Producten met duurzaam keurmerk

Definitie / scope

Het percentage huismerkproducten die per jaareinde voldoen aan een duurzaamheidskeurmerk van een onafhankelijke instantie binnen de categorieën AGF, cacao, hazelnoten, koffie, soja, palmolie, thee, vis en zuivel.

In 2022 hebben we de scope van producten met een duurzaamheidskeurmerk aangepast en uitgebreid. In 2022 is de categorie zuivel verder uitgebreid met onder andere babymelk, ijs, kaas en koffiemelk. Daarnaast hebben we de certificeringsvereisten voor zuivel en soja aangepast. Daarbij werken we voor de aangescherpte certificeringsvereisten toe naar 2025.  

Doel

Doelstelling 2025: 100% huismerkproducten met duurzaamheidskeurmerk.

Toelichting resultaten

De daling in het aandeel producten van het Jumbo Huismerk met een duurzaamheidskeurmerk in vergelijking met voorgaande jaren is veroorzaakt door het meewegen van een uitgebreidere scope producten zoals hierboven beschreven. Zie voor verdere toelichting de detailoverzichten per categorie. 

Samen met onze leveranciers, boeren en telers werken we aan een productaanbod met een zo laag mogelijk negatieve impact op het milieu. Ook draagt onze samenwerking met belangenorganisaties en keurmerkinstanties bij aan een verantwoorder productaanbod. 

We werken aan de uitbreiding en verdieping van ons mensenrechtenbeleid. De uitbreiding richt zich op de thema’s dierenwelzijn en milieu met specifieke indicatoren en doelstellingen. Volgend jaar zullen we ons focussen op een herijking van onze risicoanalyse en voeren we ook speciale acties voor productgroepen die in deze categorie vallen, denk bijvoorbeeld aan rijst of cashew.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot duurzame keten.