Mensenrechten

Jumbo vindt dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons al jarenlang in voor goede arbeids- en leefomstandigheden. Gezien het dynamische en internationale karakter van de bedrijfs- en mensenrechtenagenda leren we nog elke dag over dit complexe thema en hoe we daar onszelf in kunnen blijven verbeteren. Dat heeft onder meer geleid tot een uitgebreider Jumbo mensenrechtenbeleid.

Onze aanpak

Als werkgever en als inkoper van het Jumbo Huismerk en merkproducten realiseren we ons dat we een verantwoordelijkheid hebben in de omgang met de mensen binnen ons bedrijf en de bedrijven waarmee we direct en indirect zakendoen in de totale productieketens. Als supermarktketen doen we zaken met partijen die overal ter wereld opereren. Vaak reiken de toeleveringsketens tot ver in het buitenland. 

Die omstandigheid draagt evenzeer bij aan het belang van producten die zijn geproduceerd met aandacht voor mens, dier en milieu. Jumbo streeft ernaar om een eerlijke partner te zijn, een eerlijke prijs te betalen aan haar leveranciers, lokale gemeenschappen te ondersteunen en te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor iedereen. De arbeids- en leefomstandigheden van mensen die werkzaam zijn in de voedselketen verdienen volgens Jumbo speciale aandacht.

We gaan als volgt te werk

Op verschillende manieren spant Jumbo zich in:

  • Toezegging dat we werken aan de verbetering van arbeids- en leefomstandigheden via het Jumbo mensenrechtenbeleid. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (VN), de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn hierin onze de uitgangspunten.

  • Voorkomen, signaleren en aanpakken van de risico’s in verschillende ketens middels due diligence. We richten ons hierbij op de zogeheten hoogriscio ketens/ landen. Binnenkort publiceren wij hier een lijst met daarop de hoog risico producten/ingrediënten en landen.

  • Samenwerking met verschillende partijen om binnen dit complexe thema tot oplossingen te komen. Deze samenwerkingen betreffen leveranciers, maatschappelijke organisaties, retailers, (lokale) overheden.

Acties

Tilapiaketen inzichtelijk gemaakt met blockchain

Door op een speciale website de productcode of THT-datum van geselecteerde tilapiaproducten in te voeren, kunnen klanten van Jumbo de reis volgen die tilapia aflegt van de viskwekerij in Indonesië tot aan de winkel in Nederland. Met de QR-code op de verpakking wordt toegang verleend tot de verschillende stappen in het productieproces van tilapia. De geavanceerde blockchaintechnologie maakt inzichtelijk hoe de kwekerij, leverancier, distributeur en Jumbo zich inzetten voor verdere verduurzaming van deze kweekvis. Deze pilot met blockchain sluit aan bij de ambitie van Jumbo om haar keten transparanter te maken, voor verdere verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn.  Lees het persbericht en bekijk de infographic waarin wordt uitgelegd hoe de keten eruit ziet.

Publicatie mensenrechtenbeleid

Dit beleid is inmiddels gepubliceerd en hier te downloaden. Daarnaast gaan we de komende tijd nog meer transparantie bieden over de inspanningen die we verrichten voor het verbeteren van arbeids- en leefomstandigheden in die landen waar dat nodig is.

Due diligence-risicoanalyse

We bieden inzicht in onze productieketens, we publiceren een toplijst met risicoproducten en ingrediënten, en benoemen de vervolgstappen. Bekijk hier de risicoanalyse deel A (toplijst met risico’s en ingrediënten) en deel B (vastgestelde prioriteiten en vervolgstappen)

Huidige Inkoopvoorwaarden en controles

Dit betekent dat elke leverancier bij de productie van producten en ingrediënten de richtlijnen voor arbeidsomstandigheden van de International Labour Organization (ILO) dient na te leven.

Jumbo founding partner UTZ Hazelnuts

Samen met UTZ richten we ons op het uitbannen van kinderarbeid, veilige werkomstandigheden, meer effectieve landbouwmethodes en zorg voor een beter milieu. Dit moet leiden tot een duurzame productie en pluk van hazelnoten in Turkije. Jumbo heeft de intentie de samenwerkingen binnen het Hazelnotenprogramma verder te intensiveren, in eerste instantie met onze leveranciers en andere ketenpartners maar ook met partijen als lokale overheden en vakbonden.

Inzicht in de keten sinaasappels en cashew

Via de Rain Forest Alliance certificering willen we de leefomstandigheden op de sinaasappelplantages in Brazilië verbeteren. De cashew keten blijkt een zeer complexe keten die niet altijd even transparant is; de cashew productie is voornamelijk afkomstig van kleine boeren op het Afrikaanse continent. Hun opbrengsten gaan vervolgens richting India en Vietnam voor de volgende processtap.

Klimaat neutrale koffie uit Brazilië

75% van de kleine boeren in deze regio is voor de broodwinning afhankelijk van koffie. Samen met Max Havelaar kijken we hoe de leefomstandigheden verbeterd kunnen worden en ontbossing kan worden tegengegaan.

Samenwerken

Om de impact van ons mensenrechtenbeleid te vergroten en de beste aanpak te bepalen:

  • Informeert en consulteert Jumbo op regelmatige basis mensenrechten-gerelateerde NGO’s en experts, waaronder Max Havelaar, Fairfood, Oxfam Novib en Hivos.

  • Werken we samen met verschillende initiatieven en convenanten zoals Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), Roundtable on Responsible Soy (RTRS), Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) en het IMVO Convenant Voedingsmiddelen.