Kip, varkensvlees en kalkoen met keurmerk

Kip

Varkensvlees

Kalkoen

Definitie / scope

Vanaf 2020 werkt Jumbo met een nieuwe indicator voor dierenwelzijn van kip, varken en kalkoen. Het betreft het aandeel huismerkproducten met een dierenwelzijnskeurmerk, zoals bijvoorbeeld Nieuwe Standaard Kip en minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk.

Voor kip en varken worden er dit jaar meer producten meegerekend; naast varkensvlees bijvoorbeeld ook verse huismerkproducten met varkensvlees, zoals salades of worstenbroodjes.

Doel

De doelstelling is dat in 2025, 100% dierlijke huismerkproducten een keurmerk/certificering heeft gericht op dierenwelzijn.

Kip in ons huismerkassortiment is gecertificeerd conform het protocol van Jumbo voor Nieuwe Standaard Kip.

Varkensvlees in ons huismerkassortiment is minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk gecertificeerd

Toelichting resultaten

Het aandeel producten met een dierenwelzijnskeurmerk is dit jaar iets gedaald. Voor kip en varken komt dit omdat dit jaar meer producten worden meegerekend; naast varkensvlees bijvoorbeeld ook verse huismerkproducten met varkensvlees, zoals salades of worstenbroodjes. Het aandeel kalkoen met een duurzaamheidskeurmerk in 2020 is 100%.