Arbeidsomstandigheden in de keten

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe hoofdindicator voor arbeidsomstandigheden in de keten. Van de leveranciers uit aangewezen hoog risicolanden is 99% gecertificeerd, dat wil zeggen 99% social compliance. Daarmee hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald. Begin 2021 is deze doelstelling inmiddels behaald. Voor de komende jaren is de doelstelling om ook leveranciers uit midden risicolanden gecertificeerd te krijgen. Daarnaast hebben we voor enkele hoog risicoproducten en –ingrediënten additionele eisen, namelijk certificering per product, zoals UTZ en Rainforest Alliance. De volgende producten zijn voorzien van product- of ingrediëntcertificering: thee, cacao en hazelnoten. Deze certificeringen zijn zichtbaar voor klanten. Bij koffie is dit weergegeven in de tekst.

Doel

Doelstelling 2020: 100% producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering uit hoog risicolanden.
Doelstelling 2025: 100% producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering uit midden risicolanden.

Toelichting resultaten

Van de leveranciers uit aangewezen hoog risicolanden is 99% gecertificeerd, dat wil zeggen 99% social compliance. Daarmee hebben we onze doelstelling nagenoeg behaald. Begin 2021 is deze doelstelling inmiddels behaald. Voor de komende jaren is de doelstelling om ook leveranciers uit midden risicolanden gecertificeerd te krijgen.