale voedselketens. Het gaat vaak om complexe vraagstukken. Elke dag leren we bij en onderzoeken we manieren om onszelf te blijven verbeteren.

Onze aanpak

  • Inzicht verkrijgen in risico’s

  • Afspraken monitoren

  • Brede samenwerking stimuleren 

Als werkgever en als inkoper van het Jumbo Huismerk realiseren we ons dat we een verantwoordelijkheid hebben in de omgang met de mensen binnen ons bedrijf en de bedrijven waarmee we direct en indirect zakendoen in de productieketens. Vaak reiken die ketens tot ver over de landsgrenzen. We willen een eerlijke partner zijn, een eerlijke prijs betalen aan onze leveranciers, lokale gemeenschappen ondersteunen en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor iedereen.

We spannen ons in om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van arbeids- en leefomstandigheden en om deze transparant te maken. Hoog risico ketens en landen hebben onze aandacht. We juichen het gebruik van certificering en keurmerken als basis toe, en sturen aan op stringente leveringsafspraken met ketenpartners. We werken met een systeem van audits om gemaakte afspraken te monitoren. Dit soort activiteiten doen we bij voorkeur in een brede samenwerking met leveranciers, maatschappelijke organisaties, (lokale) overheden en andere retailers. Samen kunnen we effectiever tot werkelijke verbeteringen komen.

Acties

Mensenrechtenbeleid en risicoanalyse

Ook hebben we een uitvoerige risicoanalyse  (deel A en deel B) gemaakt, met een opsomming van de potentiele risico’s, en het signaleren en bij voorkeur voorkomen van die risico’s. In deze analyse is een toplijst opgenomen van risicoproducten en -ingrediënten.

Inkoopvoorwaarden en Code of Conduct

Dit is opgenomen in het leverancierscontract bij de inkoopvoorwaarden. Om verantwoorde inkoop van producten en ingrediënten te stimuleren, hanteren we ook eigen gedragsregels, samengebracht in een zogeheten Code of Conduct.

Ondertekening Women’s Empowerment Principles

Samenwerken met NGO’s en experts

waaronder Max Havelaar, Fairfood, Oxfam Novib en Hivos. We informeren deze partijen over onze inspanningen en vragen zo nodig om raad over de juiste aanpak.  We hebben ons ook aangesloten bij verschillende initiatieven en convenanten, zoals Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) en het IMVO Convenant

Jumbo founding partner UTZ Hazelnuts

Samen met de UTZ organisatie richten we ons op het uitbannen van kinderarbeid, veilige werkomstandigheden, effectievere landbouwmethodes en zorg voor een beter milieu. Dit moet leiden tot een duurzame productie en pluk van hazelnoten in Turkije. Jumbo wil de samenwerking binnen het Hazelnotenprogramma verder intensiveren, in eerste instantie met leveranciers en andere ketenpartners, maar ook met lokale overheden en vakbonden.

Inzicht in de keten sinaasappel

We wilden zo beter zicht krijgen op de omstandigheden van de sinaasappelboeren die leveren voor ons huismerk sinaasappelsap. Door te kiezen voor certificering volgens de Rain Forest Alliance dragen we bij aan verbetering van de leefomstandigheden op de sinaasappelplantages.

Complexiteiten bij cashew

Cashewnoten worden vooral geoogst door kleine boeren. Doorgaans verwerken zij de noten niet zelf; dit wordt veelal gedaan in India en Vietnam. Samen met onze leveranciers werken we stap voor stap aan het inzichtelijk maken van de verschillende schakels in de keten.

Tilapiaketen inzichtelijk gemaakt met blockchain

Blockchain maakt inzichtelijk hoe de kwekerij, leverancier, distributeur en Jumbo zich inzetten voor verdere verduurzaming van deze kweekvis. Deze pilot past in de ambitie van Jumbo om de voedselketen transparanter te maken, en zich zo in te zetten voor verdere verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn.  Lees het persbericht en bekijk de infographic over de ‘reis van tilapia’.

Risicoanalyse rozenketen

We hebben toen ook een aantal telers in Afrika bezocht, waarbij extra controles zijn uitgevoerd op het gebied van social compliance en milieu. Naar aanleiding van de geconstateerde risico’s en op advies van Hivos hebben we in 2019 een risicoanalyse laten uitvoeren. De resultaten hiervan laten zien op welke aspecten we nog verdere verbetering kunnen boeken. 

Cacao: samenwerking in de keten

De conclusie luidt dat de transparantie en complexiteit in de keten nogal varieert. In 2019 hebben we het initiatief genomen om in samenwerking met andere marktpartijen specifieke issues aan te pakken, bijvoorbeeld ten aanzien van kinderarbeid, ontbossing en leefbaar inkomen.

Mango uit Ivoorkust

In 2019 zijn we begonnen met het verkrijgen van meer inzicht in onze mangoketen. Veel van onze mango’s komen weliswaar uit Peru, maar ook uit Ivoorkust, waar de risico’s op het gebied van mensenrechten het grootst zijn. In 2020 doen we samen met FairFood en onze leverancier nader onderzoek naar de keten.

Koffie: verder dan certificeren?

In 2019 hebben alle leveranciers van de Jumbo Huismerk koffie actuele informatie aangeleverd over herkomstlanden, volumes en ketens. Met deze gegevens kunnen wij per herkomstland nader bepalen welke certificering het meest effectief is om potentiële risico’s weg te nemen. Daarnaast zijn we met Fairtrade en UTZ in gesprek over extra maatregelen voor bepaalde landen.

Leefbaar loon voor arbeiders in bananenteelt

Jumbo heeft zich aangesloten bij het IMVO convenant, een afspraak tussen Nederlandse supermarktketens om zich gezamenlijk in te zetten voor een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt. Het streven is om in 2025 het gat tussen leefbaar en gangbaar loon tot 75% te hebben verminderd. 

Klimaatneutrale koffie uit Brazilië

In samenwerking met Stichting Max Havelaar heeft Jumbo in 2014 klimaatneutrale biologische en Fairtrade-gecertificeerde koffie geïntroduceerd. Deze koffie is afkomstig uit de regio Oromia in Ethiopië. In deze regio is 75% van de kleine boeren voor hun broodwinning afhankelijk van koffie. Samen met Max Havelaar werken we aan het verbeteren van de leefomstandigheden. Ook het tegengaan van ontbossing heeft onze aandacht.