Opleidingen en trainingen

Definitie / scope

Alle gedurende het rapportagejaar door medewerkers afgeronde trainingen en gevolgde opleidingen, georganiseerd door Jumbo Supermarkten, m.u.v. ondernemers). Opleidingen zijn langlopende trajecten (meer dan 3 bijeenkomsten). Trainingen zijn kortlopende trajecten met maximaal 3 bijeenkomsten.

Toelichting resultaten

Het aantal deelnemers aan opleidingen en trainingen is in 2020 lager dan in 2019. Alhoewel de trainingen aan meer medewerkers ter beschikking zijn gesteld, zijn veel medewerkers nog niet gestart of hebben de e-learning nog niet afgerond. Veel opleidingen en trainingen zijn door de coronamaatregelen uitgesteld.