Opleidingen en trainingen

Definitie / scope

Alle gedurende het rapportagejaar door medewerkers afgeronde trainingen en gevolgde opleidingen, georganiseerd door Jumbo Supermarkten, m.u.v. ondernemers). Opleidingen zijn langlopende trajecten (meer dan 3 bijeenkomsten). Trainingen zijn kortlopende trajecten met maximaal 3 bijeenkomsten.

Toelichting resultaten

In 2022 is een daling zichtbaar in het aantal trainingen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2021 meer trainingen zijn gegeven in verband met de start van de Nieuwe Winkel Organisatie in september 2021. Het aantal gegeven opleidingen is in 2022 verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal opleidingen in 2021 was sporadisch laag als gevolg van corona maatregelen. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende arbeidsmarktkrapte voor aanhoudende druk op de uitvoering van het leeraanbod.