Terug

Verpakkingen en afval

Met de vraag naar meer gemak en de groei van de voedselproductie stijgt ook de hoeveelheid verpakkingen en afvalstromen. Tegelijkertijd is er een roep vanuit de maatschappij om minder verpakkingen te gebruiken. Bij Jumbo zetten we ons in om het afval terug te dringen en te kiezen voor minder en betere verpakkingen.

Onze aanpak

 • Verminder van afval in onze winkels en distributieketen

 • Samenwerken in de keten

We spannen ons bij Jumbo in om de milieu-impact van verpakkingen omlaag te brengen en het afval zoveel mogelijk weer opnieuw als grondstof te gebruiken is. We geven de voorkeur aan duurzamere materiaalsoorten, maar de meningen over wat duurzaam is lopen uiteen. Neem plastic: naast de feiten speelt ook de perceptie van dit materiaal een belangrijke rol in het maatschappelijke debat. Bovendien zijn verpakkingen meestal functioneel, voor behoud van kwaliteit of voor de houdbaarheid. Maar het staat vast dat we toe moeten naar minder verpakkingsmateriaal. Bij Jumbo hebben we onszelf als doel gesteld om in 2025 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken in vergelijking met 2020. Daarom zetten we, bij voorkeur in samenwerking met ketenpartners, in op meer recyclebaar en gerecycled verpakkingsmateriaal, herbruikbare verpakkingen en verpakkingen van mono-materiaal.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot verpakkingen en afval.

Onze acties

Statiegeld en SUP

Bij Jumbo is het mogelijk kleine PET flessen en blikjes in te leverenMet onder meer publiekscampagnes wijzen we onze klanten nadrukkelijk op het huidige statiegeldsysteem. Op eigen initiatief zijn we ook begonnen met het heffen van statiegeld op plastic flessen voor verse sappen en smoothies, zowel in de Jumbo winkels als in de La Place restaurants.

Sinds juli 2023 geldt er een landelijke toeslag op een aantal portieverpakkingen gemaakt van plastic. De Heffing SUP (Single Use Plastics). Dit is één van de maatregelen die de overheid neemt om plastic (zwerf)afval te verminderen. Klanten betalen nog steeds dezelfde prijs voor de producten waar de Heffing SUP op van toepassing is. Deze heffing geldt wanneer je niet kan kiezen voor een herbruikbaar alternatief, zoals bij alle voorverpakte maaltijdsalades, ijskoffies en eenpersoons fruitbakjes. De Heffing SUP van 1 eurocent is verwerkt in de verkoopprijs en zien klanten terug op je kassabon. Meer informatie voor klanten over Heffing SUP: https://www.jumbo.com/service/sup

Lees meer Inklappen

Gescheiden afvalstromen vanuit onze winkels

Alle Jumbo winkels spannen zich in om afvalstromen zodanig te scheiden dat hoogwaardige(re) verwaarding mogelijk wordt. Dit gebeurt onder meer met sinaasappelschillen, karton en snijafval.

De hoeveelheid sinaasappelschillen die we elk jaar inzamelen is in 2021 gegroeid tot zo’n 8,5 miljoen kilo. We werken hiervoor samen met het waste-to-product bedrijf Renewi. De schillen worden vervolgens door PeelPioneers verwerkt tot ingrediënten voor nieuwe producten, waaronder schoonmaakmiddelen van het Jumbo Huismerk ‘Schoon vanuit schil’, sinaasappel-chocolademuffins uit onze eigen bakkerij en voor Lowlander 0.0% witbier.

 • Het ‘Samen minder Verspillen schap’ in onze winkels zorgt voor een lagere derving en als gevolg daarvan een kleinere afvalstroom van producten die ‘over de datum’ zijn.  

 • Elke Jumbo winkel is voorzien van een kartonpers, waarmee we efficiënter afval tot één baal kunnen samenvoegen, meer karton in één keer kunnen vervoeren en zo minder CO2 uitstoten tijdens het transport. Bovendien zorgen we voor afzonderlijke afvalstromen van folie en onbedrukt karton, zodat het beter te recyclen is.

 • In 2021 hebben we ook verdere stappen gezet om het snijafval van onze bloembinderijen in te zetten als compost. Het afval wordt apart ingezameld en verwerkt tot nieuwe potgrond.

Lees meer Inklappen

Minder en betere verpakkingen

We kijken continu hoe we minder verpakkingsmateriaal kunnen gebruiken of producten beter kunnen verpakken. Dat heeft geleid tot een aantal succesvolle introducties:

 • In 2018 introduceerde Jumbo als eerste supermarktketen in Nederland een gelaserd etiket op biologische groente en fruit

 • Jumbo heeft in juli 2023 definitief afscheid van de gratis wegwerpzakjes op de groente- en fruitafdeling. Hiermee besparen we 35 miljoen plastic zakjes per jaar. Klanten kunnen voor onverpakte groente en fruit gebruik maken van de duurzame herbruikbare verszakjes. Als deelnemer van Plastic Pact NL, ondertekende Jumbo begin 2023, samen met vier andere Nederlandse supermarkten, een intentieverklaring om in 2023 definitief afscheid te nemen van eenmalige zakjes voor groente en fruit.

 • Voor promoties in onze winkels maken we gebruik van herbruikbare displays. Hiermee besparen we per jaar 85 procent karton

 • In 2021 hebben we de jute boodschappentas geïntroduceerd. Deze herbruikbare tas is van Pure JuCo gemaakt, dat voor 40 procent bestaat uit pure natuurlijke jute en 60 procent uit gecertificeerd biologisch katoen

 • Begin 2021 hebben we voor ons gehakt de flowpack ingevoerd. Met gehakt in een zak in plaats van een bak besparen we 70 procent op het gebruik van plastic

 • Witte champignons zitten niet meer in de bekende blauwe bak, maar in een transparante verpakking die beter te recyclen is. Ook de kastanjechampignons zitten in diezelfde transparante bak. Onze inspanningen om de hoeveelheid verpakking omlaag te brengen, hebben in 2022 onder meer geleid tot nieuwe, duurzamere verpakkingen voor Jumbo snacktomaten, -komkommers en -paprika’s. Hiermee besparen we zo’n 120.000 kilo plastic per jaar, een vermindering van 45%.
  Samen met Coca-Cola, Vrumona en branchegenoten zijn we gestopt met de plastic handgrepen op multiverpakkingen frisdrank. Dit is niet alleen een besparing, maar zorgt ook voor een betere recyclebaarheid van het overige plastic.

  • Jumbo heeft in juli 2023 definitief afscheid van de gratis wegwerpzakjes op de groente- en fruitafdeling. Hiermee besparen we 35 miljoen plastic zakjes per jaar. Klanten kunnen voor onverpakte groente en fruit gebruik maken van de duurzame herbruikbare verszakjes. Als deelnemer van Plastic Pact NL, ondertekende Jumbo begin 2023, samen met vier andere Nederlandse supermarkten, een intentieverklaring om in 2023 definitief afscheid te nemen van eenmalige zakjes voor groente en fruit.

Lees meer Inklappen

 Meten is weten

Als lid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) werkt Jumbo mee aan vermindering van de hoeveelheid verpakkingen, gebruik van duurzamere materialen en nieuwe mogelijkheden voor recycling.

Sinds 2021 wordt elk jaar gemeten hoe de supermarkten ervoor staan. Deze gegevens worden gebruikt om de doelstellingen van het Brancheplan te monitoren. De cijfers van 2021 (over het jaar 2020) maken duidelijk dat 82 procent van de primaire en secundaire verpakkingen van supermarkten al recyclebaar is. Ook is 90 procent van het papier en karton in die verpakkingen FSEC/PEFC-gecertificeerd en/of van vervaardigd uit gerecycled materiaal.  De overkoepelende doelstelling voor recyclebaarheid is daarmee behaald, maar er is nog wel werk aan de winkel voor andere categorieën verpakkingen. Zo is slechts 31 procent van de primaire verpakkingen van kunststof goed recyclebaar. Supermarkten gaan hiermee aan de slag, zoals onder meer is afgesproken in het Plastic Pact. In 2020 hebben supermarkten 42 procent zogenoemd post-recycled content in PET-flessen en -trays toegepast. Dit betreft zowel post-consumer als post-industrial recyclaat.

Voor overige primaire en secundaire kunststofverpakkingen geldt 15 procent post-consumer recycled content als doelstelling. In 2020 betrof het gerealiseerde aandeel gemiddeld 5 procent in primaire verpakkingen. Het is lastig om de doelstelling te behalen vanwege een gebrek aan voedselveilig polypropeen (PP) en polyetheen (PE).

In 2020 heeft de supermarktbranche 955.278 ton verpakkingsmateriaal gebruikt. Dat is gemiddeld 71.803 kilogram per miljoen verkochte huismerkproducten. In 2022 zal worden gemeten of er op het gebied van gewicht reductie is geboekt. De ambitie is om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal (primair en secundair) in 2022 met 10 procent gereduceerd te hebben.

Lees meer Inklappen

Innoveren via pilots: curvcode

Jumbo neemt deel aan een pilot van Plastic Pact voor het beter recyclen van voedselverpakkingen.

De pilot richt zich specifiek op polypropeen plastic en heeft al doel dit type verpakkingen in de toekomst opnieuw in te zetten, net zoals nu al het geval is met PET-flessen. Het gaat om een samenwerking tussen de Universiteit van Twente, FiliGrade Sustainable Watermarks, diverse verpakkingsleveranciers en Jumbo. Als onderdeel van de pilot wordt een nieuwe sorteermethodiek van FiliGrade onderzocht. Die methodiek moet ervoor zorgen dat sorteerinstallaties makkelijk kunnen aantonen of een verpakking voor voedsel is gebruikt. Hiervoor wordt een digitaal watermerk (CurvCode) gebruikt, waarmee de voedselverpakkingen worden gesorteerd en bepaald kan worden of het materiaal in aanmerking komt voor recycling.

Lees meer Inklappen

Klant helpen afval te scheiden

Jumbo heeft op 98 procent van haar voorverpakte huismerkproducten een weggooiwijzer geplaatst om klanten te helpen de verpakking op de juiste wijze weg te gooien.

Dit bevordert het recyclingproces. Door te investeren in het gebruik van mono-materiaal maken we het de klant ook makkelijker om een verpakking in één keer weg te gooien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van aluminium door papier bij verschillende van onze chocoladerepen.

Lees meer Inklappen

Samen maken we het verschil

Verpakkingen en afval zijn complexe thema's waar veel verschillende partijen in de keten bij betrokken zijn.

Om impact te kunnen maken is het cruciaal dat supermarkten, fabrikanten, verpakkingsproducenten, afvalverwerkers en gemeenten samenwerken. Om die reden heeft Jumbo zich aangesloten bij verschillende initiatieven. Binnen deze samenwerkingsverbanden maken de partijen keuzes die eraan moeten bijdragen dat productie en verwerking goed op elkaar aansluiten. Daarnaast investeert Jumbo in samenwerking met andere bedrijven, zoals PeelPioneers en Renewi, om afvalstromen beter te kunnen verwaarden. Ook is hier aandacht voor binnen de Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Lees meer Inklappen