Medewerkers Jumbo

Definitie / scope

Al het personeel (headcount) dat eind december bij alle filialen, kantoren en distributiecentra binnen de Jumbo Groep Holding B.V. werkzaam was. Informatie over het exacte personeelsbestand van de ondernemers is niet beschikbaar en wordt dus niet meegenomen.

Toelichting resultaten

Het totaal aantal medewerkers is met 8% gestegen ten opzichte van 2019. Het aantal medewerkers in vaste dienst is gestegen, terwijl het aantal hulpkrachten is gedaald; veel medewerkers in filialen zijn vaste kracht geworden. Dit komt deels door aanpassingen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De verhouding fulltime versus parttime medewerkers is het afgelopen jaar gelijk gebleven. In de man-vrouw verhouding binnen het personeelsbestand van Jumbo Groep Holding B.V. is het afgelopen jaar een stijging in het percentage vrouwen zichtbaar. Het aantal vrouwen in een leidinggevende positie is gestegen met 25%.