ENPS

Definitie / scope

Vanaf 2021 werkt Jumbo met een nieuwe hoofdindicator om de tevredenheid van werknemers te meten - de eNPS score. Deze score komt tot stand door regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) alle medewerkers te vragen naar de tevredenheid.

Doel

Doelstelling bepalen in 2022

Toelichting resultaten

De eNPS score in 2021 is 27.