AGF met keurmerk

Definitie / scope

Nederlandse AGF (aardappelen, groenten en fruit)

Doel

Doelstelling 2025: 100% EU AGF  (telersniveau) met milieu keurmerk/certificering

Toelichting resultaten

Al onze Nederlandse aardappelen, groenten en fruit (AGF) zijn On the way to PlanetProof gecertificeerd. Dit keurmerk, dat geldt voor producten die duurzamer en met extra aandacht voor natuur en klimaat zijn geteeld, helpt onze klanten om een verantwoorde keuze te maken. Er gelden onder meer strenge eisen voor het gebruik van (biologische) gewasbeschermingsmiddelen, hergebruik van (regen)water en de verwerking van compost. We brengen dit duurzaamheidskenmerk extra onder de aandacht van onze klanten tijdens de jaarlijkse On the way to PlanetProof week. Producten in de categorie AGF zijn bij Jumbo zoveel mogelijk afkomstig van Nederlandse bodem. Waar we afhankelijk zijn van import, werken we samen in verschillende internationale convenanten die zijn gericht op verduurzaming van de ketens.

Met onze deelname aan het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) streven we naar 100% duurzame handel van groenten en fruit uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het merendeel van deze import vindt plaats over de weg of per boot. Een klein aantal producten wordt vanwege de beperkte houdbaarheid enkele weken per jaar met het vliegtuig naar Nederland vervoerd. Naar verwachting kunnen we hier in 2023 mee stoppen.

Hier vind je meer informatie over onze ambitie, aanpak en acties met betrekking tot duurzame keten.