Producten met dierenwelzijnskeurmerk

Definitie / scope

Het percentage huismerkproducten die per jaareinde voldoen aan een keurmerk gericht op dierenwelzijn van een onafhankelijke instantie (zoals Biologisch of een Beter Leven Keurmerk - BLK) binnen de categorieën eend, eieren, kip, lam, kalkoen, rund en varkensvlees.

In 2022 hebben we de scope van producten met een dierenwelzijnskeurmerk aangepast en uitgebreid. In 2022 zijn de categorieën rund en eieren als ingrediënt toegevoegd. Daarnaast hebben we de certificeringsvereisten voor kip aangepast. Waar in 2021 voor kip de nieuwe standaard kip (NSK) volstond, streven we vanaf 2022 voor een Beter Leven Keurmerk (BLK) voor onze kip. 

Doel

Doelstelling 2023: 67% Beter Leven Keurmerk of ander goedgekeurd equivalent certificaten voor dierlijke producten. Deze doelstelling wordt gedurende 2023 nog herijkt als gevolg van de versnelde stappen die we in 2022 al hebben gezet. 
Doelstelling 2025: 100% Beter Leven Keurmerk of ander goedgekeurd equivalent certificaten voor dierlijke producten.

Toelichting resultaten

Het aandeel huismerkproducten met een BLK keurmerk is in 2022 gestegen met 15 procentpunten. Deze stijging wordt met name verklaard door de versnelde transitie van NSK naar BLK kip in 2022. Daarnaast is rund BLK met 11 procentpunten toegenomen. 

We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad. Daarom investeren we in goede leefomstandigheden voor deze dieren. Zo brengen we de standaard voor dierenwelzijn omhoog en zorgen we ervoor dat de basis op orde is door bewust te kiezen voor keurmerken en certificeringen. In 2025 moeten alle dierlijke producten van het Jumbo Huismerk voldoen aan een keurmerk of certificering ten aanzien van dierenwelzijn. 

We streven naar 100% Beter Leven gecertificeerde producten in 2025.

Voor producten met varkensvlees is het halen van onze doelstelling van 100% een uitdaging, zelfs met uitzondering van buitenlandse producten. Gemengde producten bijvoorbeeld komen niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk als deze ingrediënten bevatten die niet aan de eisen voldoen. Samen met onze leveranciers werken we aan verbetering van het aanbod en het realiseren van onze doelstelling van 100%. Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot dierenwelzijn.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot dierenwelzijn.