Eieren met keurmerk

Definitie / scope

Eieren die voldoen aan een keurmerk gericht op dierenwelzijn (B2C)  van een onafhankelijke instantie (zoals Biologisch, BLK)

Doel

Doelstelling 2021: 100% eieren minimaal BLK1*
Doelstelling 2025: 100% eieren als ingrediënt (>5%) met minimaal BLK1*.

Toelichting resultaten

In 2021 was het aandeel eieren met een dierenwelzijnskeurmerk 100%. Voor producten met het ingrediënt ei geldt dat 80% afkomstig is van scharrelkippen en 20% beschikt over het Beter Leven keurmerk. 

Door de uitbraak van het vogelgriepvirus was het aanbod vrije-uitloopeieren gedurende 2022 beperkt. Door de landelijke
ophokplicht mochten de kippen immers niet naar buiten, waardoor de eieren van vrije-uitloopkippen op een gegeven moment als scharreleieren met het 1 ster Beter Leven keurmerk werden verkocht. De pluimveehouders die deze eieren leverden aan Jumbo, kregen in dat geval alsnog de hogere contractprijs die gold voor vrije-uitloopeieren.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot dierenwelzijn.