Arbeidsomstandigheden in de keten

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe hoofdindicator voor arbeidsomstandigheden in de keten. Van de leveranciers uit aangewezen hoog risicolanden is 93% gecertificeerd, dat wil zeggen 93% social compliance. Voor de komende jaren is de doelstelling om ook leveranciers uit midden risicolanden gecertificeerd te krijgen. Daarnaast hebben we voor enkele hoog risicoproducten en –ingrediënten additionele eisen, namelijk certificering per product, zoals UTZ en Rainforest Alliance. De volgende producten zijn voorzien van product- of ingrediëntcertificering: thee, cacao en hazelnoten. Deze certificeringen zijn zichtbaar voor klanten. Bij koffie is dit weergegeven in de tekst.

Doel

Doelstelling 2020: 100% producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering uit hoog risicolanden.
Doelstelling 2025: 100% producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering uit midden risicolanden.

Toelichting resultaten

Inmiddels hebben álle Jumbo leveranciers de ‘Code of conduct’ ondertekend en werken we samen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Van de leveranciers uit aangewezen hoog-risicolanden is 93% gecertificeerd, dat wil zeggen 93% social compliance. Door de coronapandemie zijn enkele audits bij leveranciers uitgesteld. Vanwege de lockdowns in de desbetreffende landen en beperkte beschikbaarheid van personeel waren bedrijfscontroles lastiger uit te voeren.

Voor de komende jaren is de doelstelling om ook leveranciers uit midden-risicolanden gecertificeerd te krijgen. In 2022 willen we dat dit aandeel 40% bedraagt, stijgend tot 100% in 2025. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot arbeidsomstandigheden in de keten.