Samenstelling (fulltime/parttime)

Definitie / scope

Al het personeel (headcount) dat eind december bij alle filialen, kantoren en distributiecentra binnen de Jumbo Groep Holding B.V. werkzaam was, m.u.v. La Place. Informatie over het exacte personeelsbestand van de ondernemers is niet beschikbaar en wordt dus niet meegenomen.

Toelichting resultaten

Het aantal medewerkers in vaste dienst is gestegen (+8), terwijl het aantal hulpkrachten is gedaald; veel medewerkers in filialen zijn vaste kracht geworden. Dit komt deels door aanpassingen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De verhouding fulltime versus parttime medewerkers is het afgelopen jaar gelijk gebleven.