Eieren met keurmerk

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor dierenwelzijn. Het betreft het aandeel verse eieren met een dierenwelzijnskeurmerk.

Doel

Verse eieren zijn minimaal scharreleieren en 1 ster Beter Leven keurmerk gecertificeerd.

Toelichting resultaten

Het aandeel eieren met een dierenwelzijnskeurmerk is dit jaar iets gedaald. Vanwege de toegenomen vraag naar eieren door de coronapandemie was tijdige levering in 2020 een uitdaging waardoor we moesten overschakelen naar scharreleieren zonder Beter Leven Keurmerk – 1 ster.