ENPS

Definitie / scope

Vanaf 2020 werken we met een nieuwe hoofdindicator om de tevredenheid van werknemers te meten - de eNPS score. Deze score komt tot stand door regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) alle medewerkers te vragen naar de tevredenheid.

Doel

Doelstelling bepalen in 2021

Toelichting resultaten

De eNPS score in 2020 is 41%.